DSC_8579-1200x800-1200x800.jpg
11/lip/2023

W wywiadzie dla serwisu Gazeta Lekarska prof. Piotr H. Skarżyński wypowiadał się na temat hałasu, który w czasach postępu technologicznego oraz cyfryzacji medycyny otacza również pracowników placówek medycznych. Nowoczesne urządzenia ogromnie pomagają w wykonywaniu działań medycznych, jednak każde z nich w mniejszym lub większym stopniu generuje hałas, nierzadko utrudniający pracę zespołowi medycznemu.

„Hałas nie tylko męczy, ale także może powodować niedosłuch, szumy uszne, a w konsekwencji depresję i wycofanie z życia społecznego. Widzimy to na przykładzie pacjentów, ale ofiarami hałasu mogą być także lekarze” – mówił prof. Piotr H. Skarżyński

Jak tłumaczył ekspert, „najbardziej narażeni na hałas są specjaliści, którzy korzystają z emitujących dosyć duży hałas wiertarek, a więc otorynolaryngolodzy, neurochirurdzy czy ortopedzi. Do tej grupy należą także anestezjolodzy, biorący udział w operacjach z użyciem wierteł, kardiolodzy interwencyjni, transplantolodzy czy chirurdzy, operujący przy użyciu robotów.  Słowem – wszyscy, którzy korzystają z zaawansowanych urządzeń”.

Cały wywiad można przeczytać tutaj

 


supertalenty.jpg
25/cze/2023

Prof. Piotr H. Skarżyński był członkiem kapituły w konkursie Supertalenty w Medycynie 2023, organizowanym przez „Puls Medycyny”.

“Mieliśmy bardzo wiele, bardzo ciekawych zgłoszeń. Informacje o kandydatach, grantach, publikacjach, ich dorobku, wyróżnieniach i nagrodach były bardzo obszerne. Patrząc na konkurs z perspektywy kilku lat nie przesadzę, jeśli powiem, że jego poziom rośnie znacząco. Młodzi ludzie szybciej zaczynają karierę, szybciej angażują się w projekty naukowe” – powiedział prof. Piotr H. Skarżyński, zwycięzca Supertalentów w Medycynie 2019.

Ekspert tłumaczył, jak ważne jest w Polsce umożliwianie młodym ludziom rozwoju, wspieranie ich działań czy skuteczna pomoc w samorealizacji.

Supertalenty w Medycynie to prestiżowy konkurs, który od 2012 r. organizuje „Puls Medycyny”. Jego ideą jest wyłonienie wyróżniających się wiedzą, umiejętnościami oraz predyspozycjami lekarzy młodego pokolenia.

Konkurs przeznaczony dla lekarzy oraz absolwentów kierunków pokrewnych medycynie (do 39. roku życia jest), którzy cieszą się autorytetem w swoim środowisku zawodowym i wśród pacjentów oraz mogą się pochwalić udokumentowanymi osiągnięciami zawodowymi, naukowymi i/lub organizacyjnymi.

Obejrzyj wywiad tutaj


Konferencja-PTL-333-1200x799.jpg
04/cze/2023

Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS było patronem XX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „60 lat logopedii w Polsce”, która odbywała się w Lublinie w dniach 2-4 czerwca 2023 r. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Polskie Towarzystwo Logopedyczne oraz Katedrę Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS.

W trakcie konferencji odbywały się wystąpienia plenarne oraz warsztaty naukowo – szkoleniowe, uczestnicy dyskutowali na temat terminologii logopedycznej, opisów zaburzeń mowy oraz metod diagnozy i terapii logopedycznej, omawiali perspektywy dalszego rozwoju logopedii jako nauki.


355024002_564224962588203_6318778812009661773_n.jpg
20/cze/2023

„Wpływ technologii na profilaktykę i leczenie – szanse i wyzwania” to tytuł panelu dyskusyjnego, w którym brał udział prof. Piotr H. Skarżyński podczas odbywającego się w Pałacu Wąsowo I Forum Ochrony Zdrowia (19 – 20 czerwca 2023)

Paneliści dyskutowali na temat konieczności systematycznego zwiększania nakładów na służbę zdrowia oraz sposobu efektywnego wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych w medycynie, np. cyfryzacji czy digitalizacji, wpływających na ulepszenie ochrony zdrowia.

Prof. Piotr H. Skarżyński wskazał na rozwój nowych technologii, m.in. w telemedycynie, które umożliwiają diagnostykę i rehabilitację na odległość i stanowią udogodnienia dla pacjentów.

I Forum Ochrony Zdrowia jest rozszerzeniem dyskusji podejmowanych podczas Forum Ekonomicznego w zakresie ochrony zdrowia.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele rządu, samorządu, eksperci ochrony zdrowia, lekarze oraz dyrektorzy placówek medycznych.


Medincus_Łukasz-Bruski-4-1200x1205.jpg
14/cze/2023

Dr n. o zdr. inż. Łukasz Bruski, prezes zarządu Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. został członkiem Komisji Rewizyjnej, będącej organem kontrolnym Związku Pracodawców Medycyny Prywatnej.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy stała kontrola nad działalnością Związku PMP, głównie badanie całokształtu jego działań, z uwzględnieniem działalności finansowej, które przeprowadza się co najmniej raz do roku. Kadencja członka Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.

Związek Pracodawców Medycyny Prywatnej to branżowa platforma, działająca przy Pracodawcach RP od prawie dekady. Platforma zrzesza prywatnych świadczeniodawców usług medycznych, m. in. firmy  o zasięgu międzynarodowym oraz ogólnopolskim, oferujące pracownicze programy zdrowotne, ponadto spółki giełdowe czy lokalnych pracodawców ochrony zdrowia. W maju do Związku Pracodawców Medycyny Prywatnej dołączyło również Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS.


DSC_4910-1200x801.jpg
06/cze/2023

Prof. Piotr H. Skarżyński został odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” (z łac. mądrość i prawda ), dołączając w ten sposób do grupy wybitnych naukowców, uhonorowanych za szczególne zasługi dla szkolnictwa wyższego i nauki, w tym za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej lub organizacyjnej. Medal został przyznany podczas Kongresu „Nauka dla Społeczeństwa”, który odbył się w dniach 3-5 czerwca 2023 w Warszawie.

Kongres, współorganizowany przez Radę Główną Instytutów Badawczych, Politechnikę Warszawską, Sieć Badawczą Łukasiewicz, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Instytut Badań Edukacyjnych, z udziałem grona naukowców z instytutów naukowych PAN oraz ośrodków uniwersyteckich, odbył się po raz pierwszy. Jego głównym celem było zaprezentowanie wdrożonych osiągnięć polskich jednostek naukowych, mających istotny wpływ na rozwój współczesnego społeczeństwa w Polsce.

Uczestnicy Kongresu wzięli udział w merytorycznych debatach, którym towarzyszyły wystawy jednostek naukowych, poświęcone najnowszym osiągnięciom nauki, a także miasteczko zdrowia, oferujące szereg usług medycznych oraz prezentujące innowacyjne rozwiązania wdrożone do ochrony zdrowia. Całość wydarzenia uzupełniały mobilne tematyczne wystawy edukacyjne oraz pokazy najnowszych rozwiązań i technologii.


349747762_1418844578850524_3051794589844599203_n-1200x593.jpg
01/cze/2023

25 maja w Lizbonie odbyła się ceremonia wręczenia nagród w II edycji konkursu European Private Hospital Awards, organizowanego przez Europejską Unię Szpitali Prywatnych i Portugalskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych.


European Private Hospital Awards to inicjatywa stworzona przez APHP i UEHP w celu uznania rosnącego i wybitnego wkładu prywatnych szpitali i klinik w lepszy dostęp do opieki zdrowotnej w Europie.

Szpital Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS znalazł się, obok szpitali w Hiszpanii i Francji, w pierwszej trójce laureatów. Otrzymał wyróżnienie w kategorii „Najlepsza inicjatywa zorientowana na pacjenta”.

Docenioną przez jury inicjatywą jest wdrożony przez MEDINCUS model kompleksowej opieki nad pacjentami – od diagnostyki, przez leczenie, po rehabilitację, również za pomocą telerozwiązań. Jest to możliwe dzięki rozwojowi sieci MEDINCUS, w skład której wchodzi 15 placówek medycznych w Polsce oraz 7 za granicą.

W Szpitalu Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS leczeni są pacjenci z całej Polski oraz z zagranicy. Po zabiegu wymagają oni jednak rehabilitacji i kontaktu z lekarzem, który wykonywał operację – tu największym problemem jest dystans, który MEDINCUS skraca właśnie dzięki telemedycynie. Stosuje m. in. telefitting, czyli zdalne dopasowywanie implantów ślimakowych, pozwalające na odbywanie rehabilitacji słuchu na odległość. Pacjenci nie muszą już co kilka miesięcy zgłaszać się na wizyty do szpitala. Wystarczy, że dojadą do ośrodka zintegrowanego za pomocą systemu telekonferencji z kliniką w Kajetanach. Dzięki systemowi telefittingu wizyta w zasadzie nie różni się od tej odbywanej osobiście, tyle tylko, że pacjent i lekarz widzą siebie na ekranie monitora. Wykorzystanie sprawdzonych przez lata zdalnych metod dopasowania i rehabilitacji daje wymierne korzyści materialne – oszczędność czasu i pieniędzy pacjentów, a także lepsze wykorzystanie czasu kadry medycznej.

Specjaliści z Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS przy pomocy przeszkolonej kadry z lokalnego ośrodka, mogą przeprowadzić niezbędne badania, pomiary i konsultacje medyczne, a inżynier kliniczny, przebywając w swoim gabinecie w Kajetanach, może przejąć kontrolę nad zdalnym komputerem i przeprogramować procesor mowy pacjenta na podstawie wyników pomiarów. Internet pozwala specjalistom z Centrum na zorganizowanie telekonferencji umożliwiającej kontakt słuchowy i wzrokowy z pacjentem oraz personelem pomocniczym.

Do tej pory z rozwiązań telemedycznych stosowanych przez sieć MEDINCUS skorzystało około 30 tys. pacjentów.


Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content