CIECHOCINEK_Filia_SLAJD_1-1080x540.png
22/sty/2024

Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS znalazło się wśród 15 firm przyjaznych seniorom, które w ramach Programu GMINA PRZYJAZNA SENIOROM – Ogólnopolska Karta Seniora, zapewnią wsparcie seniorom w Ciechocinku. 22 stycznia w Urzędzie Miasta w Ciechocinku zostało podpisane porozumienie, dzięki któremu Gmina Ciechocinek kontynuuje swój udział we wspomnianym programie.

Program GMINA PRZYJAZNA SENIOROM jest innowacyjną polityką senioralną, która ma na celu aktywizację seniorów oraz edukację osób w wieku 60+, z zakresu ekonomii, bezpieczeństwa czy nowych mediów, a także zapewnienie opieki zdrowotnej. CSIM MEDINCUS oferuje wszystkim mieszkańcom 60+, posiadającym Ciechocińską Kartę Mieszkańca, bezpłatne badania słuchu oraz opiekę protetyka, do końca 2024 roku. 


IMG-20240115-WA0005-1200x900.jpg
15/sty/2024

W rozmowie przeprowadzonej podczas gali wręczenia nagród Wektory 2023, zorganizowanej przez Pracodawców RP, prof. Piotr H. Skarżyński, podzielił się swoimi przemyśleniami na temat wyzwań związanych z łączeniem świata biznesu i medycyny. Poruszył tematy różnych systemów, płatników i oczekiwań pacjentów, wyjaśnił, dlaczego “polski pacjent ma obecnie większe możliwości leczenia niż pacjent amerykański”. W wywiadzie Prof. Piotr Skarżyński odpowiedział na kluczowe pytania: co dla niego oznacza nagroda Wektora, której został laureatem? W jaki sposób ekspert i jego zespół łączą działalność medyczną z sukcesem biznesowym? Na czym polega innowacyjność metod stosowanych w Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS? Dlaczego Polska ma trudności z przekształcaniem potencjału naukowego w sukces biznesowy?

Całą rozmowę można obejrzeć pod linkiem. 


phs-wektory-crop.jpg
13/sty/2024

Prof. Piotr H. Skarżyński został nagrodzony statuetką Wektora 2023 podczas uroczystej, 22. edycji Gali Pracodawców RP, która odbyła się 13 stycznia 2024 r. w Warszawie. Wyróżnienie to otrzymują wybitne osobistości ze świata biznesu, polityki, kultury i mediów, które w szczególny sposób wpływają na rozwój polskiej gospodarki, wskazują nowatorskie rozwiązania oraz przyczyniają się do rozwoju społecznego i kulturalnego w Polsce.

Prof. Piotr H. Skarżyński został wyróżniony za znaczący wpływ, poparty międzynarodowym uznaniem, za rozwój globalnej medycyny oraz wyjątkowe osiągnięcia i innowacje w zarządzaniu ochroną zdrowia, a także za ogromny naukowy wkład i wpływ na kształtowanie standardów stosowanych w leczeniu i nieustanne zaangażowanie w tworzenie nowych rozwiązań w dziedzinie chirurgii i diagnozy chorób laryngologicznych.

Odbierając tę nagrodę czuję się doceniony nie tylko jako jednostka, ale również jako przedstawiciel sektora medycznego i ochrony zdrowia. To dla mnie ogromny zaszczyt i motywacja do dalszej pracy na rzecz poprawy jakości życia i zdrowia naszych pacjentów oraz rozwoju polskiej ochrony zdrowia” – powiedział podczas uroczystości prof. Piotr H. Skarżyński.

 

 


12/sty/2024

REGULAMIN AKCJI

“Dzień Babci i Dziadka 1+1″. Przyjdź z bliską osobą i sprawdźcie, jak możecie wspólnie zadbać o Wasz słuch.”

W ramach akcji, Ty i Twój towarzysz możecie skorzystać z bezpłatnych badan słuchu (AT, AI) i konsultacji protetyka słuchu.

1. DEFINICJE

I. Akcja prowadzona jest na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. 

II. Organizator – Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS Sp. z o.o., ul. Mokra 7, 05-830 Kajetany,
NIP: 5222595396 i działające w imieniu placówki:

Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Kajetanach

Centrum Głosu dla Profesjonalistów MEDINCUS w Warszawie

Częstochowskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Kujawsko-Pomorskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Małopolskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Mazowieckie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Warszawie

Opolskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Podkarpackie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Pomorskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Radomskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Śląskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Toruńskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Warmińsko-Mazurskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Wielkopolskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

 

3. Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w Akcji.

 

IV. Placówka objęta Akcją – placówka Organizatora, w której prowadzona jest Akcja.
Adresy Placówek objętych Akcją są dostępne na stronie www.medincus.pl oraz pod numerem
telefonu +48 666 333 222.

2. CELE

Celami akcji są:
1. badanie słuchu u pacjentów od 50 roku życia, 
2. konsultacje protetyczne, w ramach których uczestnicy omawiają z protetykiem wyniki badań słuchu,
3. zwiększanie świadomości o niedosłuchu.

3. UCZESTNICY

I. Aby wziąć udział w Akcji, na badania słuchu i konsultacje protetyczne musi zapisać się para – dwie osoby (mąż i żona; dwie koleżanki; brat i siostra etc.)
od 50 roku życia (obie), które wyraziły wolę uczestnictwa w Akcji, zaakceptowały niniejszy Regulamin, a także w przeciągu ostatnich 36 miesięcy nie były pacjentami
Organizatora i udzieliły stosowne zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do uczestnictwa w Akcji.
II. Akcja obejmuje bezpłatne badania słuchu AT i AI oraz konsultację protetyczną, w tym zakresie
uczestnictwo jest bezpłatne.
III. Na potrzeby Akcji dane Użytkowników są zbierane i przetwarzane.
IV. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o.
ul. Mokra 7, Kajetany
05-830 Nadarzyn

4. ZASADY AKCJI

I. W Akcji biorą udział pierwszorazowi pacjenci (którzy nie byli pacjentami organizatora przez ostatnie
3 lata), mający ukończone co najmniej 50 lat.
II. Z bezpłatnych badań i konsultacji protetycznych w ramach Akcji nie można skorzystać w ramach już umówionej wizyty lekarskiej. Badania zlecone z wizyty lekarskiej nie będą bezpłatne.  Koniecznym jest, aby uczestnik był zapisany oddzielnie na akcję. Uczestnicy, którzy zapiszą się najpierw na badania w ramach akcji mogą umówić się na omówienie wyników do lekarza (kluczowa jest kolejność: najpierw badania i protetyk a później lekarz). 
IV. Akcja łączy się z Voucherami na konsultacje laryngologiczne. 
III. Zapisy na badania i konsultacje protetyczną są obowiązkowe i odbywają się w rejestracji placówki,
bądź telefonicznie: +48 666 333 222 od 22.01.2024 do 10.02.2024. 
IV. Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego stawienia się na umówione wizyty. W przypadku
opóźnienia wynikającego z winy Uczestnika, placówka zastrzega sobie prawo do anulowania wizyty.
VI. Dla wszystkich zdarzeń prawnych powstałych w związku lub w wyniku Akcji, właściwe jest prawo polskie.

5. REGULAMIN

I. Organizator jest uprawniony do dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Akcji.
Zmiany są skuteczne z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej www.medincus.pl.


II. Treść Regulaminu jest dostępna w Placówkach objętych Akcją oraz na stronie internetowej:
https://csim.pl/regulamin-akcji-dzien-babci-i-dziadka-11/


12/sty/2024

REGULAMIN AKCJI

Regulamin akcji: VOUCHER o wskazanej wartości w ramach akcji “ZDROWIE W PREZENCIE”.

1. DEFINICJE

I. Akcja prowadzona jest na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. 

II. Organizator – Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS Sp. z o.o., ul. Mokra 7, 05-830 Kajetany,
NIP: 5222595396 i działające w imieniu placówki:

Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Kajetanach

Centrum Głosu dla Profesjonalistów MEDINCUS w Warszawie

Częstochowskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Kujawsko-Pomorskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Małopolskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Mazowieckie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Warszawie

Opolskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Podkarpackie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Pomorskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Radomskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Śląskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Kaszubskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Toruńskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Warmińsko-Mazurskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Wielkopolskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

III. Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w Akcji.

IV. Placówka objęta Akcją – placówka Organizatora, w której prowadzona jest Akcja.
Adresy Placówek objętych Akcją są dostępne na stronie www.medincus.pl oraz pod numerem
telefonu +48 666 333 222.

2. CELE

Celami akcji są:
1. promocja dbania o zdrowie osób w każdym wieku,

2. zwiększanie świadomości o niedosłuchu,

3. zachęcenie bliskich pacjentów  do badań profilaktycznych i konsultacji lekarskich.

3. UCZESTNICY

I. Uczestnikiem akcji może być każda osoba mająca ukończone 18 lat, która wyrazi wolę uczestnictwa
w Akcji i akceptuje niniejszy Regulamin.

II. Na potrzeby Akcji dane Użytkowników są zbierane i przetwarzane.

III. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

4. ZASADY AKCJI

I. Uczestnikiem akcji może być każda osoba mająca ukończone 18 lat.

II. Akcja obejmuje voucher o wskazanej wartości na usługi, konsultacje lekarskie, protetyczne i badania słuchu w dowolnej placówce Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Polsce.

III. Voucher nie obejmuje zakupów produktów oferowanych przez placówkę (aparatów słuchowych, baterii itp.)

IV. W przypadku chęci realizacji vouchera na usługi przekraczające jego wartość (100, 200 lub 300 złotych), pacjent zobowiązany jest do pokrycia różnicy.

V. Realizacja vouchera możliwa jest po wcześniejszych zapisach, które są obowiązkowe i odbywają się w rejestracji placówki, bądź telefonicznie: +48 666 333 222.
VI. Voucher nie podlega wymianie na inne formy płatności.
VII. Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego stawienia się na umówione wizyty. W przypadku
opóźnienia wynikającego z winy Uczestnika, placówka zastrzega sobie prawo do anulowania wizyty.

VIII. Uczestnicy zobowiązani są do realizacji vouchera w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.

IX. Dla wszystkich zdarzeń prawnych powstałych w związku lub w wyniku Akcji, właściwe jest prawo polskie.

5. REGULAMIN

I. Organizator jest uprawniony do dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Akcji.
Zmiany są skuteczne z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej www.medincus.pl.


II. Treść Regulaminu jest dostępna w Placówkach objętych Akcją oraz na stronie internetowej:
https://csim.pl/regulamin-akcji-voucher-na-dzien-babci-i-dziadka


IMG_2612-e1705508545547.jpeg
17/gru/2023

17 listopada 2023 r. specjaliści z Toruńskiego Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS – lek. Jędrzej Bartosik, otorynolaryngolog oraz mgr Magdalena Baińska, logopeda, surdologopeda i terapeuta,  przybliżali nauczycielom i specjalistom pracującym na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego temat zaburzeń przetwarzania słuchowego u dzieci, w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia.

Prelegenci przedstawili istotę zaburzenia, proces diagnostyczny oraz terapeutyczny, przybliżyli także terapię SPPS-S. Odpowiedzieli na zadane podczas spotkania pytania, a także udzielili wskazówek do dalszej pracy z dziećmi z zaburzeniami przetwarzania słuchowego.

Cały artykuł do przeczytania tutaj.


Aparaty-słuchowe-fakty-i-mity-1200x500.png

Aparaty słuchowe: fakty i mity


Niedosłuch to schorzenie, które dotyczy wielu osób, niezależnie od wieku lub płci. Co więcej, często pozostaje niezauważone przez długi czas.

„Aparaty słuchowe to, mówiąc najprościej, miniaturowe komputery zaprojektowane do przywracania słuchu osobom, które go utraciły.” „Aparaty może stosować każdy – niezależnie od wieku, powodu utraty słuchu, czy wielkości ubytku słuchu. Dobór odpowiedniego aparatu to zadanie protetyka słuchu (specjalisty zajmującego się aparatami słuchowymi). Zdecydowanie nie wolno kupować aparatu bez szczegółowych badań przeprowadzonych w gabinecie i specjalistycznej konsultacji z laryngologiem. Korzystanie ze źle dobranego urządzenia przyniesie więcej szkód niż pożytku.”

Aparaty słuchowe są rozwiązaniem, które znacząco poprawiają jakość życia osób z niedosłuchem. Dzięki nim można odzyskać zdolność do słyszenia i komunikowania się, a dobranie odpowiedniego aparatu słuchowego jest kluczowe!

Jaki aparat słuchowy jest lepszy – zauszny czy wewnątrzuszny?

Wybór pomiędzy aparatem zausznym a wewnątrzusznym zależy od preferencji pacjenta i stopnia utraty słuchu. Aparaty zauszne (nauszne) są bardziej widoczne, ale często oferują lepszą jakość dźwięku i są łatwiejsze w obsłudze. Natomiast wewnątrzuszne są mniej widoczne, co może być atrakcyjne estetycznie, komfortowe i dyskretne, ale mają pewne ograniczenia co do mocy i funkcji.

Jaki aparat słuchowy wybrać? Jak już wspomniano na rynku dostępne są różne rodzaje aparatów słuchowych, a przy ich wyborze warto wziąć pod uwagę kilka kryteriów:

  1. Dopasowanie: Każdy aparat słuchowy powinien być dopasowany do indywidualnych potrzeb pacjenta. Dlatego istotna jest konsultacja z audiologiem lub protetykiem słuchu, który pomoże wybrać odpowiedni model.

  2. Funkcje: Najnowocześniejsze aparaty słuchowe oferują wiele zaawansowanych funkcji, takich jak redukcja szumów, łączność z urządzeniami mobilnymi (połączenie z telefonem komórkowym), czy możliwość dostosowania do różnych sytuacji akustycznych (duże lub małe pomieszczenia; hałas lub cisza).

  3. Komfort noszenia: Aparat słuchowy powinien być wygodny w noszeniu przez wiele godzin dziennie.

  4. Koszty: Cena aparatu słuchowego może być zróżnicowana. Istnieją zarówno droższe, jak i tańsze modele. Warto jednak pamiętać, że “tanie aparaty słuchowe”, czy szeroko reklamowane „wzmacniacze słuchu” nie gwarantują jakości ani skuteczności. Ceny nowoczesnych aparatów mogą się wahać w granicach od kilku do kilkunastu tysięcy za sztukę

A zatem, jakie aparaty słuchowe wybrać? Decydując się na aparat słuchowy, kluczowe jest dostosowanie go do indywidualnych potrzeb, dlatego nie ma identycznej odpowiedzi dla każdego pacjenta. Aby niedosłuch i jego objawy zostały zminimalizowane, aparaty słuchowe muszą być odpowiednio dobrane i dostosowane. Istotne jest zatem spersonalizowane podejście, które pozwoli znacząco poprawić codzienne funkcjonowanie i komunikację osoby niedosłyszącej. Dobry aparat słuchowy to taki, który spełnia indywidualne potrzeby pacjenta.

Jaki aparat słuchowy – na baterie czy akumulator?

Tu również decyzja zależy od osobistych preferencji. Aparaty zasilane bateriami są łatwe w obsłudze, ale wymagają regularnej wymiany baterii. Aparaty z akumulatorem są bardziej ekologiczne, ale wymagają codziennego ładowania. Wybór zależy od wygody i stylu życia użytkownika.

Ile lat wytrzymuje aparat słuchowy?

Średnio aparaty słuchowe mogą służyć od 5 do 7 lat, jednak ich trwałość zależy od regularnej konserwacji i właściwego używania.

Jak wyregulować aparat słuchowy?

Profesjonalista – protetyk słuchu powinien dostosować aparat do indywidualnych potrzeb użytkownika. Wizyty kontrolne są kluczowe dla utrzymania optymalnej jakości dźwięku.

Czy aparat słuchowy trzeba nosić cały czas?

W większości przypadków, im więcej nosimy aparat, tym lepsze są rezultaty. Jednak decyzja o noszeniu zależy od stopnia utraty słuchu i preferencji użytkownika.

Kiedy aparat słuchowy nie pomaga?

Aparat słuchowy może nie przynieść oczekiwanych rezultatów, jeśli nie jest dobrze dostosowany do konkretnej utraty słuchu, nie jest noszony regularnie lub występują inne problemy zdrowotne.

Przy jakim ubytku słuchu powinno się nosić aparat?

Decyzja o noszeniu aparatu zależy od stopnia utraty słuchu i jego wpływu na codzienne życie. Specjalista audiolog lub protetyk słuchu może pomóc określić, czy aparat jest potrzebny.

Mity o aparatach słuchowych

W dzisiejszym świecie istnieje wiele nieporozumień wokół aparatów słuchowych, a jednym z głównych powodów jest społeczny stereotyp związany z ich noszeniem. Aby poznać fakty i rozwiać mity dotyczące tych urządzeń, przedyskutujmy kilka aspektów dotyczących aparatów słuchowych.

Mit 1: Noszenie aparatów słuchowych oznacza, że jesteś staroświecki lub słaby.

Faktem jest, że problemy ze słuchem mogą dotyczyć ludzi w różnym wieku i nie są zarezerwowane tylko dla osób starszych. Noszenie aparatów słuchowych nie jest oznaką słabości, ale odwagą i troską o swoje zdrowie.

Mit 2: Aparaty słuchowe są widoczne i stygmatyzujące.

Nowoczesne aparaty słuchowe są mniejsze, dyskretne i czasami praktycznie niewidoczne. Poza tym, z pewnością są mniej zauważalne niż konsekwencje niesłyszenia niektórych dźwięków lub niepełne uczestnictwo w rozmowach.

Mit 3: Aparaty słuchowe pogarszają słuch.

Dobrej jakości aparaty słuchowe są bezpieczne i nie powodują szkód w zdrowym uchu. Wręcz przeciwnie, pomagają utrzymać zdolność słyszenia.

Mit 4: Aparat słuchowy wyleczy mój ubytek słuchu.

Aparat słuchowy nie jest lekiem na utratę słuchu, ale może znacząco poprawić jakość życia poprzez poprawę jakości i komfortu słyszenia.

Mit 5: Aparaty słuchowe zaburzają równowagę.

Dobrej jakości aparaty słuchowe zazwyczaj nie mają wpływu na równowagę. W rzeczywistości, poprawa zdolności słyszenia może pomóc w lepszym rozpoznawaniu otoczenia i poprawie równowagi.

Mit 6: Aparat słuchowy powoduje ból głowy.

Ból głowy może wynikać z niewłaściwie dostosowanego aparatu. Warto skonsultować się z audiologiem lub protetykiem słuchu, aby dostosować urządzenie do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Fakt 1: Aparaty słuchowe mogą odmienić życie.

Zastosowanie aparatów słuchowych może znacząco poprawić jakość życia. Pozwala na lepsze rozumienie mowy, uczestniczenie w rozmowach, a także czerpanie radości z dźwięków otaczającego świata.

Fakt 2: Utrata słuchu może prowadzić do izolacji społecznej.

Unikanie noszenia aparatów słuchowych z powodu wstydu może prowadzić do izolacji społecznej, ponieważ trudno jest w pełnii uczestniczyć w rozmowach i codziennych interakcjach, gdy nie słyszymy otaczających nas ludzi.

Aparaty słuchowe są niezastąpionym narzędziem dla wielu osób z utratą słuchu, ale ważne jest, aby korzystać z nich w sposób świadomy i dostosowany do indywidualnych potrzeb. Konsultacja z profesjonalistą jest kluczowa w procesie wyboru, dostosowania i utrzymania aparatów słuchowych.

Niezrozumienie i stereotypy wokół aparatów słuchowych często wynikają z braku wiedzy na ich temat. Pamiętajmy, że korzystanie z aparatów słuchowych to krok w kierunku lepszego zrozumienia świata dźwięków i bardziej pełnego uczestnictwa w życiu codziennym. To nie tylko sprzęt – to narzędzie, które otwiera drzwi do nowych doświadczeń i lepszej jakości życia.

Jeśli masz wątpliwości co do swojego słuchu lub potrzebujesz porady w wyborze aparatu słuchowego, skonsultuj się z lekarzem laryngologiem lub audiologiem, którzy pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Nie odkładaj tego na później, ponieważ poprawa jakości słuchu może znacząco poprawić jakość Twojego życia!


DSC_0560-1200x801.jpg
25/paź/2023

Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. po raz kolejny zostało laureatem konkursu „Teraz Polska”.

Konkurs organizowany jest przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego od ponad 30 lat. Godło „Teraz Polska” jest jednym z najbardziej prestiżowych, najsilniejszych i najbardziej rozpoznawalnych znaków promocyjnych w kraju, łączącym w sobie najwyższą jakość i polskie pochodzenie – wartości, które polscy konsumenci zdecydowanie doceniają. Nagrodzona marka zyskuje status premium, umacnia swój wizerunek, budzi większe zaufanie, staje się ponadto konkurencyjna także na rynkach zagranicznych. Do tej pory Kapituła Godła wyłoniła ponad 750 laureatów, którzy oferują najlepsze produkty i usługi oraz innowacje.

Cały artykuł dostępny pod linkiem.


Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content