Porozumienie o współpracy między Narodowym Kolegium Otorynolaryngologii i Chirurgii Głowy i Szyi w Mali a Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o.

24 maja 2024 by Anna Zakrzewska
Zrzut-ekranu-2024-05-24-120148-1200x736.jpg

23 maja 2024 roku, w Kajetanach, podpisane zostało porozumienie o współpracy między Narodowym Kolegium Otorynolaryngologii i Chirurgii Głowy i Szyi z Republiki Mali (reprezentowanym przez prof. dr. Mohameda Amadou Keita ) a Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. (reprezentowanym przez prof. dr. hab. n. med. i n. o zdr. mgr. zarz. Piotra H. Skarżyńskiego oraz dr. n. o zdr. inż. Łukasza Bruskiego). Porozumienie ułatwi wymianę wiedzy naukowej i doświadczenia oraz realizację wspólnych projektów w dziedzinie otorynolaryngologii. Współpraca naukowa obejmować będzie przygotowanie wspólnych projektów naukowych, dotyczących m. in.: wczesnej diagnostyki i profilaktyki w zakresie zaburzeń narządów zmysłów, rozwój oraz udoskonalanie narzędzi na potrzeby telemedycyny, czy rozwój oraz wdrażanie wspólnych rozwiązań technologicznych, które mogą mieć zastosowanie w działalności medycznej.

 

Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content