Kontakt i informacje dla pacjentów – Szpital Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

 

Szpital Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy „MEDINCUS”
ul. Mokra 7, 05-830 Kajetany
tel. + 48 22 463 53 00
e-mail: klinika.kajetany@csim.pl

Informujemy, że w trosce o łatwiejszy kontakt pacjentów naszego Szpitala, którzy oczekują lub chcą wykonać w naszej placówce
odpłatny zabieg medyczny, został uruchomiony oddzielny nr telefonu +48 22 463 53 23, e-mail: terminy.kajetany@medincus.pl

 

 

Informacje przydatne dla pacjentów przed i po zabiegu w Szpitalu Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS:

Informacje dla pacjenta dot. znieczulenia przed zabiegiem operacyjnym

Informacje dla opiekunów dzieci po operacji migdałków

 

Wykaz badań niezbędnych przed zabiegiem operacyjnym:
Zaświadczenia i badania do zabiegu_dziecko

Zaświadczenia i badania do zabiegu_ponizej_45_lat

Zaświadczenia i badania do zabiegu_powyzej_45_lat

Zgodnie z nowelizacją Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych – od 1 stycznia 2015 roku, Pacjent jest zobowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, nie
później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, w przeciwnym razie zostanie
z tej listy skreślony. 

Formularz kontaktowy