Terapia dla dzieci z CAPD. Warsztaty z SPPS-S przeprowadzone przez zespół Podkarpackiego i Małopolskiego CSIM

20 października 2022 by administartor
SPPS-23-2slider.jpg

Podczas obchodów jubileuszu 55–lecia leżajskiej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej specjaliści z Podkarpackiego Centrum Słuchu i Mowy MEDICNCUS: lek. Dorota Szuber, Bolesław Bartnicki, Katarzyna Bugno, Krzysztof Janicki, Justyna Tabaka oraz Karolina Larendowicz i Ewelina Szybowska z Małopolskiego CSIM przeprowadzili szkolenie z zakresu obsługi narzędzi: Platformy Badań Zmysłów i Stymulatora Polimodalnej Percepcji Sensorycznej. Wzięli w nim udział pedagodzy, terapeuci, dyrektorzy, specjaliści oraz nauczyciele z podkarpackich poradni psychologiczno-pedagogicznych. Zespół zaprezentował możliwości obu narzędzi, pokazując ich praktyczne zastosowanie w prowadzeniu terapii SPPS metodą Skarżyńskiego: dostępne programy oraz ich przeznaczenie, sposoby odczytu wyników, przykładowe zestawy ćwiczeń itp. Szkolenie było poprzedzone sesjami, dotyczącymi diagnozy i terapii dzieci z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego, które poprowadzili prof. Piotr H. Skarżyński – otorynolaryngolog, audiolog i foniatra oraz dr n. med. i n. o zdr. Natalia Czajka – pedagog specjalny.

Prowadzący specjaliści poruszyli tematykę badań przesiewowych słuchu oraz innowacyjnych rozwiązań telemedycznych, wykorzystywanych w Centrum. Szeroko omówiona oraz zaprezentowana została nowoczesna terapia – Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego (SPPS-S).

W Podkarpackim Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS terapia tą metodą od wielu lat wspomaga dzieci z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego (CAPD). Obecnie blisko połowa uczniów nie potrafi zrozumieć dłuższych poleceń i skoncentrować się na wykonywaniu zadania w miejscu, gdzie rozprasza je hałas. Problem jest bardzo poważny. Wielu pacjentów, głównie dzieci w wieku szkolnym, korzysta z terapii SPPS-S, coraz częściej jest ona stosowana także w poradniach psychologiczno-pedagogicznych w kraju.

Nasi specjaliści zgodnie twierdzą, że kluczem do skutecznej pomocy dzieciom z ośrodkowymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego oraz zaburzeniami współistniejącymi jest wczesne zauważenie niepokojących objawów i skierowanie młodego pacjenta na specjalistyczne badania, a w kolejnym etapie terapię i rehabilitację.

 

 

Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content