Certyfikat uprawniający do dalszego posługiwania się Godłem TERAZ POLSKA

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS laureat Konkursu „Teraz Polska” otrzymało certyfikat uprawniający do dalszego posługiwania się Godłem konkursu.

Przedłużenie uprawnień jest dowodem na to, że nagrodzone produkty, usługi oraz samorządy utrzymują przez cały czas poziom, za który Kapituła godła „Teraz Polska” przyznała im nagrodę w konkursie.
Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS zostało wyróżnione Godłem TERAZ POLSKA w 2016 roku w kategorii Usługi „w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji słuchu, mowy i zaburzeń równowagi przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań telemedycznych”.

Certyfikat uprawniający do dalszego posługiwania się Godłem TERAZ POLSKA odebrał Prezes Zarządu Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS, Łukasz Bruski podczas jesiennego klubu „Teraz Polska”, który odbył się 22 października w Muzeum Sportu i Turystyki mieszczącym się w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie. W uroczystym spotkaniu uczestniczyli laureaci Konkursu „Teraz Polska”, mistrzowie sportu, teoretycy biznesu i przyjaciele Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego.

 

(fot. Kamil Bros)