Przetwarzanie danych w celach marketingowych

Klauzula informacyjna – cele marketingowe

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych

Administrator danych

Centrum Słuchu i Mowy sp. z o.o.  

Cele przetwarzania

 • marketing własnych produktów i usług [w tym profilowanie]
 • marketing produktów i usług Centrum Słuchu i Mowy sp. z o.o.  [w tym profilowanie]

Podstawy prawne przetwarzania

wyrażona zgoda

Prawa związane z przetwarzaniem danych

 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • prawo dostępu do danych osobowych
 • inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych

Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Centrum Słuchu i Mowy sp. z o.o.  

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Centrum Słuchu i Mowy sp. z o.o.  

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Centrum Słuchu i Mowy sp. z o.o.   Kontakt z administratorem danych:

– listownie na adres:, Centrum Słuchu i Mowy sp. z o.o., ul. Mokra 7, Kajetany 05-830 Nadarzyn  

– przez formularz kontaktowy na stronie www.csim.pl

– przez e-mail: daneosobowe@csim.pl

– telefonicznie: 22 463 53 22

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych CSiM, ul. Mokra 7, Kajetany 05-830 Nadarzyn  

– przez e-mail: daneosobowe@csim.pl

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, aby prowadzić komunikację marketingową produktów i usług Centrum Słuchu i Mowy sp. z o.o.
W ramach marketingu będziemy między innymi wysyłać informacje o produktach, usługach oraz przeprowadzać badania marketingowe. Będziemy także dokonywać profilowania w celach marketingowych.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody, którą możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie.

Informacje dotyczące profilowania w celach marketingowych 

Na podstawie danych osobowych dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych. Dokonujemy profilowania, aby lepiej poznać Państwa zainteresowania i potrzeby i udoskonalać nasze usługi.

Do profilowania wykorzystujemy następujące dane: imię, nazwisko, wiek, płeć, język, data urodzenia, miejscowość, odwiedzane placówki, rodzaj wykorzystanych usług, źródło pozyskania danych. Ponadto przy profilowaniu bierzemy pod uwagę dane statystyczne dotyczące zachowania na stronach www i w aplikacjach mobilnych, korzystania z portalu pacjenta Centrum Słuchu i Mowy oraz preferencje wyrażone w serwisach.

Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Państwa dane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

Odbiorcy danych osobowych

Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np.;

 • dostawcom usług IT,
 • agencjom marketingowym,
 • agencjom badawczym.

Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom znajdującym się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do wycofania zgody,
 2. prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 6. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym. Możecie Państwa przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych:  daneosobowe@csim.pl.

Prawo wycofania zgody

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. Mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez kontakt pod numerem telefonu 22 463 53 22 lub wysyłając wiadomość na adres email: daneosobowe@csim.pl.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content