Agnieszka Depowska

11 kwietnia 2019 by Mateusz Szczepanek
drDEPOWSKA-RZESZOW-2-1200x1200.png
mgr

Agnieszka Depowska

Pedagog , logopeda, terapeuta SI

FILIA
PODKARPACKIE CENTRUM SŁUCHU I MOWY MEDINCUS

Specjalizacja
pedagogika, logopedia, psychologia kliniczna (w trakcie specjalizacji), terapia SI

Zakres usług:

 • diagnoza logopedyczna
 • terapia logopedyczna dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka obejmująca:
  • wdrożenie zasad wychowania słuchowego
  • ćwiczenia słuchowe z wykorzystaniem dźwięków otoczenia i mowy
  • ćwiczenia percepcji fonematycznej
  • ćwiczenia syntezy i analizy słuchowej
  • trening SPPS-S
  • trening słuchowy
  • ćwiczenia mowy biernej
  • ćwiczenia mowy czynnej
  • ćwiczenia słownikowe
  • ćwiczenia gramatyczne
  • ćwiczenia kształtujące prawidłową artykulację głosek
  • ćwiczenia usprawniające pracę aparatu artykulacyjnego
  • masaż logopedyczny
  • kształtowanie prawidłowego aktu gryzienia, żucia i połykania
  • terapia karmienia
  • ćwiczenia fonacyjne
  • ćwiczenia oddechowe
  • ćwiczenia dykcyjne
  • ćwiczenia płynności mówienia
 • działania wspierające terapię logopedyczną:
  • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
  • zajęcia sensoplastyki
  • terapia ręki i stopy
  • terapia przy zastosowaniu elektrostymulacji
  • trening TUS
 • terapia psychologiczna dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi, wychowawczymi, za zaburzeniami zachowania
 • psychoedukacja rodziców
 • TUS – autyzm
 • ocena gotowości do podejmowania zadań
 • rozpoznanie pod kątem gotowości szkolnej
 • ćwiczenia wspierające rozwój umiejętności poznawczych
 • ćwiczenia doskonalące technikę czytania z wykorzystaniem istniejących metod
 • ćwiczenia wspierające realizację programu szkolnego
 • ćwiczenia stymulujące rozwój grafomotoryczny i koordynację wzrokowo-ruchowo-słuchową
 • ćwiczenia motoryki małej
 • zabawy ogólnorozwojowe
 • diagnoza i terapia SI

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, magister pedagogiki,  2017
 • Instruktor masażu Shantala, 2019
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania – studia podyplomowe: “Logopedia szkolna i przedszkolna z logorytmiką”, 2019, “Logopedia ogólna z logorytmiką”, 2020
 • Uczelnia Nauk Społecznych – studia podyplomowe: “Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia”, 2020
 • w trakcie studiów magisterskich “Psychologia, specjalizacja kliniczna”
 • Trening umiejętności społecznych – szkolenie, 2021

Doświadczenie zawodowe:

 • 2022 – obecnie, terapeuta środowiskowy – Euromedica
 • 2020 – obecnie, pedagog, logopeda, terapeuta SI w CSIM MEDINCUS 
 • 2004 – obecnie, pedagog w zespole Szkół Samochodowych

Certyfikaty:

 • Szkolenie – Innowacyjne metody elektrostymulacji zewnętrznej i wewnętrznej w logopedii
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia
 • Opóźniony rozwój mowy (diagnoza, terapia, masaż, istota problemu i strategie terapeutyczne, metoda wywoływania głosek)
 • Terapia ręki i stopy
 • Terapia dziecka z rotacyzmem, mową bezdźwięczną, sygmatyzmem
 • Masaż logopedyczny
 • Trening karmienia
 • Podstawy kinesiotapingu
 • Diagnoza i terapia logopedyczna dziecka z wadą słuchu
 • Badania słuchu w logopedii
 • Komunikacja językowa dziecka z autyzmem – diagnoza i terapia logopedyczna
 • SI w terapii logopedycznej
 • Praksja, dyspraksja, apraksja
 • TUS dla dzieci z ASD i zespołem Aspergera
Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content