Zespół

lek. med. Anna Fabijańska - otolaryngolog, audiolog

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalizację I stopnia z zakresu otolaryngologii realizowała w II Katedrze i Klinice Oto-Ryno-Laryngologii Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalizację II stopnia z zakresu audiologii realizowała w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie Od roku 1996 pracuje jako starszy asystent w Klinice Szumów Usznych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Jest autorem i współautorem ponad 20 publikacji medycznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi .Uczestniczy w pracy dydaktycznej i szkoleniu lekarzy laryngologów i audiologów z zakresu szumów usznych i nadwrażliwości słuchowej.

Oferta usług medycznych:

  • diagnostyka i leczenie zaburzeń słuchu u dorosłych i dzieci
  • badania wstępne i okresowe osób narażonych na hałas
  • diagnostyka i leczenie szumów usznych u dorosłych i dzieci
  • diagnostyka i leczenie nadwrażliwości słuchowej u dorosłych i dzieci
  • fizykoterapia w schorzeniach trąbek słuchowych

dr n. med. Halina Kowalska - otolaryngolog, audiolog i foniatra

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalizację I stopnia z zakresu otolaryngologii realizowała w II Katedrze i Klinice Oto-Ryno-Laryngologii Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalizację II stopnia z zakresu audiologii realizowała w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie Od roku 1996 pracuje jako starszy asystent w Klinice Szumów Usznych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Jest autorem i współautorem ponad 20 publikacji medycznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi .Uczestniczy w pracy dydaktycznej i szkoleniu lekarzy laryngologów i audiologów z zakresu szumów usznych i nadwrażliwości słuchowej.

Oferta usług medycznych:

  • diagnostyka i leczenie zaburzeń słuchu u dorosłych i dzieci
  • badania wstępne i okresowe osób narażonych na hałas
  • diagnostyka i leczenie szumów usznych u dorosłych i dzieci
  • diagnostyka i leczenie nadwrażliwości słuchowej u dorosłych i dzieci
  • fizykoterapia w schorzeniach trąbek słuchowych

Agnieszka Mizińska - rejestratorka medyczna

Agnieszka Mizińska - rejestratorka medyczna