Zmiana organizacji ruchu na trasie dojazdu do Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Kajetanach

Informujemy, że nastąpiła kolejna zmiana organizacji ruchu na trasie dojazdu do Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Kajetanach. Zmiana ta wynika z kolejnego etapu remontu na trasie S8.

Prosimy zapoznać się z mapą sytuacyjną, obrazującą trasę objazdu.

Dodatkowe informacje na ten temat są dostępne mi. in na stronie: http://www.nadarzyn.tv/