Stopień doktora habilitowanego dla dr n. farm. Magdaleny B. Skarżyńskiej

30 maja 2023 by Anna Zakrzewska
DSC04785_small_as.jpg

Dr n. farm. Magdalena B. Skarżyńska uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie: nauki farmaceutyczne. Stopień naukowy został nadany przez Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Pani dr hab. n. med. i n. o zdr. Magdalena B. Skarżyńska przygotowała rozprawę habilitacyjną pt. „Optymalizacja farmakoterapii w zakresie efektywności, skuteczności i bezpieczeństwa zastosowania ogólnoustrojowego glikokortykosteroidów oraz miejscowo podawanych kortykosteroidów u pacjentów z: nagłą głuchotą czuciowo – nerwową, częściową głuchotą (którzy poddani zostali procedurze wszczepienia implantu ślimakowego) lub chorujących na przewlekłe wysiękowe zapalenie ucha środkowego”.

Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content