Nominacja profesorska dla prof. Piotra H. Skarżyńskiego

11 grudnia 2019 by administartor
DSC04511-1-1200x801.jpg

Z przyjemnością informujemy, że prof. Piotr H. Skarżyński otrzymał nominację profesorską od Prezydenta RP, co równoznaczne jest z nadaniem tytułu profesora dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Uroczyste wręczenie aktu nominacyjnego w Pałacu Prezydenckim nastąpi w roku 2020.

 

Piotr H. SkarżyńskiProf. dr hab. n. med. i n. o zdr. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński, otorynolaryngolog, otorynolaryngolog dziecięcy, audiolog i foniatra, Członek Zarządu  Centrum Słuchu i Mowy Medincus,  Dyrektor ds. nauki i rozwoju w Instytucie Narządów Zmysłów, Zastępca Kierownika Zakładu Teleaudiologii i Badań Przesiewowych w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Asystent dydaktyczny na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Realizuje kilkanaście krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, aktywnie uczestniczy w konferencjach, kongresach i warsztatach (ponad 1816), jest autorem lub współautorem ponad 896 publikacji (Impact Factor – 169,382, Index Copernicus – 47307,00, punkty MNiSW – 9109). Pełni funkcję Associate Editor czasopisma Journal of Hearing Science oraz Zastępcy Sekretarza Generalnego Nowej Audiofonologii, jest recenzentem 31 prestiżowych czasopism zagranicznych oraz krajowych. Członek Rady Programowej Nowej Audiofonologii (od 2019).

Prof. Piotr H. Skarżyński pełni również funkcję Członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Otorynolaryngologii, jest także delegatem na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie VIII kadencji (2018–2022) oraz członkiem Rady Młodych Naukowców Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Bierze czynny udział w 29 międzynarodowych i krajowych towarzystwach naukowych m.in. jako członek-współzałożyciel Światowego Forum Słuchu przy Światowej Organizacji Zdrowia oraz Roster of Experts on Digital Health of WHO(Grono Ekspertów ds. Zdrowia Cyfrowego przy Światowej Organizacji Zdrowia). Jest także członkiem Komisji ds. kongresów i warsztatów w European Academy of Otology and Neurootology, Representative Board Member (do 2019) oraz Vice-President i Institutional Representative (2019–2021) w International Society for Telemedicine and e-Health, Regional Representative of Europe w International Society of Audiology, Sekretarzem Zarządu Towarzystwa Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich, Vice-Prezydentem grupy Hearring oraz członkiem Hearing Committee w American Academy of Otolaryngology–Head and Neck Surgery.

Audytor w European Federation of Audiology Societies, członek honorowy ORL Danube Society oraz członek Consultant Committee of International Experts of CPAM-VBMS na specjalne zaproszenie.

Od 2019 r. jest również członkiem Rady Naukowej przy Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu.

Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content