Alicja Osuch

10 grudnia 2018 by administartor
Alicja-Osuch_RADOM.png
mgr

Alicja Osuch

FILIA
RADOMSKIE CENTRUM SŁUCHU I MOWY 

Specjalizacja

rewalidacja głuchych i niedosłyszących

Zakres usług:

 • ocena gotowości do podejmowania zadań
 • rozpoznanie pod kątem gotowości szkolnej
 • ćwiczenia wspierające rozwój umiejętności poznawczych
 • ćwiczenia doskonalące technikę czytania z wykorzystaniem istniejących metod
 • ćwiczenia wspierające realizację programu szkolnego
 • ćwiczenia stymulujące rozwój grafomotoryczny i koordynację wzrokowo-ruchowo-słuchową
 • ćwiczenia motoryki małej
 • zabawy ogólnorozwojowe

Badania:

Wykształcenie:

 • Dyplom Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Rewalidacji w zakresie pedagogiki specjalnej – tytuł magistra pedagogiki specjalnej
 • Studia Podyplomowe w zakresie informatyki

Doświadczenie zawodowe:

 • 1993 – obecnie, Zespół Szkół Integracyjnych Radomiu-Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
 • 1990 – Szkoła Podstawowa nr 36 w Radomiu ( kl. Dla dzieci niedosłyszących)
 • 1980 – Zakład Dla Dzieci Głuchych w Radomiu
Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content