Zespół Zachodniopomorskiego CSIM na konferencji prasowej: Przesiewowe badania słuchu u dzieci z gmin wiejskich w województwie zachodniopomorskim

20 czerwca 2016 by administartor
1-850x340.jpg

Konferencja odbyła się w dniu 17 czerwca 2016 r. w Szczecinie i poświęcona była badaniom przesiewowych słuchu, które zostały przeprowadzone wśród dzieci ze szkół podstawowych położonych w gminach wiejskich z województwa zachodniopomorskiego.

W konferencji prasowej wzięła udział m.in. dr Anna Dąbrowska – Koordynator programu w woj. zachodniopomorskim.

Program objął 2559 dzieci ze 126 szkół położonych w 49 gminach w województwie zachodniopomorskim. – Badanie jednego dziecka trwa ok. 5 minut, a nasz zespół przebadał setki dzieci. Organizacja tak dużego projektu jest możliwa dzięki zastosowaniu rozwiązań telemedycznych umożliwiających przesyłanie wyników badań łączami internetowymi – wyjaśniała dr n. med. Anna Dąbrowska – wojewódzki koordynator Programu, kierownik Zachodniopomorskiego Centrum Słuchu i Mowy. – Każde badanie słuchu przeprowadzane jest po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców dziecka, a jego wyniki są zastrzeżone do ich wyłącznej wiadomości. Jest dla nas bardzo ważne aby rodzice dziecka, u którego wykryto problemy ze słuchem otrzymali profesjonalną pomoc i wskazówki do dalszego postępowania.

Na podstawie zgromadzonych danych ustalono, że nawet co piąte dziecko z województwa zachodniopomorskiego może być zagrożone problemami ze słuchem. To wynik o 2,2 pkt procentowego gorszy niż w badaniach prowadzonych w 2010 roku.

Uczestnicy konferencji mieli możliwość wykonania przesiewowego testu słuchu. Badania były wykonywane przez obecny na konferencji zespół techników badań słuchu z Zachodniopomorskiego CSIM MEDINCUS.

A już dziś zapraszamy do kompleksowej diagnostyki słuchu w Zachodniopomorskim Centrum Słuchu i Mowy Medincus.

Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content