Wakacyjne zajęcia dla dzieci „Wakacje z sylabami!”

14 czerwca 2016 by administartor
wakacje-z-sylabami-630x340.jpg

Warsztaty dla dzieci w wieku 5-7 lat.
Cztery trzygodzinne bloki zajęć, (dwa razy w tygodniu) w tym:

  • wczesna nauka czytania metodą sylabową wg szkoły krakowskiej,
  • terapia ręki,
  • zajęcia ruchowe z elementami integracji sensorycznej,
  • psychomotoryka wg metody belgijskiej Procus i Block.

Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy Medincus
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel + 48 91 455 33 00, e-mail: rejestracja.szczecin@csim.pl

Cena warsztatów: 500,00 zł od osoby
(godzina zajęć ok. 40 zł)
Cel warsztatów:
kształtowanie gotowości do nauki czytania oraz doskonalenie kompetencji szkolnych, doskonalenie umiejętności czytania pozwalające na rozumienie czytanego tekstu, kształtowanie prawidłowych nawyków postawy siedzącej przy stoliku/biurku przez wzmocnienie gorsetu mięśniowego, kształtowanie prawidłowych nawyków trzymania narzędzia pisarskiego (kredki, ołówka, długopisu) przez wzmocnienie mięśni obręczy barkowej, rozwijanie percepcji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, która niezbędna jest do analizy kształtu liter i cyfr, prawidłowego odwzorowywania ruchów nauczyciela np. nauczyciela wychowania fizycznego, naukę pracy w grupie, akceptacji różnego tempa pracy współuczestników zabawy rozwijającą zabawę!

Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content