O Platformie Badań ZmysłówJak to działa?Zalety PBZKontakt

Platforma Badań Zmysłów (PBZ)

Przenośne urządzenie do przesiewowych badań słuchu, wzroku i mowy oraz rehabilitacji słuchu i mowy u dzieci (także o specjalnych potrzebach edukacyjnych), młodzieży i dorosłych.

W skład urządzenia wchodzą:

 • przystawka audiometryczna, która pełni funkcję dedykowanej, audiometrycznej karty dźwiękowej. Przystawka wykorzystuje komunikację bluetooth z oprogramowaniem zainstalowanym na laptopie spełniającym minimalne wymagania,
 • słuchawki audiometryczne,
 • przycisk pacjenta.


W wersji podstawowej Platforma Badań Zmysłów została wyposażona w różnorodne testy przesiewowe, które umożliwiają wykrywanie szeregu dysfunkcji w zakresie wzroku, słuchu i mowy. Zaburzenia te, niewykryte we wczesnym okresie, mogą zaburzać harmonijny rozwój dziecka, a co za tym idzie utrudniać naukę oraz kontakt z rówieśnikami. Łatwy w obsłudze interfejs urządzenia pozwala na sprawne przeprowadzenie badań. Prosty i czytelny wynik każdego badania ułatwia jego odczyt – także pacjentowi.

Najnowsza wersja systemu posiada wiele funkcji, które pozwalają nie tylko na badania, ale także na rehabilitację dzieci. Platforma umożliwia zbieranie danych z ankiet do badań epidemiologicznych, oraz przesyłanie wyników do systemu centralnego za pośrednictwem Internetu. Wyniki badań są automatycznie oceniane i klasyfikowane, a te które nie spełniają określonych warunków mogą zostać przesłane do lekarzy specjalistów celem dalszej oceny. Najnowsza wersja urządzenia pozwala również na pełną dowolność przy wyborze testów, które mają być zainstalowane na urządzeniu.

Platforma Badań Zmysłów pozwala na wczesne wykrywanie wad słuchu, wzroku i mowy dzięki czemu umożliwia:

 • ocenę fizjologicznej gotowości dzieci do podjęcia nauki czytania, pisania i komunikowania się w szkole,
 • wdrożenie wczesnej terapii,
 • przygotowanie kadry placówek oświatowych (poradni psychologiczno- pedagogicznych, szkół i przedszkoli,
 • przygotowanie placówek medycznych do wdrożenia w skali masowej możliwości wczesnego, taniego i efektywnego wykrywania wad narządów zmysłów,
 • przygotowanie rodziców do udziału w procesie kształcenia i terapii,
 • tworzenie środowiskowych i/lub regionalnych programów powszechnej profilaktyki.

Zobacz ulotkę (wersja angielska)

PBZ składa się z kilku głównych modułów:

Audiogram

Test ten pozwala przeprowadzić badanie audiometryczne sprawdzające słuch pacjenta dla przewodnictwa powietrznego w zakresie częstotliwości od 250 do 8000 Hz, dla ubytków nie przekraczających 80 dB HL.

DDT

Test ten bada tzw. centralne zaburzenia słyszenia. W jego trakcie prezentowane są (równocześnie) do prawego i lewego ucha po dwie liczby. Zadaniem osoby badanej jest powtórzenie liczb z jednego lub obojga uszu.

GDT

Badanie to polega na prezentowaniu przerw o zmiennej długości. Osoba badana ma nacisnąć przycisk za każdym razem gdy usłyszy przerwę. Test przerwy w szumie pozwala sprawdzić rozdzielczość czasową układu słuchowego.

Test tonalny

Funkcja ta umożliwia wykonanie szybkiego badania przesiewowego słuchu dla częstotliwości 1000, 2000 i 4000 Hz. Dodatkową zaletą badania jest wbudowany algorytm oceniający czy osoba badana zgaduje, czy udziela prawdziwych odpowiedzi.

Test słowny

Widzę (Ocena widzenia barwnego, Test widzenia stereoskopowego, Test różnicowania kontrastu).
Dostępne testy widzenia pozwalają sprawdzić różnicowanie kontrastu oraz widzenie barwne. Test przystosowany jest dla pacjentów w różnym wieku, aby ułatwić im badanie.

Mówię

Test przesiewowy mowy pozwala na sprawdzenie wybranych funkcji narządu mowy, takich jak poprawność gramatyczna, znajomość słownictwa itp. Test jest zróżnicowany pod względem wiekowym (osobne zestawy dla dzieci starszych i młodszych).

 

Klinika Rehabilitacji

 • Test 6 dźwięków mowy –W teście badany ma za zadanie wskazać obrazek przypisany do podanego dźwięku.
 • Słuchające drzewo – Zadaniem dziecka jest różnicowanie prezentowanych dźwięków na podstawie ich długości, wysokości czy natężenia. Obrazowo badanie przedstawione jest jako drzewo, którego kolejne gałęzie stanowią odrębne części testu. Poszczególne gałęzie pokrywają się liśćmi w sytuacji, gdy badany udzielił poprawnych odpowiedzi.
 • Sytuacje dźwiękowe – Badane dziecko ma do wyboru różne sytuacje dźwiękowe zlokalizowane na interaktywnej mapce. Po wybraniu lokalizacji, wyświetlone zostaną obrazki, na które można swobodnie klikać i słuchać efektów dźwiękowych.
 • Onomatopeje – Badanie ma na celu sprawdzenie czy pacjent zauważa różnice w prezentowanych dźwiękach z życia codziennego. Zadaniem dziecka jest udzielenie odpowiedzi czy prezentowane dźwięki były takie same, czy różne.
 • Historyjki dźwiękowe – W tym ćwiczeniu zadaniem dziecka jest wskazanie elementu (dźwięk lub obrazek) ilustrującego prezentowany właśnie fragment historyjki. Poszczególne fragmenty składają się na jedną wspólną historyjkę. Badanie można przeprowadzić w dwóch wersjach: dla dzieci młodszych oraz starszych.
 • Wiersze – wierszyki – Ćwiczenie może odbywać się w dwóch wersjach: dla dzieci młodszych lub starszych. Zadaniem dzieci młodszych jest wskazanie obrazka, odpowiedniego dla czytanej aktualnie części wierszyka. Dzieci starsze mają za zadanie wskazać przeczytany przez lektora wers wierszyka.
 • Testy percepcyjne mowy – Zadaniem dziecka jest wskazanie odpowiedniej ilustracji, która odpowiada czytanemu przez lektora tekstowi. Badanie podzielone jest na trzy główne części.
 • Historie obrazkowe – W tym badaniu zadaniem dziecka jest wskazanie ilustracji we właściwej kolejności. Podczas badania pacjent ma do wyboru szereg sytuacji obrazkowych, na których opierać się będzie późniejsza praca z nim.

Zalety Platformy Badań Zmysłów:

 • możliwość szybkiego badania,
 • zastosowanie wielu testów przesiewowych (słuchu, wzroku i mowy) w jednym, mobilnym urządzeniu,
 • gromadzenie wyników badań oraz danych ankietowych w centralnej bazie danych,
 • Moduł Kliniki Rehabilitacji,
 • system centralny umożliwiający automatyczne uaktualnianie programów i testów,
 • innowacyjność Platformy Badań Zmysłów w skali międzynarodowej podkreślają nagrody i wyróżnienia zdobyte podczas międzynarodowych targów innowacyjności.

Producent:
Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o. o.
ul. Mokra 7, Kajetany
05-830 Nadarzyn
tel. +48 22 463 53 27
fax +48 22 463 55 96

Dystrybucja w Polsce:
GNP Magnusson Aparatura Medyczna Sp. z o.o.
Al. Obrońców Tobruku 1/1
10-092 Olsztyn
tel. +48 089 651-06-80
biuro@gnp.com.pl
www. gnp.com.pl

Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content