Diagnostyka i wszczepianie implantów słuchowychPlacówki, w których możesz skorzystać z usługi

W Centrum Słuchu i Mowy Medincus zapewniamy pełną procedurę diagnostyki i wszczepienia implantu ślimakowego, implantu ucha środkowego, implantów na przewodnictwo kostne.

Nasza oferta obejmuje kompleksową specjalistyczną opiekę otolaryngologiczną, audiologiczną i audioprotetyczną niemowląt, dzieci i dorosłych w zakresie diagnostyki, leczenia, protezowania i rehabilitacji wad słuchu. Wszystkie usługi realizowane są zgodnie z najnowszą ogólnoświatową wiedzą medyczną.

Otaczamy wszechstronną opieką pacjentów z wadami słuchu.

Wykonujemy badania subiektywne i obiektywne słuchu:

  • badania behawioralne: audiometria obserwacyjna, audiometria wzmacniana bodźcem wzrokowym, audiometria zabawowa,

  • badania subiektywne: audiometria tonalna, audiometria wysokoczęstotliwościowa, audiometria słowna, audiometria wolnego pola z wykorzystaniem szerokiego zakresu sygnałów prostych i złożonych,

  • badania obiektywne: pełnozakresowa audiometria impedancyjna, otoemisje akustyczne (TOAE, DPOAE), potencjały wywołane (ABR (progi rozszerzone, latencje), VEMP).

W ramach diagnostyki przeprowadzana jest ocena audiologiczna, logopedyczna, pedagogiczna oraz psychologiczna pacjenta. Zakres i charakter prowadzonych badań i konsultacji pozwala na podjęcie decyzji o kwalifikacji do metody leczenia z zastosowaniem określonego implantu słuchowego. Prowadzimy konsultacje otolaryngologiczne, audiologiczne, audioprotetyczne.

Implanty

Konsultujemy pacjentów kwalifikowanych do operacji wszczepienia implantu. Zespół terapeutów przygotowuje pacjenta/rodziców i opiekunów do działań, jakie podejmowane będą w kolejnych etapach.

Dopasowujemy systemy i typy implantów. Do każdego pacjenta podchodzimy indywidualnie, w zależności od anatomii ucha, wyników badań audiologicznych. Posiadamy w ofercie urządzenia wszystkich producentów: Advanced Bionics, Cochlear, Medel, Oticon.

W ramach opieki pooperacyjnej zapewniamy szereg konsultacji i świadczeń rehabilitacyjnych, a inżynierowie kliniczni wykonują pomiary elektrofizjologiczne, których celem jest obiektywna ocena funkcjonowania systemu implantu oraz ocena właściwości elektrycznych stymulowanej drogi słuchowej. Oferujemy system zdalnego ustawiania implantu ślimakowego za pośrednictwem internetu – telefitting w kilkunastu lokalizacjach w Polsce i za granicą, również na innych kontynentach.

Opieka

Od chwili aktywacji implantu i w całym okresie pooperacyjnej rehabilitacji postępowanie terapeutyczne obejmuje:

 • ocenę psychoakustyczną i psychofizyczną słuchu elektrycznego,
 • badania obiektywne słuchu elektrycznego: elektrycznie wywołany odruch mięśnia strzemiączkowego (ESR), potencjały czynnościowe nerwu słuchowego (ECAP), elektrycznie wywołane potencjały z pnia mózgu (EABR),
 • dopasowanie różnych systemów implantów słuchowych,
 • rehabilitację słuchu,
 • opiekę surdopedagogiczną nad dzieckiem z implantem,
 • opiekę psychologiczną.

W ofercie Centrum znajdują się także wyjazdowe turnusy rehabilitacyjne, które organizowane są m.in. w Ciechocinku. Taka forma pracy i pomocy pacjentom pozwala na przeprowadzenie atrakcyjnych zajęć indywidualnych i grupowych w czasie pobytu, z dala od szkoły lub pracy i codziennych obowiązków.

Celem podejmowanych przez nas działań jest zminimalizowanie zaburzeń komunikacyjnych spowodowanych ubytkiem słuchu poprzez prowadzenie procesu dopasowania odpowiedniego implantu słuchowego, jak również przez właściwe postępowanie terapeutyczne.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, prowadzonej działalności klinicznej i naukowej oraz kontaktom ze wszystkimi znaczącymi ośrodkami krajowymi, europejskimi oraz amerykańskimi zapewniamy pacjentom najwyższy standard wykonywanych procedur leczniczych.

*wszczepianie implantów odbywa się tylko w placówce w Kajetanach

Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content