Lekarz audiolog – foniatra, czym się zajmuje?Najczęstsze choroby rozpoznawane i leczone przez audiologa-foniatręKiedy należy umówić się na wizytę do audiologa-foniatry?Jakie badania może zlecić audiolog-foniatra?Filie, w których możesz skorzystać z usługi

Audiolog-foniatra to lekarz, który zajmuje się chorobami narządów głosu i słuchu. Specjalista ten zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem i leczeniem nieprawidłowości związanych z fizjologicznym rozwojem mowy, schorzeń głosu, języka i mowy u dzieci oraz osób dorosłych, a także zaburzeniami w obrębie narządu słuchu, które mogą powodować, m.in. nieprawidłowy rozwój mowy (zwłaszcza u dzieci) oraz problemy z mową w wyniku głuchoty wrodzonej lub pourazowej. Foniatria i audiologia to jedna specjalizacja w ramach otorynolaryngologii.

W ofercie poradni audiologiczno-foniatrycznej Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS znajduje się m.in.:

 • Diagnoza i leczenie chorób uszu (zapalne i niezapalne, wady wrodzone), zaburzeń słuchu (niedosłuch, szumy uszne, nadwrażliwość słuchowa, zaburzenia centralnych procesów przetwarzania słuchowego) oraz zaburzeń równowagi.
 • Diagnostyka, leczenie i rehabilitacja zaburzeń głosu oraz mowy w różnych stanach patologicznych nosa, gardła i krtani (zapalnych oraz niezapalnych) oraz o obwodowym lub ośrodkowym podłożu (opóźniony rozwój mowy, wady wymowy, afazje dorosłych i dysfazje dziecięce, dysartrie).
 • Po przeprowadzeniu diagnostyki kwalifikujemy adekwatnie do występującego u danego pacjenta schorzenia do właściwego sposobu leczenia – zachowawczego, operacyjnego (uszu środkowych, operacji wszczepienia implantów słuchowych, zabiegów ryno- lub laryngochirurgicznych), protezowania słuchu, fizykoterapii, rehabilitacji narządu słuchu, mowy lub narządu równowagi.

Badania i inne usługi:

 • badania otoskopowe, videootoskopowe oraz mikroskopem diagnistycznym,
 • badania akumetryczne słuchu,
 • ocena badań audiometrycznych słuchu dla dzieci i dorosłych.,
 • badania laryngoskopii pośredniej i bezpośredniej krtani za pomocą endoskopii z optyką sztywną i optyką miękką,
 • badania stroboskopowe krtani,
 • badania obciążenia głosu, zakresu głosu,
 • diagnostyka zaburzeń głosu i mowy u dzieci,
 • leczenie wibroaeorozolami (inhalacje) narządu głosu,
 • wlewki dokrtaniowe.

Najczęstsze choroby rozpoznawane i leczone przez audiologa-foniatrę:

 • chrypka,
 • ostre i przewlekłe zapalenie krtani,
 • urazy wewnętrzne i zewnętrzne krtani,
 • zmiany organiczne w obrębie fałdów głosowych (polipy fałdów głosowych, guzki głosowe, wylewy krwotoczne do fałdów głosowych, obrzęki Reinkego, torbiele, zmiany przerostowe),
 • wady krtani wrodzone i nabyte,
 • stany przedrakowe (leukoplakia, pachydermia, hiperkeratoza, brodawczaki rogowaciejące, polipy o szerokiej podstawie),
 • guzy złośliwe krtani,
 • nowotwory krtani, okolic szyi, gardła i nosa,
 • niedosłuch,
 • głuchota,
 • szumy uszne,
 • dysfunkcje trąbek słuchowych,
 • bezgłos (afonia),
 • zawodowe choroby głosu (m.in. guzki śpiewacze, wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych, niedowład mięśni z niedomykalnością fonacyjną),
 • czynnościowe zaburzenia głosu,
 • zaburzenia głosu i mowy uwarunkowane hormonalnie,
 • zaburzenia głosu wieku rozwojowego,
 • zawodowe zaburzenia głosu,
 • zaburzenia głosu śpiewaczego,
 • zaburzenia głosu w chorobach neuropsychiatrycznych,
 • porażenia i niedowład fałdów głosowych,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • środkowe zaburzenia mowy,
 • wady wymowy,
 • zaburzenia artykulacji.

 Audiolog zajmuje się też diagnostyką i wstępnym leczeniem:

 • dysleksji,
 • jąkania,
 • autyzmu, mutyzmu, logofobii.

Do audiologa-foniatry należy zgłosić się w przypadku:

 • przewlekłej chrypki,
 • występowania szumów usznych,
 • uczucia zatykania uszu,
 • pogorszenia słyszenia,
 • przedłużającego się podrażnienia gardła lub krtani,
 • zanikania głosu,
 • zaburzeń połykania,
 • zmian na języku,
 • bólu ucha.

Do audiologa-foniatry powinny też zgłosić się na konsultacje osoby często zapadające na choroby uszu (np. zapalenie ucha), a także osoby, u których ze względu na charakter pracy występują zaburzenia głosu (np. nauczyciele, śpiewacy, aktorzy, spikerzy, mówcy).

Audiolog-foniatra leczy także pacjentów z niedosłuchem lub częściową głuchotą, które mogą prowadzić do nieprawidłowego rozwoju mowy, osoby jąkające się.

Osobną grupę pacjentów audiologa-foniatry stanowią osoby po zabiegach operacyjnych lub udarach, które muszą przejść rehabilitację, aby na nowo nauczyć się mówić.

Diagnostyka narządu słuchu:

 • audiometria tonalna, impedancyjna i słowna,
 • badania w wolnym polu słuchowym,
 • emisja otoakustyczna,
 • przesiewowe badania słuchu u noworodków,
 • potencjały wywołane z pnia mózgu (ABR, w tym ABR nocne wykonywane w Centrum lub w domu pacjenta),
 • diagnostyka szumów usznych,
 • videotoskopia,
 • tomografia komputerowa,
 • rezonans magnetyczny.

Diagnostyka narządu mowy:

 • wideostroboskopia,
 • wideolaryngoskopia.

Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content