Zalety SPPS-S

  • Przyjazny pacjentom, w szczególności tym najmłodszym, zachęcający do ćwiczeń i do współpracy z terapeutą lub inną osobą prowadzącą terapię.
  • Posiadający funkcjonalności, które wspierają rehabilitację.
  • Wysoce mobilny, pozwalający na dotarcie z terapią do potrzebujących pacjentów w całej Polsce (mobilne urządzenie ma zastosowanie np.: na wsi lub w regionach, w których jest znacząco utrudniony dostęp do obecnych stacjonarnie prowadzonych rozwiązań oddziaływań terapeutycznych);
  • Stwarzający możliwość ukierunkowanej terapii, w tym w niektórych przypadkach bez konieczności obecności lekarza - zgodnie z najnowszymi trendami telemedycznymi;
  • Umożliwiający jak najszybsze diagnozowanie występujących zaburzeń i wczesne wdrożenie leczenia, co ma bezpośrednie przełożenie na sukces terapii;
  • Dedykowany poradniom psychologiczno-pedagogicznym, szkołom: (masowym, integracyjnym, specjalnym), poradniom i gabinetom logopedycznym oraz innym placówkom i przychodniom rehabilitacyjnym zajmującym się wspomaganiem rozwoju zmysłów;
  • Wytworzony przy użyciu technologii przyjaznych środowisku m.in.: poprzez zmniejszoną energochłonność urządzenia, która również będzie bezpośrednio odczuwalna przez pacjentów;
  • Wpływający pośrednio na pozytywną świadomość osoby badanej (nie postrzeganie siebie w ramach wad, ale zrozumienie swej indywidualności).