Placówki zagraniczne

Ukraina - Chernomorski Centrum Słuchu i Mowy Medincus
 • Ul. Zooparkowaya 1, Odessa 65009
 • Tel. +380487842486, +380487191820
 • www.medincus.com.ua

Chernomorski Centrum Słuchu i Mowy Medincus jest pierwszą zagraniczną filią Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS. W Centrum realizowana jest diagnostyka i pomoc pacjentom w ramach otorynolaryngologii, audiologii, neurologii, alergologii, chrapania, szumów usznych, foniatrii, rehabilitacji słuchu i mowy, surdologopedii, logopedii i psychologii. Pacjenci mają możliwość skorzystania z inhalacji AMSA. Wykonywane są ustawienia i serwisowanie systemu implantu ślimakowego, jak również dobór, ustawienie, sprzedaż i serwisowanie aparatów słuchowych. W placówce w szerokim zakresie jest wykorzystywana telemedycyna we współpracy z Centrum Słuchu i Mowy Medincus w Kajetanach. Wykonywane są:

 • telefitting, czyli zdalne ustawienie systemu implanta ślimakowego
 • telekonsultacje przy wsparciu polskich specjalistów
 • teleserwis procesorów mowy i aparatów słuchowych
 • teleABR, czyli obiektywnego badania słuchu
Białoruś - Przedstawicielstwo Centrum Słuchu i Mowy „MEDINCUS”
 • ul. Komsomolskaya 2, 3 piętro, Brześć, 224000
 • Tel. +375295270700
 • e-mail: v.akimova@csim.pl

Centrum Słuchu i Mowy Medincus w Brześciu jest przedstawicielstwem Centrum Słuchu i Mowy sp. z o. o. Placówka zajmuje się diagnostyką i rehabilitacją pacjentów z problemami w zakresie otorynolaryngologii, surdologopedii, logopedii, psychologii. W ramach współpracy realizowane są :

 • zdalne ustawienia systemu implanta ślimakowego (telefitting), wykonywane przez polskich inżynierów
 • teleserwis procesorów mowy i aparatów słuchowych
 • teleABR, czyli obiektywnego badania słuchu
 • zdalne behawioralne badania słuchu

W placówce jest wykorzystywana terapia wykorzystująca Stymulator Polimodalnej Percepcji Sensorycznej (SPPS). Jest to terapia zaburzeń centralnych procesów przetwarzania słuchowego (CAPD) współistniejących z różnymi trudnościami m.in. zaburzeniami artykulacji, trudnościami w szkole lub zaburzeniami komunikacyjnymi. Terapia ta jest wykonywana na urządzeniu, twórcą i producentem którego jest CSIM w Polsce.

Kirgistan - Centrum Słuchu i Mowy Medincus w Biszkeku

W Centrum realizowane są diagnostyka i pomoc pacjentom w ramach otorynolaryngologii, audiologii, rehabilitacji słuchu i mowy, surdologopedii i logopedii. Pacjenci mają możliwość skorzystania z inhalacji AMSA. Wykonywane są ustawienia i serwisowanie systemu implantu ślimakowego, jak również dobór, ustawienie, sprzedaż i serwisowanie aparatów słuchowych. W placówce w szerokim zakresie wykorzystywana jest telemedycyna we współpracy z Centrum Słuchu i Mowy Medincus w Kajetanach. Wykonywane są telefitting, czyli zdalne ustawienie systemu implantu ślimakowego, telekonsultacje i telerehabilitacja przy wsparciu polskich specjalistów.