JAKUB_WARACZEWSKI_KAJETANY-1200x1200.png
14/lis/2019

Jakub Waraczewski

FILIA

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM SŁUCHU I MOWY MEDINCUS, CZĘSTOCHOWSKIE CENTRUM SŁUCHU I MOWY MEDINCUS

Specjalizacja:

Protetyka słuchu

Diagnostyka i leczenie:

 • Dobór aparatów słuchowych na przewodnictwo powietrzne, kostne (możliwe też wypożyczenie aparatów przed zakupem),
 • Regulacje aparatów słuchowych,
 • Przyjmowanie aparatów do serwisu, naprawy,
 • Pobieranie form z uszu do indywidualnych wkładek usznych, wkładek przeciwwodnych.

Wykształcenie:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek: akustyka; specjalność: protetyka słuchu; stopień: licencjat,

Doświadczenie zawodowe:

 • 2020 – dzisiaj, Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS,
 • 2017 – 2019, wykładowca na kierunku: protetyka słuchu w szkole policealnej SKK Bydgoszcz,
 • 2016 – 2018, protetyk słuchu w Słuchmed.

Pracownicy_KWilk.jpg
14/lis/2019

mgr

Katarzyna Wilk

FILIA

CZĘSTOCHOWSKIE CENTRUM SŁUCHU I MOWY MEDINCUS

Specjalizacja:

Protetyka słuchu

Diagnostyka i leczenie:

 • Dobór aparatów słuchowych na przewodnictwo powietrzne, kostne (możliwe też wypożyczenie aparatów przed zakupem),
 • Regulacje aparatów słuchowych,
 • Przyjmowanie aparatów do serwisu, naprawy,
 • Pobieranie form z uszu do indywidualnych wkładek usznych, wkładek przeciwwodnych
 • Badania słuchu: audiometria tonalna, wolne pole, audiometria impedancyjna, audiometria słowna, audiometria słowna w wolnym polu.

Wykształcenie:

 • Policealna Szkoła Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych w Krakowie; kierunek – protetyk słuchu,
 • Studia podyplomowe z zakresu Oligofrenopedagogiki – Akademia im. J. Długosza w Częstochowie,
 • Studia magisterskie – filologia polska nauczycielska oraz filologia polska z dziennikarstwem, Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. J. Kochanowskiego w Kielcach, filia w Piotrkowie Trybunalskim.

Doświadczenie zawodowe:

 • obecnie – Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS, Częstochowa – protetyk słuchu,
 • 2018 – marzec 2022 – Marmed S.A. Zawiercie – protetyk słuchu,
 • 2017 – 2018 – Niepubliczny Zakład Opieki Medycznej św. Monika, Myszków – rejestratorka medyczna,
 • 2014 – 2017 – Audiofon, Częstochowa – protetyk słuchu,
 • 2011 – 2014 – „Adyton” Aparaty Słuchowe, Zawiercie – asystent protetyka słuchu.

KatarzynaKrawczyk-1-1200x1200.png
21/paź/2019

mgr

Katarzyna Krawczyk

FILIA

CZĘSTOCHOWSKIE CENTRUM SŁUCHU I MOWY MEDINCUS

Specjalizacja:

Logopedia

Diagnostyka i leczenie:

 • Diagnoza logopedyczna,
 • Działania wspierające terapię logopedyczną (ćwiczenia słuchowo-ruchowe, zajęcia sensoplastyki),
 • Terapia logopedyczna dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka obejmująca:
 • wdrożenie zasad wychowania słuchowego,
 • ćwiczenia słuchowe z wykorzystaniem dźwięków otoczenia i mowy,
 • ćwiczenia percepcji fonematycznej,
 • ćwiczenia syntezy i analizy słuchowej,
 • trening słuchowy,
 • ćwiczenia mowy biernej,
 • ćwiczenia mowy czynnej,
 • ćwiczenia słownikowe,
 • ćwiczenia gramatyczne,
 • ćwiczenia kształtujące prawidłową artykulację głosek,
 • ćwiczenia usprawniające pracę aparatu artykulacyjnego,
 • masaż logopedyczny,
 • kształtowanie prawidłowego aktu gryzienia, żucia i połykania,
 • terapia karmienia,
 • ćwiczenia fonacyjne,
 • ćwiczenia oddechowe,
 • ćwiczenia dykcyjne,
 • ćwiczenia płynności mówienia,
 • ćwiczenia prozodii wypowiedzi.

Wiek przyjmowanych pacjentów:

 • Małe dzieci  ( 1-3 rok życia),
 • Dzieci powyżej 3 lat,
 • Dorośli.

Wykształcenie:

 • Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Brzegu, Logopedia, studia podyplomowe,
 • Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie, Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, studia podyplomowe,
 • Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  w Częstochowie, oligofrenopedagogika, kurs kwalifikacyjny,
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, Pedagogika opiekuńczo – resocjalizacyjna, studia magisterskie.

Doświadczenie zawodowe:

 • IX 2020 – VI 2021, obecnie, Przedszkole we Wrzosowej – Logopeda,
 • IX 2014 – obecnie, Szkoła Podstawowa nr 30 w Częstochowie – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda,
 • IX 2007 – VIII 2014  Szkoła Podstawowa nr 30 w Częstochowie: wychowawca świetlicy, pedagog szkolny, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych – zespół Aspergera.

Adrianna_Czaja-1200x1200.png
14/lis/2019

Adrianna Czaja

FILIA

CZĘSTOCHOWSKIE CENTRUM SŁUCHU I MOWY MEDINCUS

Specjalizacja:

Protetyka słuchu, technik medyczny

Diagnostyka i leczenie:

 • Dobór aparatów słuchowych na przewodnictwo powietrzne, kostne (możliwe też wypożyczenie aparatów przed zakupem)
 • Regulacje aparatów słuchowych
 • Przyjmowanie aparatów do serwisu, naprawy
 • Pobieranie form z uszu do indywidualnych wkładek usznych, wkładek przeciwwodnych
 • Badania słuchu: audiometria tonalna, wolne pole, audiometria impedancyjna, audiometria słowna, audiometria słowna w wolnym polu, test drożności trąbki słuchowej, TEOAE, DPOAE, ABR latencje, ABR progi (podstawowe i rozszerzone)
 • Szumy uszne: MML, charakterystyka szumu, UCL

Wykształcenie:

 • Studia I stopnia, kierunek: Akustyka, specjalizacja: Protetyka Słuchu i Ochrona Przed Hałasem, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • Studia II stopnia, kierunek: Akustyka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (w trakcie)

Doświadczenie zawodowe:

 • 2021 – dzisiaj, Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Pracownicy_Marin_Michow.jpg
21/paź/2019

lek.

Marin Michow

FILIA

CZĘSTOCHOWSKIE CENTRUM SŁUCHU I MOWY MEDINCUS

Specjalizacja:

Otorynolaryngologia

Diagnostyka i leczenie:

 • Zapalenie ucha zewnętrznego, zapalenie ucha wewnętrznego,  zapalenie ucha środkowego, w tym przewlekłe stany zapalne, wysiękowe, perlakowe
 • Przewlekłe zapalenie zatok, zapalenie błony śluzowej nosa, naczynioruchowy nieżyt nosa, polipy nosa i zatok, skrzywienie przegrody nosa, przerost małżowin nosowych
 • Refluks żołądkowo-przełykowy
 • Przerośnięte migdałki podniebienne, przerośnięty migdałek gardłowy, przewlekłe zapalenie migdałków podniebiennych
 • Bezdech senny
 • Choroby krtani i tchawicy (guzki, polipy oraz torbiele fałdów głosowych, nagłośni; zmiany przerostowe fałdów głosowych; obrzęk Reinkego; brodawczaki krtani, porażenie fałdu głosowego, niewydolność fonacyjna głośni

Badania i usługi:

 • Nasofiberoskopia

Wiek przyjmowanych pacjentów:

 • Dorośli
 • Dzieci powyżej 6. roku życia

Wykształcenie:

 • Dyplom Lekarza Medycyny – Śląska Akademia Medyczna, Katowice
 • Specjalizacja w zakresie otorynolaryngologii

Doświadczenie zawodowe:

 • 2021 – dzisiaj Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu, Oddział Otolaryngologii, Starszy Asystent
 • 2021 – dzisiaj Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju, Oddział Otolaryngologii, Starszy Asystent
 • 2016 – 2021 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Rybniku, Oddział Otolaryngologii, Kierownik Oddziału
 • 2009 – 2016 Górnośląskie Centrum Medyczne Katowice – Ochojec, Oddział Otolaryngologii
 • 2007 – 2008 Wojewódzki Szpital Zespolony w Częstochowie, Oddział Otolaryngologii

 Członkostwo w Towarzystwach Naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

drJANIK-1.png
08/maj/2019

lek.

Jarosław Janik

FILIA

CZĘSTOCHOWSKIE CENTRUM SŁUCHU I MOWY MEDINCUS

Specjalizacja:

Otorynolaryngologia (lekarz w trakcie specjalizacji otorynolaryngologicznej)

Diagnostyka i leczenie:

 • Zapalenie ucha zewnętrznego, zapalenie ucha środkowego w tym przewlekłe stany zapalne, wycieki, zapalenie ucha wewnętrznego,
 • Nagła głuchota, niedosłuch związany z wiekiem, niedosłuch nabyty,
 • Refluks żołądkowo-przełykowy,
 • Przerośnięte migdałki podniebienne, przerośnięty migdałek gardłowy, przewlekłe zapalenie migdałków podniebiennych,
 • Choroby krtani i tchawicy (guzki, polipy oraz torbiele fałdów głosowych, nagłośni; zmiany przerostowe fałdów głosowych; obrzęk Reinkego; brodawczaki krtani, porażenie fałdu głosowego, niewydolność fonacyjna głośni).

Badania:

 • Nasofiberoskopia.

Wiek przyjmowanych pacjentów:

 • Dorośli.

Wykształcenie:

 • Dyplom Lekarza Medycyny- Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,
 • W trakcie specjalizacji: otorynolaryngologia – Oddział Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie.

Doświadczenie zawodowe:

 • 2021 – obecnie, Częstochowskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS,
 • 2019- obecnie  Oddział Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie.

j_KACZMARZYK.png
21/paź/2019

mgr

Joanna Malicka-Kaczmarzyk

FILIA
CZĘSTOCHOWSKIE CENTRUM SŁUCHU I MOWY MEDINCUS

Specjalizacja:

Psychologia

Diagnostyka i leczenie:

 • Opinia psychologiczna,
 • Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi, wychowawczymi, z zaburzeniami zachowania,
 • Psychoedukacja rodziców,
 • Grupy wsparcia dla młodzieży i dorosłych,
 • Ocena/diagnoza oraz analiza wyników wyższych procesów przetwarzania słuchowego (nazwa ang. CAPD-Central Auditory Processing Disorder),
 • Diagnoza, programowanie oraz prowadzenia terapii SPPS-S (Stymulacji Polimodalnej Percepcji Sensorycznej-metodą Skarżyńskiego),
 • Realizacja terapii SPPS etap I (ważne! tylko po wcześniejszym wykonaniu testów oceniających wyższe funkcje słuchowe),
 • Realizacja terapii SPPS-S etap II,
 • Realizacja terapii SPP-S etap III,
 • Podsumowanie terapii SPPS/testy końcowe,
 • Badanie testem na inteligencję: WISC-R – Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci (przeznaczona do badania dzieci w wieku szkolnym od 6-16 lat). Badanie trwa przeciętnie około 60 minut.

Wiek przyjmowanych pacjentów:

 • Niemowlęta od 6 miesiąca do 1 roku,
 • Małe dzieci  ( 1-3 rok życia),
 • Dzieci powyżej 3 lat,
 • Dorośli.

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Gdański-Psychologia, specjalność: patologie społeczne i psychologia sądowo-penitencjarna,
 • Specjalność: Psychologia Organizacji Zarządzania i Marketingu,

Doświadczenie zawodowe:

 • 2021 – obecnie- Częstochowskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS,
 • 2021 – obecnie- Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym “Podaj Dalej”.

Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content