JAKUB_WARACZEWSKI_KAJETANY-1200x1200.png
14/listopad/2019

Jakub Waraczewski

FILIA

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM SŁUCHU I MOWY MEDINCUS, CZĘSTOCHOWSKIE CENTRUM SŁUCHU I MOWY MEDINCUS

Specjalizacja:

Protetyka słuchu

Diagnostyka i leczenie:

 • Dobór aparatów słuchowych na przewodnictwo powietrzne, kostne (możliwe też wypożyczenie aparatów przed zakupem),
 • Regulacje aparatów słuchowych,
 • Przyjmowanie aparatów do serwisu, naprawy,
 • Pobieranie form z uszu do indywidualnych wkładek usznych, wkładek przeciwwodnych.

Wykształcenie:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek: akustyka; specjalność: protetyka słuchu; stopień: licencjat,

Doświadczenie zawodowe:

 • 2020 – dzisiaj, Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS,
 • 2017 – 2019, wykładowca na kierunku: protetyka słuchu w szkole policealnej SKK Bydgoszcz,
 • 2016 – 2018, protetyk słuchu w Słuchmed.

Adrianna_Czaja-1200x1200.png
14/listopad/2019

Adrianna Czaja

FILIA

CZĘSTOCHOWSKIE CENTRUM SŁUCHU I MOWY MEDINCUS

Specjalizacja:

Protetyka słuchu, technik medyczny

Diagnostyka i leczenie:

 • Dobór aparatów słuchowych na przewodnictwo powietrzne, kostne (możliwe też wypożyczenie aparatów przed zakupem)
 • Regulacje aparatów słuchowych
 • Przyjmowanie aparatów do serwisu, naprawy
 • Pobieranie form z uszu do indywidualnych wkładek usznych, wkładek przeciwwodnych
 • Badania słuchu: audiometria tonalna, wolne pole, audiometria impedancyjna, audiometria słowna, audiometria słowna w wolnym polu, test drożności trąbki słuchowej, TEOAE, DPOAE, ABR latencje, ABR progi (podstawowe i rozszerzone)
 • Szumy uszne: MML, charakterystyka szumu, UCL

Wykształcenie:

 • Studia I stopnia, kierunek: Akustyka, specjalizacja: Protetyka Słuchu i Ochrona Przed Hałasem, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • Studia II stopnia, kierunek: Akustyka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (w trakcie)

Doświadczenie zawodowe:

 • 2021 – dzisiaj, Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

drBANERT_CZESTOCHOWA-1200x1200.png
08/Maj/2019

lek.

Katarzyna Banert-Chlebek

FILIA
CZĘSTOCHOWSKIE CENTRUM SŁUCHU I MOWY MEDINCUS

Specjalizacja:

Otorynolaryngologia, otorynolaryngologia dziecięca

Diagnostyka i leczenie:

 • Zapalenie ucha zewnętrznego, zapalenie ucha wewnętrznego,  zapalenie ucha środkowego, w tym przewlekłe stany zapalne, wysiękowe, perlakowe,
 • Niedosłuch wrodzony, niedosłuch nabyty, w tym otoskleroza, nagła głuchota, niedosłuch związany z wiekiem,
 • Uszkodzenia narządu słuchu, szumy uszne,
 • Uszkodzenia narządu równowagi, zawroty głowy,
 • Przewlekłe zapalenie zatok, zapalenie błony śluzowej nosa, naczynioruchowy nieżyt nosa, polipy nosa i zatok, skrzywienie przegrody nosa, przerost małżowin nosowych,
 • Refluks żołądkowo-przełykowy,
 • Bezdech senny,
 • Przerośnięte migdałki podniebienne, przerośnięty migdałek gardłowy, przewlekłe zapalenie migdałków podniebiennych,
 • Choroby krtani i tchawicy (guzki, polipy oraz torbiele fałdów głosowych, nagłośni; zmiany przerostowe fałdów głosowych; obrzęk Reinkego; brodawczaki krtani, porażenie fałdu głosowego, niewydolność fonacyjna głośni),
 • Kwalifikacja do zabiegów oraz wykonywanie zabiegów u dzieci i dorosłych,
 • Nowotwory w zakresie otorynolaryngologii.

Badania i usługi:

 • Nasofiberoskopia,
 • Tympanometria.

Wiek przyjmowanych pacjentów:

 • Noworodki i niemowlęta (do 1 roku życia),
 • Małe dzieci (1-3 rok życia),
 • Dzieci powyżej 3 lat,
 • Dorośli.

Wykształcenie:

 • 2004, Dyplom Lekarza Medycyny, Śląska Akademia Medyczna,
 • II stopień z otorynolaryngologii, Klinika Otolaryngologii w Zabrzu,
 • Specjalizacja z laryngologii dziecięcej, Lecznica Dzieci i Dorosłych im. Mościckiego w Chorzowie.

Doświadczenie zawodowe:

 • 2020 – obecnie, Częstochowskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS,
 • 2014 – obecnie,  Lecznica Dzieci i Dorosłych im. Mościckiego w Chorzowie, od 2014 r. Kierownik Oddziału, Otolaryngologii Dorosłych,
 • 2013, Oddział Otorynolaryngologii w Gliwicach,
 • 2010 – 2012, Skarbnik Polskiego Towarzystwa Otolaryngologii Oddziału Śląsko-Opolskiego,
 • 2006 – 2013, Klinika Laryngologii w Zabrzu.

 Członkostwo w Towarzystwach Naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Otolaryngologiczne,
 • Polskie Towarzystwo Otolaryngologii Dziecięcej.

KatarzynaKrawczyk-1-1200x1200.png
21/październik/2019

mgr

Katarzyna Krawczyk

FILIA

CZĘSTOCHOWSKIE CENTRUM SŁUCHU I MOWY MEDINCUS

Specjalizacja:

Logopedia

Diagnostyka i leczenie:

 • Diagnoza logopedyczna,
 • Działania wspierające terapię logopedyczną (ćwiczenia słuchowo-ruchowe, zajęcia sensoplastyki),
 • Terapia logopedyczna dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka obejmująca:
 • wdrożenie zasad wychowania słuchowego,
 • ćwiczenia słuchowe z wykorzystaniem dźwięków otoczenia i mowy,
 • ćwiczenia percepcji fonematycznej,
 • ćwiczenia syntezy i analizy słuchowej,
 • trening słuchowy,
 • ćwiczenia mowy biernej,
 • ćwiczenia mowy czynnej,
 • ćwiczenia słownikowe,
 • ćwiczenia gramatyczne,
 • ćwiczenia kształtujące prawidłową artykulację głosek,
 • ćwiczenia usprawniające pracę aparatu artykulacyjnego,
 • masaż logopedyczny,
 • kształtowanie prawidłowego aktu gryzienia, żucia i połykania,
 • terapia karmienia,
 • ćwiczenia fonacyjne,
 • ćwiczenia oddechowe,
 • ćwiczenia dykcyjne,
 • ćwiczenia płynności mówienia,
 • ćwiczenia prozodii wypowiedzi.

Wykształcenie:

 • Studia podyplomowe,
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Brzegu,
 • Logopedia,
 • Studia podyplomowe,
 • Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie,
 • Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki,
 • Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Częstochowie,
 • Studia magisterskie,
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie,
 • Pedagogika opiekuńczo – resocjalizacyjna.

Doświadczenie zawodowe:

 • IX 2020 – VI 2021, obecnie, Przedszkole we Wrzosowej – Logopeda,
 • IX 2014 – obecnie, Szkoła Podstawowa nr 30 w Częstochowie – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda,
 • IX 2007 – VIII 2014  Szkoła Podstawowa nr 30 w Częstochowie: wychowawca świetlicy, pedagog szkolny, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych – zespół Aspergera.

profile.jpg
08/Maj/2019

lek.

Joanna Morawiecka

FILIA

CZĘSTOCHOWSKIE CENTRUM SŁUCHU I MOWY MEDINCUS

Specjalizacja:

Otorynolaryngologia, otorynolaryngologia dziecięca

Diagnostyka i leczenie:

 • Zapalenie ucha zewnętrznego, zapalenie ucha wewnętrznego,  zapalenie ucha środkowego, w tym przewlekłe stany zapalne, wysiękowe, perlakowe
 • Przewlekłe zapalenie zatok, zapalenie błony śluzowej nosa, naczynioruchowy nieżyt nosa, polipy nosa i zatok, skrzywienie przegrody nosa, przerost małżowin nosowych
 • Refluks żołądkowo-przełykowy
 • Bezdech senny
 • Przerośnięte migdałki podniebienne, przerośnięty migdałek gardłowy, przewlekłe zapalenie migdałków podniebiennych
 • Choroby krtani i tchawicy (guzki, polipy oraz torbiele fałdów głosowych, nagłośni; zmiany przerostowe fałdów głosowych; obrzęk Reinkego; brodawczaki krtani, porażenie fałdu głosowego, niewydolność fonacyjna głośni)
 • Badania wstępne i okresowe do pracy z głosem
 • Kwalifikacja do zawodów akustycznych

Badania i usługi:

 • Nasofiberoskopia

Wiek przyjmowanych pacjentów:

 • Noworodki i niemowlęta (do 1 roku życia)
 • Małe dzieci (1-3 rok życia)
 • Dzieci powyżej 3 lat
 • Dorośli

Wykształcenie:

 • 1999 – II stopień specjalizacji z otolaryngologii dziecięcej
 • 1990 – I stopień specjalizacji z otolaryngologii
 • 1985 – Dyplom Lekarza Medycyny – Śląska Akademia Medyczna

Doświadczenie zawodowe:

 • 2020 – obecnie, Częstochowskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

 Członkostwo w Towarzystwach Naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Otolaryngologiczne Chirurgów Głowy i Szyi

drJANIK-1.png
08/Maj/2019

lek.

Jarosław Janik

FILIA

CZĘSTOCHOWSKIE CENTRUM SŁUCHU I MOWY MEDINCUS

Specjalizacja:

Otorynolaryngologia (lekarz w trakcie specjalizacji otorynolaryngologicznej)

Diagnostyka i leczenie:

 • Zapalenie ucha zewnętrznego, zapalenie ucha środkowego w tym przewlekłe stany zapalne, wycieki, zapalenie ucha wewnętrznego,
 • Nagła głuchota, niedosłuch związany z wiekiem, niedosłuch nabyty,
 • Refluks żołądkowo-przełykowy,
 • Przerośnięte migdałki podniebienne, przerośnięty migdałek gardłowy, przewlekłe zapalenie migdałków podniebiennych,
 • Choroby krtani i tchawicy (guzki, polipy oraz torbiele fałdów głosowych, nagłośni; zmiany przerostowe fałdów głosowych; obrzęk Reinkego; brodawczaki krtani, porażenie fałdu głosowego, niewydolność fonacyjna głośni).

Badania:

 • Nasofiberoskopia.

Wiek przyjmowanych pacjentów:

 • Dorośli.

Wykształcenie:

 • Dyplom Lekarza Medycyny- Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,
 • W trakcie specjalizacji: otorynolaryngologia – Oddział Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie.

Doświadczenie zawodowe:

 • 2021 – obecnie, Częstochowskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS,
 • 2019- obecnie  Oddział Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie.

j_KACZMARZYK.png
21/październik/2019

mgr

Joanna Malicka-Kaczmarzyk

FILIA
CZĘSTOCHOWSKIE CENTRUM SŁUCHU I MOWY MEDINCUS

Specjalizacja:

Psychologia

Diagnostyka i leczenie:

 • Opinia psychologiczna,
 • Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi, wychowawczymi, z zaburzeniami zachowania,
 • Psychoedukacja rodziców,
 • Grupy wsparcia dla młodzieży i dorosłych,
 • Ocena/diagnoza oraz analiza wyników wyższych procesów przetwarzania słuchowego (nazwa ang. CAPD-Central Auditory Processing Disorder),
 • Diagnoza, programowanie oraz prowadzenia terapii SPPS-S (Stymulacji Polimodalnej Percepcji Sensorycznej-metodą Skarżyńskiego),
 • Realizacja terapii SPPS etap I (ważne! tylko po wcześniejszym wykonaniu testów oceniających wyższe funkcje słuchowe),
 • Realizacja terapii SPPS-S etap II,
 • Realizacja terapii SPP-S etap III,
 • Podsumowanie terapii SPPS/testy końcowe,
 • Badanie testem na inteligencję: WISC-R – Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci (przeznaczona do badania dzieci w wieku szkolnym od 6-16 lat). Badanie trwa przeciętnie około 60 minut.

Wiek przyjmowanych pacjentów:

 • Niemowlęta od 6 miesiąca do 1 roku,
 • Małe dzieci  ( 1-3 rok życia),
 • Dzieci powyżej 3 lat,
 • Dorośli.

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Gdański-Psychologia, specjalność: patologie społeczne i psychologia sądowo-penitencjarna,
 • Specjalność: Psychologia Organizacji Zarządzania i Marketingu,

Doświadczenie zawodowe:

 • 2021 – obecnie- Częstochowskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS,
 • 2021 – obecnie- Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym “Podaj Dalej”.

DR_ORLOWSKI-2-1200x1200.png
08/Maj/2019

dr n. med.

Krzysztof Orłowski

FILIA
CZĘSTOCHOWSKIE CENTRUM SŁUCHU I MOWY MEDINCUS

Specjalizacja:

Otorynolaryngologia

Diagnostyka i leczenie:

 • Zapalenie ucha zewnętrznego, zapalenie ucha wewnętrznego,  zapalenie ucha środkowego, w tym przewlekłe stany zapalne, wysiękowe, perlakowe,
 • Przewlekłe zapalenie zatok, zapalenie błony śluzowej nosa, naczynioruchowy nieżyt nosa, polipy nosa i zatok, skrzywienie przegrody nosa, przerost małżowin nosowych,
 • Refluks żołądkowo-przełykowy,
 • Bezdech senny,
 • Przerośnięte migdałki podniebienne, przerośnięty migdałek gardłowy, przewlekłe zapalenie migdałków podniebiennych,
 • Choroby krtani i tchawicy (guzki, polipy oraz torbiele fałdów głosowych, nagłośni; zmiany przerostowe fałdów głosowych; obrzęk Reinkego; brodawczaki krtani, porażenie fałdu głosowego, niewydolność fonacyjna głośni).

Badania i usługi:

 • Nasofiberoskopia,

Wiek przyjmowanych pacjentów:

 • Dorośli.

Wykształcenie:

 • 2013 – tytuł doktora nauk medycznych w dziedzinie otolaryngologii,
 • 2010 – II stopień specjalizacji z otolaryngologii,
 • 1996 – Dyplom Lekarza Medycyny – AM im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Doświadczenie zawodowe:

 • 2020 – obecnie, Częstochowskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS,
 • 2004 – obecnie, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie, asystent, starszy asystent,
 • 1997 – 2004, Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie, Oddział Otolaryngologii, młodszy asystent, asystent,
 • 1996 – 1997, lekarz stażysta, Wojewódzki Szpital im. J. Babińskiego, Wrocław.

 Członkostwo w Towarzystwach Naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Otolaryngologiczne.

Copyright by CSIM 2018. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content