07/Sty/2019

Prowadząca:

Magdalena Okrzasa- psycholog, instruktor SI, przez wiele lat zajmowała się szkoleniem na terapeutów SI w całej Polsce, były instruktor PSTIS (Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej). Założycielka Fundacji na Rzecz Rodzin Dzieci z Autyzmem i Innymi Dysfunkcjami. Wieloletni terapeuta pracujący z dziećmi z autyzmem, z dziećmi w wieku przedszkolnym z zaburzeniami SI. Terapeuta integracji sensorycznej od 1997 r. Od 2005 r. prowadzi autorskie szkolenie dla terapeutów SI w pracy z dziećmi autystycznymi. Od 2008 r. prowadziła kursy integracji sensorycznej I i II stopnia. Wykładowca na studiach podyplomowych i kwalifikacyjnych. Prelegent na wielu Konferencjach dotyczących integracji sensorycznej. Autorka publikacji o terapii SI z dziećmi autystycznymi.

Program szkolenia:

 1. Charakterystyka dziecka autystycznego według klasyfikacji ICD-10:
  • zaburzenia komunikacji (werbalnej i pozawerbalnej),
  • zaburzenia w funkcjonowaniu społecznym,
  • zaburzenia ruchowe i zachowania. 
 2. Podstawowe kierunki pracy z dzieckiem autystycznym w terapii SI (najistotniejsze, wyróżniające się problemy w odbiorze bodźców sensorycznych w obrębie danego systemu): -odbiór wrażeń przedsionkowych,
  • odbiór bodźców czucia głębokiego,
  • funkcjonowanie systemu dotykowego,
  • system słuchowy,
  • system wzrokowy.
 3. Główne metody pracy z dzieckiem autystycznym, a terapia SI:
  • wykorzystanie charakterystycznych założeń w poszczególnych podejściach do pracy z konkretnym dzieckiem prowadzonym daną metodą(na przykładzie metody Opcji, metody behawioralnej, metody stymulacji sensorycznej w oparciu o program Delacato z włączeniem działań psychoedukacyjnych)
  • współpraca z rodziną, opracowywanie programów ćwiczeń domowych uwzględniających kierunek pracy z dzieckiem objęty przez rodzinę i innych terapeutów zajmujących się dzieckiem.
 4. Predyspozycje terapeuty do pracy z dzieckiem autystycznym
  • cechy osobowościowe,
  • umiejętności podejmowania inicjatywy w zabawie i tworzenia przestrzeni dla niej dla dziecka,
  • uważna obserwacja zachowania dziecka,
  • umiejętność rejestrowania, spostrzegania czynników zewnętrznych, wpływających na zmiany w reakcjach dziecka.
 5. Prezentacje nagrań video terapii z dzieckiem autystycznym:
  • omawianie przypadków charakterystycznych zachowań dziecka oraz reakcji terapeuty,
  • prezentacja nagrań własnych uczestników szkolenia z pracy z dzieckiem autystycznym, dyskusja nad możliwymi alternatywnymi rozwiązaniami zgłaszanych problemów.

Termin:

8-9.06.2019 r.
w godzinach: 9:00-18:00, 9:00-15:00

Miejsce:

Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy “Medincus”, ul Starzyńskiego
3-4 Szczecin

Ilość miejsc ograniczona.

Cena:

400 zł

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, certyfikaty dla uczestników, poczęstunek kawowy.

Zapisy

szkolenia.szczecin@csim.pl


07/Cze/2019

Prowadząca:

Magdalena Okrzasa- psycholog, instruktor SI, przez wiele lat zajmowała się szkoleniem na terapeutów SI w całej Polsce, były instruktor PSTIS (Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej). Założycielka Fundacji na Rzecz Rodzin Dzieci z Autyzmem i Innymi Dysfunkcjami. Wieloletni terapeuta pracujący z dziećmi z autyzmem, z dziećmi w wieku przedszkolnym z zaburzeniami SI. Terapeuta integracji sensorycznej od 1997 r. Od 2005 r. prowadzi autorskie szkolenie dla terapeutów SI w pracy z dziećmi autystycznymi. Od 2008 r. prowadziła kursy integracji sensorycznej I i II stopnia. Wykładowca na studiach podyplomowych i kwalifikacyjnych. Prelegent na wielu Konferencjach dotyczących integracji sensorycznej. Autorka publikacji o terapii SI z dziećmi autystycznymi.

Program szkolenia:

 1. Charakterystyka dziecka autystycznego według klasyfikacji ICD-10:
  • zaburzenia komunikacji (werbalnej i pozawerbalnej),
  • zaburzenia w funkcjonowaniu społecznym, -zaburzenia ruchowe i zachowania.
 2. Podstawowe kierunki pracy z dzieckiem autystycznym w terapii SI (najistotniejsze, wyróżniające się problemy w odbiorze bodźców sensorycznych w obrębie danego systemu):
  • odbiór wrażeń przedsionkowych,
  • odbiór bodźców czucia głębokiego,
  • funkcjonowanie systemu dotykowego,
  • system słuchowy,
  • system wzrokowy.
 3. Główne metody pracy z dzieckiem autystycznym, a terapia SI:
  • wykorzystanie charakterystycznych założeń w poszczególnych podejściach do pracy z konkretnym dzieckiem prowadzonym daną metodą(na przykładzie metody Opcji, metody behawioralnej, metody stymulacji sensorycznej w oparciu o program Delacato z włączeniem działań psychoedukacyjnych)
  • współpraca z rodziną, opracowywanie programów ćwiczeń domowych uwzględniających kierunek pracy z dzieckiem objęty przez rodzinę i innych terapeutów zajmujących się dzieckiem.
 4. Predyspozycje terapeuty do pracy z dzieckiem autystycznym
  • cechy osobowościowe,
  • umiejętności podejmowania inicjatywy w zabawie i tworzenia przestrzeni dla niej dla dziecka,
  • uważna obserwacja zachowania dziecka,
  • umiejętność rejestrowania, spostrzegania czynników zewnętrznych, wpływających na zmiany w reakcjach dziecka.
 5. Prezentacje nagrań video terapii z dzieckiem autystycznym:
  • omawianie przypadków charakterystycznych zachowań dziecka oraz reakcji terapeuty,
  • prezentacja nagrań własnych uczestników szkolenia z pracy z dzieckiem autystycznym, dyskusja nad możliwymi alternatywnymi rozwiązaniami zgłaszanych problemów.

Termin:

8-9.06.2019r.
w godzinach: 9:00-18:00, 9:00-15:00

Miejsce:

Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy “Medincus”, ul Starzyńskiego
3-4 Szczecin

Ilość miejsc ograniczona.

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, certyfikaty dla uczestników, poczęstunek kawowy.

Termin:

8-9.06.2019 r.
w godzinach: 9:00-18:00, 9:00-15:00

Miejsce:

Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy “Medincus”, ul Starzyńskiego
3-4 Szczecin

Ilość miejsc ograniczona.

Cena:

800 zł

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, certyfikaty dla uczestników, poczęstunek kawowy.

Zapisy

szkolenia.szczecin@csim.plSzkolenia_Wpływ motoryki dużej i małej na rozwój mowy _22.04.2020-03

Zapraszamy na szkolenie:

Wpływ motoryki dużej i małej na rozwój mowy

10 maja 2020 r., godz 9:00-15:30
Szczecin

Na szkolenie zapraszamy fizjoterapeutów, logopedów, pedagogów, psychologów, terapeutów SI i pracowników służb medycznych.

Program szkolenia:

 • Dzieje ludzkiego gatunku w filogenezie
  • Czynniki umożliwiające rozwój mowy artykułowanej
  • Lokomocja – wpływ na rozwój mowy
  • Wpływ postawy wyprostowanej na rozwój mowy
  • Krtań – zmiana położenia krtani w procesie pionizacji, czynność prymarna i sekundarna krtani
  • Jama ustna, układ oddechowy – czynności prymarne i sekundarne
  • Odwzorowywanie czynności pokarmowych w procesie mówienia
  • Homunculus
 • Wady postawy a wady zgryzu
  • Wpływ napięcia mięśniowego na kształtowanie się aparatu artykulacyjnego
  • Osie i trójkąty ciała
  • Przegląd metod wykorzystujących motorykę dużą i małą w celu kształtowania mowy
  • Rozwój motoryczny a rozwój mowy
  • Łańcuchy mięśniowe – językowy łańcuch mięśniowy, twarzowy łańcuch mięśniowy, centralny łańcuch mięśniowy, przednio-boczny łańcuch mięśniowy, tylno-boczny łańcuch mięśniowy
  • Ręka a mowa.

PROWADZĄCA

Aleksandra Listwoń – absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Neurologopeda kliniczny, terapeuta wczesnej interwencji logopedycznej, międzynarodowy certyfikowany terapeuta Neurofunkcjonalnej Reorganizacji metodą Padovan, międzynarodowy terapeuta z zakresu tapingu w logopedii, instruktor masażu Shantala. Ukończyła kilkadziesiąt kursów z zakresu diagnozy i terapii kompleksu ustno-twarzowego, terapii ręki, ortoptyki, technik Emmetta, dyspraksji i innych. Specjalizuje się w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi już od pierwszych dni życia oraz terapii osób z zaburzeniami funkcjonowania kompleksu ustno-twarzowego.

MIEJSCE SZKOLENIA

Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy Medincus
ul. Teofila Starzyńskiego 3/4, 70-506 Szczecin

REJESTRACJA

Zapisy: szkolenia.szczecin@csim.pl

Koszt udziału: 300 zł

Liczba miejsc jest ograniczona.

W cenie: materiały, przerwy kawowe, certyfikat.

Miejsce: Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy Medincus, ul. Starzyńskiego 3-4, Szczecin.

KONTAKT: 

Termin:

10 maja 2020 r.

Miejsce:

Szczecin, Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy Medincus, ul. Teofila Starzyńskiego 3/4, 70-506 Szczecin

Liczba miejsc ograniczona.

Liczy się kolejność zgłoszeń.

Cena:

300 zł

Cena obejmuje:

materiały, przerwy kawowe, certyfikat

Odbiorcy:

fizjoterapeuci
logopedzi
pedagodzy
psycholodzy
terapeuci SI
pracownicy służb medycznych

Zapisy

szkolenia.szczecin@csim.pl

KONTAKT:

ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel + 48 91 455 33 00
szczecin@medincus.plZapraszamy na  Szkolenie online: Integracja Bilateralna – program terapeutyczny (32h).

21-24 maja 2020 r., Szczecin

Od roku 2007 integracja bilateralna wzbudza zainteresowanie na całym świecie. Opracowanie „Programu Integracji Bilateralnej dla Szkół” jest najnowszym osiągnięciem projektu rozwoju integracji bilateralnej. W procesie uczenia się nasze ciała wymagają formy ruchu, aby zaprezentować w jaki sposób mózg przetworzył daną sytuację. Czytanie wymaga płynnych ruchów gałek ocznych, do pisania potrzebna jest współpraca ręki i oczu, a w przypadku mowy niezbędna jest precyzyjna artykulacja i zgranie w czasie naszego oddechu, języka, ust i mięśni żwaczowych do tworzenia magii komunikacji werbalnej. Wielu dzieciom sprawność ruchowa nie pozwala jednak na umiejętne przekazanie ciałem procesów myślowych.

DO UDZIAŁ W SZKOLENIU ZAPRASZAMY:

 • nauczycieli,
 • pedagogów i pedagogów specjalnych,
 • logopedów i neurologopedów,
 • psychologów pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi,
 • fizjoterapeutów,
 • terapeutów metody SI, Tomatisa, Johansena itp.

W TRAKCIE SZKOLENIA:

 • odpowiemy na pytanie czym jest bilateralna integracja oraz jaka jest etiologia problemów,
 • przedstawimy występujące symptomy i możliwości diagnostyki bilateralnej integracji,
 • zaprezentujemy program ćwiczeń oraz zajęć praktycznych.

PROGRAM:

 1. Podstawy neurologiczne
 2. Czym są zaburzenia bilateralnej integracji?
 3. Etiologia
 4. Diagnoza – zapoznanie z występującymi objawami i ich diagnostyką
 5. Zajęcia praktyczne , ćwiczenia technik bilateralnej integracji i układanie programu terapii
 6. Postępowanie terapeutyczne:
  1. w domu,
  2. w szkole.

Bilateralna Integracja – program terapeutyczny (32h):

 • bardzo duża liczba ćwiczeń (ok. 400) pozwalająca na indywidualne podejście do pacjenta,
 • uczestnik może pracować indywidualnie i grupowo,
 • każdy sam układa program terapii w oparciu o wskazówki z kursu,
 • terapeuta ma obowiązek uczestniczyć po roku w dwudniowej superwizji (jej cena waha się w zależności od liczby uczestników), która jest dalszym etapem szkolenia i daje możliwość poznania jeszcze większej liczby ćwiczeń i zapoznaniem się z najnowszymi badaniami oraz wiadomościami na tematy związane z bilateralną integracją (np. na temat mózgu),
 • prawo do wykonywania pełnej diagnozy i pisania raportów z oceny procesów ruchowych ,
 • uczestnik dostaje certyfikat i zostaje terapeutą BI,
 • ma prawo posługiwać się logo BI,
 • możliwość dalszego rozwoju np. zdobycie tytułu trenera programu szkolnego (trener może prowadzić szkolenia – program szkolny) lub ukończenie BMT ( program przeznaczony do pracy w ramach wychowania fizycznego kiedy będzie już dostępny w Polsce),
 • każdy certyfikowany terapeuta ma prawo do wpisu na stronie Akademii Bilateralnej Integracji (strona www ruszy jesienią).

SZKOLENIE POPROWADZĄ:

Martin Rychetsky – terapeuta pracujący z dziećmi z problemami w nauce, terapeuta metody bilateralnej integracji – program terapeutyczny, trener metody bilateralnej integracji, superwizor metody indywidualnej stymulacji słuchu JIAS, Certyfikowany Specjalista Autyzmu (Niemcy 2014) – prestiżowy kurs kształcący specjalistów w zakresie diagnozy i terapii autyzmu. Obecnie prowadzi Rychetsky Optical.

Katarzyna Rychetsky – pedagog korekcyjny i wczesnoszkolny, terapeuta. National Director For Poland metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena IAS , terapeutka bilateralnej integracji i trenerka tej metody. Organizuje szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe dla pedagogów, terapeutów oraz nauczycieli. Prowadzi Centrum Metody Johansena IAS i Centrum Wspomagania Rozwoju Dobry Start. Przez wiele lat była pracownikiem Prywatnej Kliniki Lekarskiej w Niemczech. Pracowała także w Akademii Medycznej w Warszawie i w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie.

Tomasz Śliwowski – absolwent wydziału filologii angielskiej UW, doktorant w Instytucie Anglistyki UW, wieloletni tłumacz oraz konsultant merytoryczny szkoleń i publikacji z zakresu terapii neurorozwojowych, terapeuta bilateralnej integracji, terapeuta neurorozwoju wg metody INPP, terapeuta metody indywidualnej stymulacji słuchu Johansena IAS.

MIEJSCE SZKOLENIA:

Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy Medincus
Teofila Starzyńskiego 3/4, 70-506 Szczecin

REJESTRACJA:

Zapisy: szkolenia.szczecin@csim.pl

Liczba miejsc jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Koszt: 2200 zł

W cenie: materiały, przerwy kawowe.
Uczestnicy otrzymują certyfikat terapeuty bilateralnej integracji, potwierdzony licencją z Wielkiej Brytanii.

KONTAKT: 

Termin:

21-24 maja 2020 r., forma szkolenia: online

Miejsce:

Szczecin, Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy Medincus Teofila Starzyńskiego 3/4, 70-506 Szczecin

Ilość miejsc ograniczona.

 

Liczy się kolejność zgłoszeń.

 

Cena:

2200zł

Cena obejmuje:

materiały, przerwy kawowe.
Uczestnicy otrzymują certyfikat terapeuty bilateralnej integracji, potwierdzony licencją z Wielkiej Brytanii.

Odbiorcy:

nauczycieli,
pedagogów i pedagogów specjalnych,
logopedów i neurologopedów,
psychologów pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi,
fizjoterapeutów,
terapeutów metody SI, Tomatisa, Johansena itp.

Zapisy

szkolenia.szczecin@csim.pl

KONTAKT:

ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel + 48 91 455 33 00
rejestracja.szczecin@medincus.pl
www.szczecin.medincus.pl


08/Cze/2019

Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS zaprasza na szkolenie w formie online

TERMIN: 20.06.2020 r.
FORMA: ON LINE

DLA KOGO?

Szkolenie przeznaczone jest dla logopedów, którzy rozpoczynają pracę z noworodkami, niemowlętami. Omawia pojęcia cele wczesnej stymulacji, istotę wywiadu oraz warunki prawidłowego rozwoju funkcji oralnych. W trakcie uczestnicy poznają metody diagnostyczne prymitywnych reakcji oralnych u noworodków i niemowląt, diagnozy warunków anatomicznych, rozwoju fonacji, oraz sposoby ich stymulacji, sposoby formułowania diagnozy stwierdzonych zburzeń.

 1. Cele i pojęcia wczesnej interwencji
 2. Czynniki warunkujące prawidłowy rozwój dziecka od poczęcia:
  • czynniki endo i egzogenne; istota wywiadu
  • rozwój odruchowych reakcji oralnych (PNR) w okresie prenatalnym
 3. Warunki okołoporodowe:
  • poród: norma i patologia
  • metody diagnostyczne noworodka
 4. Badanie oralnych warunków anatomicznych noworodka i niemowlęcia
 5. Diagnoza PNR: norma i patologia, momenty strategiczne
  • propozycja własna
 6. Znaczenie mechanizmów kompensacyjnych w odruchowych reakcjach oralnych na podst. własnych badań własnych
 7. Omówienie innych metod diagnostycznych, adekwatnych do oceny rozwoju mowy dziecka:
  • zasady badania mowy wczesnodziecięcej i dg wieku rozumienia mowy wg Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej wg. T. Hellbruge i Lajosi
 8. Rozwój mowy od urodzenia do 12 m. ż. :
  • dojrzewanie odruchów istotnych dla rozwoju mowy
  • formy aktywności prewerbalnej
  • rozwój fonacji pozytywnej
  • karmienie naturalne i zasady karmienia terapeutycznego
  • kalendarz funkcji pokarmowych
 9. Wczesna stymulacja sfery oralnej u noworodków i niemowląt w przypadku zaburzeń oralnych
  • propozycja własna (omówienie materiałów filmowych, formułowanie pisemnej diagnozy oraz programów terapii).

PROWADZĄCA:

dr Mira Rządzka – neurologopeda. Na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym uzyskała tytuł doktora nauk o zdrowiu, broniąc rozprawy z zakresu wczesnej interwencji neurologopedycznej u noworodków i niemowląt z zaburzeniami reakcji oralnych (rozprawa napisana w Klinice Neonatologii PUM pod kierunkiem prof. B. M. Czeszyńskiej). Ma za sobą studia specjalizacyjne z zakresu neurologopedii oraz wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka. Jest autorką artykułów dla rodziców, dotyczących wspomagania rozwoju mowy dzieci oraz specjalistycznych artykułów dla logopedów (m.in. artykułów „Wczesna interwencja logopedyczna u dzieci. Kontekst diagnostyczny” oraz „Zadania neurologopedy w szkole” we „Wprowadzeniu do neurologopedii” p. red. prof. Obrębowskiego. Jest także współautorką książki „Profilaktyka i terapia dysfunkcji oddechowych u dzieci” (Skorek E., Rządzka M.) oraz recenzentką pozycji dotyczących wczesnych oddziaływań logopedycznych. Jest współzałożycielką Fundacji Na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Mowy oraz Polskiego Związku Logopedów, w którym przez dwie kadencje była członkiem Władz Zarządu Głównego. Jest organizatorką turnusów neurologopedycznych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji.

REJESTRACJA

mail: szkolenia.szczecin@csim.pl
koszt udziału: 380 zł

Liczba miejsc jest ograniczona.

W cenie: materiały, przerwy kawowe, certyfikat.

KONTAKT:

Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy Medincus
Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel. 91 455 33 00

Termin:

20.06.2020r.

Cena:

380 zł

Zapisy

szkolenia.szczecin@csim.pl


08/Cze/2019

Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS zaprasza na szkolenie w formie ONLINE.

TERMIN: 21.06.2020 r.
FORMA: ONLINE

Tematem warsztatu jest przedstawienie fizjologii i anatomii oralnej dziecka (noworodka i niemowlęcia) i jej normatywnego przebiegu oraz konsekwencji, wynikających z zaburzenia budowy wędzideł jamy ustnej. W programie diagnoza ankyloglossii języka i warg, typologia zaburzeń oraz przebieg terapii.

Program szkolenia:
1. Rodzaje wędzidełek jamy ustnej, definicje, funkcje
2. Histologiczna struktura wędzidełek
3. Anatomiczno – fizjologiczne uwarunkowania dna jamy ustnej
4. Ankyloglossia – klasyfikacja zaburzenia (wędzidełka języka, wargi górnej i dolnej, policzków)
5. Konsekwencje ankyloglossii u noworodków i niemowląt w oparciu o doniesienia badawcze
badania własne
6. Konsekwencje nieprawidłowości w budowie wędzidełek
7. Diagnoza: ocena wędzidełek
8. Procedury w leczeniu ( frenotomia, frenulectomia)
9. Mioterapia przed i po frenulotomii – propozycja własna
10. Współpraca specjalistów: logopeda/chirurg/doradca laktacyjny

PROWADZĄCA:

dr Mira Rządzka – neurologopeda. Na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym uzyskała tytuł doktora nauk o zdrowiu, broniąc rozprawy z zakresu wczesnej interwencji neurologopedycznej u noworodków i niemowląt z zaburzeniami reakcji oralnych (rozprawa napisana w Klinice Neonatologii PUM pod kierunkiem prof. B. M. Czeszyńskiej). Ma za sobą studia specjalizacyjne z zakresu neurologopedii oraz wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka. Jest autorką artykułów dla rodziców, dotyczących wspomagania rozwoju mowy dzieci oraz specjalistycznych artykułów dla logopedów (m.in. artykułów „Wczesna interwencja logopedyczna u dzieci. Kontekst diagnostyczny” oraz „Zadania neurologopedy w szkole” we „Wprowadzeniu do neurologopedii” p. red. prof. Obrębowskiego. Jest także współautorką książki „Profilaktyka i terapia dysfunkcji oddechowych u dzieci” (Skorek E., Rządzka M.) oraz recenzentką pozycji dotyczących wczesnych oddziaływań logopedycznych. Jest współzałożycielką Fundacji Na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Mowy oraz Polskiego Związku Logopedów, w którym przez dwie kadencje była członkiem Władz Zarządu Głównego. Jest organizatorką turnusów neurologopedycznych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji.

REJESTRACJA

mail: szkolenia.szczecin@csim.pl
koszt udziału: 350 zł

Liczba miejsc jest ograniczona.

W cenie: materiały, przerwy kawowe, certyfikat.

KONTAKT:

Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy Medincus
Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel. 91 455 33 00

Termin:

21.06.2020 r.

Cena:

350 zł

Zapisy

szkolenia.szczecin@csim.plZapraszamy na szkolenie online:

AAC – Komunikacja alternatywna i wspomagająca. Teoria i praktyka.

19-20 września 2020 r., Szczecin

I dzień 9:00-16:00
II dzień 9:00-13:00

Na szkolenie zapraszamy rodziców, opiekunów, terapeutów, nauczycieli, fizjoterapeutów oraz inne osoby ze środowiska dziecka bądź osoby dorosłej, która korzysta lub mogłaby korzystać z komunikacji alternatywnej i wspomagającej.

Program szkolenia:

Blok 1 (4 h)

 1. Wprowadzenie w komunikację alternatywną i wspomagającą
  2. Wspomagana stymulacja języka
  3. Mity i fakty w komunikacji alternatywnej i wspomagającej.
 2. Narzędzia w komunikacji alternatywnej i wspomagającej: eye trackery, e-tran, C-eye, Eyefeel, Boardmaker, Letme Talk, Mówik, Grid3, Tobii Comunicator 5 itp.
  5. Przyciski (switche) i inne metody dostępu użytkownika do nowych technologii

Blok 2 (4 h)

 1. Punkt sprawstwa.
 2. Partner komunikacyjny.
 3. Profil komunikacyjny.
 4. Tworzenie tablic komunikacyjnych. Ustalanie wielkości symbolu. Tworzenie tablic kontekstowych, uczestnictwa.

Blok 3 (4 h)

 1. Trudności i bariery we wprowadzaniu komunikacji alternatywnej i wspomagającej
 2. Modelowanie w AAC
 3. Ocena efektywności porozumiewania się wg Magdaleny Grycman
 4. Tworzenie książek komunikacyjnych w technologii niskiej i technologii wysokiej

Blok 4 (4 h)

Praktyczne warsztaty- tworzenie profilu komunikacyjnego, adekwatnych strategii,  tablic komunikacyjnych dla wybranych, konkretnych przypadków z użyciem poznanych narzędzi.

POBIERZ PROGRAM

PROWADZĄCA

mgr Edyta Tyszkiewicz – pedagog, neurorehabilitant C-eye, terapeuta komunikacji alternatywnej i wspomagającej, terapeuta rozwojowy- Growth through Play System, specjalista terapii ręki, terapeuta zajęciowy i terapeuta TUS. Autorka wielu artykułów z zakresu: komunikacji alternatywnej i wspomagającej, afazji oraz neuroplastyczności. Autoryzowany partner AssisTechu w zakresie treści terapeutycznych w C-eye i Eyefeelu. Od wielu lat pracuje z dziećmi z deficytami rozwojowymi, jak również z dorosłymi po wypadkach, udarach, urazach. Prowadzi gabinet neurorehabilitacji C-eye, komunikacji alternatywnej i wspomagającej oraz terapii ręki w Przychodni Portowej w Szczecinie, związana z Centrum Neurorehabilitacji w Szczecinie.

FORMA: ONLINE

REJESTRACJA

Zapisy: szkolenia.szczecin@csim.pl

Koszt udziału: 390 zł

Liczba miejsc jest ograniczona.

W cenie: materiały, certyfikat.

KONTAKT: 

Termin:

19-20 września 2020 r.

Forma:

online

Liczba miejsc ograniczona.

Liczy się kolejność zgłoszeń.

Cena:

390 zł

Cena obejmuje:

materiały, certyfikat

Odbiorcy:

rodzice
opiekunowie
terapeuci
nauczyciele
fizjoterapeuci

Zapisy

szkolenia.szczecin@csim.pl

KONTAKT:

ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel + 48 91 455 33 00
szczecin@medincus.pl


Copyright by CSIM 2018. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content