Cennik – Warmińsko – Mazurskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Konsultacje specjalistyczne
Cena (PLN)
Konsultacja lekarska lek. med. Cezary Łuszcz
120
Konsultacja lekarska dr hab. n. med. Piotr H. Skarżyński
190
Konsultacja lekarska Piotr Denisiuk
120
Konsultacja logopedyczna pierwsza
80
Konsultacja logopedyczna kolejna 30min
50
Relaksacja
40
Pakiet 5 wizyt logopedycznych 30 min.
175
Ustawienie procesora
150
Badania diagnostyczne
Cena (PLN)
AT - audiometria tonalna
45
AWP - audiometria w polu swobodnym
50
AS - audiometria słowna
55
AI - audiometria impedancyjna
45
Tympanometria
25
TDT - test drożności trąbek słuchowych
30
TDM - test dyskryminacji mowy
25
UCL
30
DPOAE
60
DPOAE - badanie nocne *
160
ABR latencje
110
ABR latencje - badanie nocne *
320
ABR progi
135
ABR progi - badanie nocne *
320
Pakiet AI + ABR progi - badanie nocne *
410
Charakterystyka szumów
35
Pakiet AT, AI
75
Pakiet AT, AI, AS
110
Pakiet AT, AI, DPOAE
120
Pakiet szumowy: AT, AI, DPOAE, char. szumu, UCL
160
Pakiet szumowy poszerzony: AT, AI, DPOAE, UCL, ABR, char. szumu
260
Pakiet AT, AI, char. szumów
95
Pakiet AT, DPOAE
80
Pakiet AI, DPOAE
95
Badanie endoskopowe nosa z oceną migdałka (z poradą lekarską)
220
Konsultacja audioprotetyczna i regulacja aparatów słuchowych zakupionych poza CSiM "Medincus"
80
Konsultacja audioprotetyczna i regulacja pogwarancyjna aparatów słuchowych zakupionych w CSiM "Medincus"
40
*) Opłata za przyjazd i gotowość technika do wykonania nocnej diagnostyki słuchu (w przypadku nie wykonania badania z przyczyn pacjenta - np. nie zaśnięcia dziecka)
150
Dodatkowe usługi
Cena (PLN)
Wkładka uszna twarda
50
Wkładka uszna miękka
60
Pobranie wymazu- nos, ucho, gardło
20
Inhalacja pojedyncza
20
Inhalacje pakiet (10 szt.)
185
Wkładka przeciwwodna
180
NeilMed Sinus Rinse
95
Opinia specjalistyczna
50
Zaświadczenie lekarskie
45
Zaświadczenie różnego typu (o uczęszczaniu na zajęcia, dojazdach itp.)
30
Powielanie dokumentacji medycznej - jedna strona kserokopii
0.80
Pozostałe
Cena (PLN)
Opłata za wypełnianie dokumentacji dla firmy ubezpieczeniowej (max. 4 strony)
150
Opłata za wypełnianie dokumentacji dla firmy ubezpieczeniowej (każda kolejna strona)
35
Opłata za tłumaczenie dokumentacji medycznej na język obcy (angielski, rosyjski), jedna strona, max 1800 znaków
50
Dokumentacja medyczna xero 1 str.
0.30
Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej
9
Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej
1.85
Kwalifikacja w kierunku CAPD - 4 etapy postępowania
Cena (PLN)
Konsultacja laryngologiczna
120
Badania słuchu (AT, AI, ABR - pakiet )
150
Badania w kierunku CAPD (TUS, DDT, FPT, DPT, lateralizacja)
180
Badanie inteligencji
200
Wydanie zaświadczenia dot. kwalifikacji w kierunku CAPD (po wykonaniu ww. etapów)
0
Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego (SPPS)
Cena (PLN)
Badania w kierunku CAPD (TUS, DDT, FPT, DPT, lateralizacja)
180
Konsultacja psychologiczna
100
Koszt jednego etapu (poza placówką)
600
Koszt całej terapii (3 etapy - poza placówką)
1800
Koszt jednego etapu w placówce
700
Koszt całej terapii (3 etapy - w placówce)
2100
Kaucja zwrotna za użyczenie sprzętu SPPS
1000
Zniżka dla rodzin (przy III etapie terapii)
100
Stymulacja audio-psycho-lingwistyczna wg metody Tomatisa
Cena (PLN)
Badania w kierunku CAPD (TUS, DDT, FPT, DPT, lateralizacja)
180
Koszt jednego etapu
600
Koszt całej terapii (3 etapy)
1800
Zniżka dla rodzin (przy III etapie terapii)
100
Kwalifikacja do terapii SPPS
Cena (PLN)
Badania DDT, FPT, DPT
85
Konsultacja psychologiczna
100
Cennik obowiązuje od: Listopad 1, 2018
Nasz numer konta:
06 1240 1040 1111 0010 6918 1628