Przesiewowe badania słuchu wśród pierwszoklasistów w Opolu

Opolskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS przeprowadziło wśród pierwszoklasistów jednej z opolskich szkół – badania przesiewowe słuchu.

 

Badania przesiewowe,w Publicznej Szkole Podstawowej nr 16 im. Zofii Nałkowskiej w Opolu,przeprowadziła Joanna Kopaniecka. Przebadanych zostało 25 uczniów. Wśród nich wynik przesiewowego badania słuchu wskazującego na niedosłuch ucha lewego, prawego lub obojga uszu wystąpił u pięciorga dzieci. Rodzice oraz nauczyciele zostali pisemnie poinformowaniu o nieprawidłowym wyniku badania wraz z zaleceniem skonsultowania się w Poradni Otolaryngologicznej bądź Audiologicznej celem dokładnej diagnozy niedosłuchu.

 

W ramach podziękowań za wykonane badania przesiewowe wśród najmłodszych dzieci – szkoła przekazała podziękowania wraz z dyplomem dla placówki oraz osoby wykonującej ww. badania.84_m