Cennik – Podkarpackie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Konsultacje specjalistyczne
Cena (PLN)
Wizyta lekarska (dr hab. n. med. Piotr H. Skarżyński)
150
Wizyta lekarska
100
Logopeda. Wizyta konsultacyjna (diagnostyczna)
100
Logopeda. Wizyta 45 min.
70
Logopeda, Wizyta kolejna 30 min.
50
Logopeda, Zajęcia grupowe dla dzieci z ODRSiM 60 min.
40
Psycholog. Wizyta psychologiczna
100
Pakiety wizyt specjalistycznych
Cena (PLN)
Foniatra, Pakiet 5 wizyt rehabilitacyjnych (po 20 min.)
250
Pakiet centralny
250
Badania
Cena (PLN)
AT - audiometria tonalna progowa
40
AT - audiometria tonalna nadprogowa [SISI / ABLB]
30
AI - audiometria impedancyjna
30
Tympanogram
20
AS - audiometria słowna
40
TDT- test drożności trąbki słuchowej
25
TDM - test dyskryminacji mowy
20
ChS - charakterystyka szumu usznego
30
UCL- oznaczenie poziomu dyskomfortu
15
DPOAE - otoemisja akustyczna
80
DPOAE - otoemisja akustyczna - badanie nocne
160
ABR - neurodiagnostyka (latencje)
120
ABR - oznaczenie progu słuchu (trzask)
170
ABR - oznaczenie progu słuchu (500 Hz, trzask)
200
ABR - oznaczenie progu słuchu (500 Hz, 1000Hz, trzask)
250
ABR - oznaczenie progu słuchu - badanie nocne
370
ABR+tympanogram - badania w domu pacjenta
620
ABR- oznaczenie progu słuchu (500Hz, 1000Hz, trzask, 2000Hz, 4000Hz)
300
Opłata za gotowość technika do diagnostyki w domu pacjenta
250
Opłata za gotowość technika do wykonania nocnej diagnostyki słuchu
150
Wolne pole
40
Badanie Centralnych Zaburzeń Słuchu-pakiet podstawowy (DDT -test liczbowy, FPT – częstotliwość: wysoki-niski)
100
Badanie SPN- rozumienie w hałasie
30
Badanie CWT - przyśpieszenie
30
Badanie DPT- długość dźwięków długi -krótki
30
Badanie GDT –słyszalna przerwa w szumie
30
Próba Lombarda
50
Pakiety badań
Cena (PLN)
Pakiet AT +AI
60
Pakiet AT +AS
70
Pakiet AT + AI + AS
90
Pakiet AI + DPOAE
100
Pakiet AI + DPOAE - badanie nocne
180
Pakiet AI + ABR
180
Pakiet AI + ABR - badanie nocne
380
Pakiet AT progowa +AT nadprogowa
50
Pakiet szumowy podstawowy [AT + AI + DPOAE]
130
Pakiet szumowy rozszerzony [AT + AI + DPOAE + ChS + UCL]
170
Pakiet szumowy pełny [AT + AI + DPOAE + ChS + UCL + ABR latencje]
280
Zawroty głowy
Cena (PLN)
Badanie VNG
180
Badanie VNG częściowe
90
Manewr nastawczy
70
Rehabilitacja w zawrotach głowy (45 min)
70
Zabiegi fizykoterapeutyczne
Cena (PLN)
Inhalacje 1szt.
20
Inhalacje 10 szt.
180
Jonoforeza
10
Elektrostymulacja
15
Laser
20
Laser 10 szt.
180
Lampa Sollux
10
Akcesoria
Cena (PLN)
Wkładka uszna twarda/miękka dorosły
50
Wkładka uszna miękka/miękka dziecko
60
Wkładka RIC 1 szt.
160
Wkładka antywodna indywidualna 1 szt.
180
Wkładka antyhałasowa indywidualna 1 szt.
180
Baterie do aparatu słuchowego 1 szt.
3.30
Baterie do aparatu słuchowego 6 szt.
20
Baterie do implantu 1szt.
4
Baterie do implantu 6 szt.
23
Baterie do implantu powyżej 4 opakowań
19
Zestaw do płukania zatok NEIL MED SINU RINSE
90
Terapia metodą Tomatisa / SPPS
Cena (PLN)
Badanie wstępne do Terapii Tomatisa
100
Pojedyncza sesja
800
Całość Terapii (płatna jednorazowo)
2200
Rehabilitacja dzieci przedszkolnych i w młodszym wieku szkolnym - Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®
Cena (PLN)
Zajęcia indywidualne (60 min., raz w tygodniu)
60
Zajęcia grupowe (60 min., raz w tygodniu, 4-6 dzieci w grupie)
30
Różne
Cena (PLN)
Zmiana opatrunku
40
Oczyszczenie uszu z woszczku (przed badaniami audiometrycznymi)
40
Pozostałe
Cena (PLN)
Opłata za wypełnianie dokumentacji dla firmy ubezpieczeniowej (max. 4 strony)
150
Opłata za wypełnianie dokumentacji dla firmy ubezpieczeniowej (każda kolejna strona)
35
Opłata za tłumaczenie dokumentacji medycznej na język obcy (angielski, rosyjski), jedna strona, max 1800 znaków
50
Dokumentacja medyczna xero 1 str.
0.30
Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej
8.71
Sporządzenie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych
1.74
Ostatnia aktualizacja dnia: Lipiec 25, 2017
Nasz numer konta:
06 1240 1040 1111 0010 6918 1628