agata_gbur-1200x1200.png
14/lis/2019

Agata Gbur

FILIA

Toruńskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Specjalizacja:

Audiofonologia, protetyka słuchu

Diagnostyka i leczenie:

 • Dobór aparatów słuchowych na przewodnictwo powietrzne, kostne (możliwe też wypożyczenie aparatów przed zakupem),
 • Regulacje aparatów słuchowych (wybranych marek- ReSound, Widex),
 • Przyjmowanie aparatów do serwisu, naprawy,
 • Pobieranie form z uszu do indywidualnych wkładek usznych, wkładek przeciwwodnych,
 • Badania słuchu: audiometria tonalna, wolne pole, audiometria impedancyjna, audiometria słowna, audiometria słowna w wolnym polu, test drożności trąbki słuchowej, TEOAE, DPOAE, ABR latencje, ABR progi (podstawowe i rozszerzone),
 • Szumy uszne: MML, charakterystyka szumu, UCL.

Wiek przyjmowanych pacjentów:

 • Noworodki i niemowlęta do 6 miesiąca życia,
 • Niemowlęta od 6 miesiąca do 1 roku,
 • Małe dzieci  ( 1-3 rok życia),
 • Dzieci powyżej 3 lat,
 • Dorośli.

Wykształcenie:

 • Studia licencjackie, audiofonologia, Collegium Medicum w Bydgoszczy.

Doświadczenie zawodowe:

 • Obecnie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS,
 • 2018-2020 – Gabinet protetyki słuchu w Toruniu.

Anna-Patalon-Błaszkiewicz_Pracownicy_tlo-1200x1197.jpg
29/sie/2023

mgr Anna Patalon-Błaszkiewicz

FILIA

Toruńskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Specjalizacja:

Fizjoterapia

Prowadzone terapie:

 • Terapia stawów skroniowo-żuchwowych: wywiad fizjoterapeutyczny, badanie i ocena stawu skroniowo-żuchwowego, terapia manualna, ćwiczenia, zalecenia dla pacjenta)

Odbyte szkolenia:

 • ,,Stopa dziecka- diagnostyka i terapia”
 • ,,Plastrowanie kinezjologiczne w dysfunkcjach układu ruch- aspekty praktyczne”
 • ,,Osteopatyczna diagnostyka i terapia bólów głowy”
 • ,,Dysfunkcja czaszkowo-żuchwowo-kręgosłupowa w teorii i praktyce- część podstawowa”
 • ,,Kompleksowa terapia powięziowa”
 • ,,Szerokie zastosowanie kinesiotapingu w ciąży i połogu na przykładzie blizny po cesarskim cięciu”
 • ,,Ból promieniujący do kończyny dolnej”
 • ,,Kostka zagwozdka – skręcenie stawu skokowego bez ortezy”

Doświadczenie zawodowe:

 • Obecnie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS
 • 2018 – studia magisterskie – fizjoterapia

AleksandraGOLA_GRACZYK-1-1200x1200.png
14/lis/2019

mgr

Aleksandra Gola-Graczyk

FILIA

TORUŃSKIE CENTRUM SŁUCHU I MOWY MEDINCUS

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM SŁUCHU I MOWY MEDINCUS

Specjalizacja:

Socjologia, psychologia, terapia SPPS-S

Diagnostyka i leczenie:

 • Diagnoza psychologiczna,
 • Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi, wychowawczymi, z zaburzeniami zachowania,
 • Psychoedukacja rodziców,
 • Terapia SPPS-S,
 • Ćwiczenia doskonalące technikę czytania z wykorzystaniem istniejących metod,
 • Ćwiczenia wspierające realizację programu szkolnego.

Wiek przyjmowanych pacjentów:

 • Dzieci powyżej 3 lat,
 • Dorośli.

Wykształcenie:

 • Dyplom w zakresie psychologii spec. kliniczna,
 • Dyplom w zakresie ukończenia studiów – socjologia,
 • Certyfikowany terapeuta Stymulacji Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego,
 • Certyfikowany biegły psycholog sądowy.

Doświadczenie zawodowe:

 • Socjolog – współpraca z Fundacją PRO OMNIBUS,
 • Kierownik turnusów rehabilitacyjnych z dofinansowaniem z PFRON,
 • Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera oddział kliniczny VI Psychiatrii Młodzieży,
 • Kujawsko-Pomorskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS,
 • Toruńskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS,
 • 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjny.

dr_BAINSKA_TORUN-1-1200x1200.png
14/lis/2019

mgr

Magdalena Baińska

FILIA

TORUŃSKIE CENTRUM SŁUCHU I MOWY MEDINCUS

Specjalizacja:

Surdologopedia, logopedia, oligofrenopedagogika

Diagnostyka i leczenie:

 • Diagnoza logopedyczna,
 • Diagnoza surdologopedyczna,
 • Diagnoza w kierunku centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego (CAPD) – wykonywane testy w kierunku CAPD (FPT, DPT, DDT)
   •  
 • Diagnoza zaburzeń uwagi słuchowej – test uwagi i lateralizacji słuchowej,
   •  
 • Diagnoza i terapia metodą SPPS-S – treningi słuchowe,
 • Terapia logopedyczna dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka obejmująca:
  • wdrożenie zasad wychowania słuchowego,
  • ćwiczenia słuchowe z wykorzystaniem dźwięków otoczenia i mowy,
  • ćwiczenia percepcji fonematycznej,
  • ćwiczenia syntezy i analizy słuchowej,
  • trening słuchowy,
  • ćwiczenia mowy biernej,
  • ćwiczenia mowy czynnej,
  • ćwiczenia słownikowe,
  • ćwiczenia gramatyczne,
  • ćwiczenia kształtujące prawidłową artykulację głosek,
  • ćwiczenia usprawniające pracę aparatu artykulacyjnego,
  • masaż logopedyczny,
  • kształtowanie prawidłowego aktu gryzienia, żucia i połykania,
  • ćwiczenia fonacyjne,
  • ćwiczenia oddechowe,

 • Działania wspierające terapię logopedyczną:
  • ćwiczenia słuchowo-ruchowe.

Wiek przyjmowanych pacjentów:

 • Noworodki i niemowlęta do 6 miesiąca życia,
 • Niemowlęta od 6 miesiąca do 1 roku,
 • Małe dzieci  ( 1-3 rok życia),
 • Dzieci powyżej 3 lat,
 • Dorośli.

Wykształcenie:

 • Surdologopedia: studia podyplomowe UMCS Lublin,
 • Logopedia: studnia podyplomowe UMK Toruń,
 • Oligofrenopedagogika: studia podyplomowe UMK Toruń,
 • Dyplom magistra uzyskany na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Ukończone kursy, szkolenia:

 • Elastyczny terapeutyczny taping w logopedii (kinesiotaping),
 • Metoda Audytywno – Werbalna w rehabilitacji dzieci w wadą słuchu,
 • Metoda Werbo – Tonalna we wspomaganiu rozwoju dzieci,
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji,
 • Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania,
 • Diagnoza i terapia funkcji kompleksu ustnotwarzowego w ujęciu ortodontycznoneurologopedycznym,
 • Uszkodzenia narządu słuchu – programowanie terapii logopedycznej,
 • Diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych.

Doświadczenie zawodowe:

 • 2020 – obecnie, Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Toruniu, prowadzi m. in. diagnozę i terapię Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego oraz uczestniczy we wspomaganiu rozwoju dziecka w wieku szkolnym i przedszkolnym z zaburzeniami słuchu i mowy,
 • 2020 – obecnie, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Toruniu, 
 • 2020 – obecnie, Szkoła Podstawowa w Toruniu,
 • 2018 – 2021, przedszkole niepubliczne w Toruniu,
 • 2014 – obecnie, doświadczenie w pracy z dziećmi z uszkodzeniami słuchu i dyslalią audiogenną.

Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content