Magdalena Baińska

14 listopada 2019 by administartor
dr_BAINSKA_TORUN-1-1200x1200.png
mgr

Magdalena Baińska

FILIA

TORUŃSKIE CENTRUM SŁUCHU I MOWY MEDINCUS

Specjalizacja:

Surdologopedia, logopedia, oligofrenopedagogika

Diagnostyka i leczenie:

 • Diagnoza logopedyczna,
 • Diagnoza surdologopedyczna,
 • Diagnoza w kierunku centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego (CAPD) – wykonywane testy w kierunku CAPD (FPT, DPT, DDT)
   •  
 • Diagnoza zaburzeń uwagi słuchowej – test uwagi i lateralizacji słuchowej,
   •  
 • Diagnoza i terapia metodą SPPS-S – treningi słuchowe,
 • Terapia logopedyczna dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka obejmująca:
  • wdrożenie zasad wychowania słuchowego,
  • ćwiczenia słuchowe z wykorzystaniem dźwięków otoczenia i mowy,
  • ćwiczenia percepcji fonematycznej,
  • ćwiczenia syntezy i analizy słuchowej,
  • trening słuchowy,
  • ćwiczenia mowy biernej,
  • ćwiczenia mowy czynnej,
  • ćwiczenia słownikowe,
  • ćwiczenia gramatyczne,
  • ćwiczenia kształtujące prawidłową artykulację głosek,
  • ćwiczenia usprawniające pracę aparatu artykulacyjnego,
  • masaż logopedyczny,
  • kształtowanie prawidłowego aktu gryzienia, żucia i połykania,
  • ćwiczenia fonacyjne,
  • ćwiczenia oddechowe,

 • Działania wspierające terapię logopedyczną:
  • ćwiczenia słuchowo-ruchowe.

Wiek przyjmowanych pacjentów:

 • Noworodki i niemowlęta do 6 miesiąca życia,
 • Niemowlęta od 6 miesiąca do 1 roku,
 • Małe dzieci  ( 1-3 rok życia),
 • Dzieci powyżej 3 lat,
 • Dorośli.

Wykształcenie:

 • Surdologopedia: studia podyplomowe UMCS Lublin,
 • Logopedia: studnia podyplomowe UMK Toruń,
 • Oligofrenopedagogika: studia podyplomowe UMK Toruń,
 • Dyplom magistra uzyskany na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Ukończone kursy, szkolenia:

 • Elastyczny terapeutyczny taping w logopedii (kinesiotaping),
 • Metoda Audytywno – Werbalna w rehabilitacji dzieci w wadą słuchu,
 • Metoda Werbo – Tonalna we wspomaganiu rozwoju dzieci,
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji,
 • Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania,
 • Diagnoza i terapia funkcji kompleksu ustnotwarzowego w ujęciu ortodontycznoneurologopedycznym,
 • Uszkodzenia narządu słuchu – programowanie terapii logopedycznej,
 • Diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych.

Doświadczenie zawodowe:

 • 2020 – obecnie, Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Toruniu, prowadzi m. in. diagnozę i terapię Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego oraz uczestniczy we wspomaganiu rozwoju dziecka w wieku szkolnym i przedszkolnym z zaburzeniami słuchu i mowy,
 • 2020 – obecnie, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Toruniu, 
 • 2020 – obecnie, Szkoła Podstawowa w Toruniu,
 • 2018 – 2021, przedszkole niepubliczne w Toruniu,
 • 2014 – obecnie, doświadczenie w pracy z dziećmi z uszkodzeniami słuchu i dyslalią audiogenną.
Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content