Magdalena Baińska

14 listopada 2019 by administartor
dr_BAINSKA_TORUN-1-1200x1200.png
mgr

Magdalena Baińska

FILIA

TORUŃSKIE CENTRUM SŁUCHU I MOWY MEDINCUS

Specjalizacja

Surdologopedia, Logopedia, Oligofrenopedagogika

Zakres usług:

 • diagnoza logopedyczna
 • diagnoza surdologopedyczna
 • terapia logopedyczna dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka obejmująca:
  • wdrożenie zasad wychowania słuchowego
  • ćwiczenia słuchowe z wykorzystaniem dźwięków otoczenia i mowy
  • ćwiczenia percepcji fonematycznej.
  • ćwiczenia syntezy i analizy słuchowej
  • trening słuchowy
  • ćwiczenia mowy biernej
  • ćwiczenia mowy czynnej
  • ćwiczenia słownikowe
  • ćwiczenia gramatyczne
  • ćwiczenia kształtujące prawidłową artykulację głosek
  • ćwiczenia usprawniające pracę aparatu artykulacyjnego
  • masaż logopedyczny
  • kształtowanie prawidłowego aktu gryzienia, żucia i połykania
  • ćwiczenia fonacyjne
  • ćwiczenia oddechowe

 • działania wspierające terapię logopedyczną:
  • ćwiczenia słuchowo-ruchowe

Wykształcenie:

 • Surdologopedia: studia podyplomowe  UMCS Lublin
 • Logopedia : studnia podyplomowe  UMK Toruń
 • Oligofrenopedagogika: studia podyplomowe UMK Toruń
 • Dyplom magistra uzyskany na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Ukończone kursy, szkolenia:

 • Elastyczny terapeutyczny taping w logopedii (kinesiotaping)
 • Metoda Audytywno – Werbalna w rehabilitacji dzieci w wadą słuchu
 • Metoda Werbo – Tonalna we wspomaganiu rozwoju dzieci
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
 • Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania
 • Diagnoza i terapia funkcji kompleksu ustnotwarzowego w ujęciu ortodontycznoneurologopedycznym
 • Uszkodzenia narządu słuchu – programowanie terapii logopedycznej
 • Diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych

Doświadczenie zawodowe:

 • 2020 – obecnie, Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

 • 2018 – obecnie, przedszkole niepubliczne w Toruniu

 • 2014 – obecnie, doświadczenie w pracy z dziećmi z uszkodzeniami słuchu i dyslalią audiogenną

Copyright by CSIM 2018. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content