Elektrofizjologia słuchu cz. 2

23 stycznia 2023 by Anna Zakrzewska
auditory-electrophysiology-2022.jpg

Druga część biuletynu, poświęcona badaniu elektrofizjologicznemu, które jest narzędziem dostarczającym ważnych informacji na etapie stawiania diagnozy słuchowej. Temat opisany został szczegółowo w biuletynie Report Card przez Milaine Dominici Sanfins and Piotra H. Skarżyńskiego.

Cały biuletyn można znaleźć tutaj.

Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content