„Funkcjonowanie ucznia z dysfunkcją słuchu w szkole” – krótka relacja z konferencji

Radomskie Centrum Słuchu i Mowy było współorganizatorem konferencji pt.„Funkcjonowanie ucznia z dysfunkcją słuchu w szkole”.
Konferencja, zorganizowana przy współpracy z Radomskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli odbyła się 20 lutego 2019 r.

W spotkaniu wzięli udział nauczyciele, logopedzi, pedagodzy i psycholodzy z radomskich szkół i przedszkoli. Tematyka spotkania okazała się dla uczestników bardzo interesująca, o czym świadczyła duża frekwencja oraz żywe dyskusje z osobami prowadzącymi prelekcje.

Konferencja jest dowodem na to, iż w środowisku radomskich pracowników placówek edukacyjnych istnieje zapotrzebowanie na kontynuowanie tego typu spotkania.