Komercyjne usługi w Radomskim Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

W trosce o łatwiejszy dostęp do usług w Radomskim Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS, w miesiącu sierpniu uruchomiono prywatne wizyty lekarskie – audiologiczne i otolaryngologiczne, a od września również foniatryczne.

W ramach działalności komercyjnej prowadzona będzie diagnostyka centralnych zaburzeń słuch  i rehabilitacja poprzez trening słuchowy metodą SPPS .