Badanie ABRJak wygląda badanie?ABR u dorosłychABR u dzieciABR w domu pacjentaPlacówki

Badanie ABR jest badaniem bezpiecznym, nieinwazyjnym i bezbolesnym, zaliczanym do badań obiektywnych słuchu, co oznacza, że nie wymaga współpracy pacjenta. Dzięki temu, można je bez większego problemu wykonać u osób, które nie mogą aktywnie współpracować np. u noworodków, niemowląt, osób w podeszłym wieku czy osób niepełnosprawnych.

Badanie ABR jest wykorzystywane w diagnostyce chorób otolaryngologicznych i można je  wykonać we wszystkich placówkach Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS. Jest to badanie specjalistyczne, słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu powstających w wyższych piętrach drogi słuchowej w odpowiedzi na bodźce słuchowe. Co to oznacza? Oznacza to, że za pomocą tej metody sprawdza się, jak mózg reaguje na dźwięk, określa się próg słyszenia, a także stopień i rodzaj niedosłuchu.

Badanie ABR pozwala na ocenę progu słyszenia, funkcjonowania ślimaka, monitorowania funkcji pnia mózgu oraz nerwu słuchowego. Badanie ma zastosowanie także we wczesnej diagnostyce guzów kąta mostowo-móżdżkowego oraz w badaniach przesiewowych słuchu u noworodków i niemowląt.

W naszych placówkach Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS wykonujemy badania: ABR latencje, ABR progi, ABR nocne (w placówce i domu pacjenta).

ABR latencje – badanie diagnozuje uszkodzenia słuchu w obszarze ucha środkowego, ślimaka, nerwu słuchowego i pnia mózgu. Wykonywane jest również w przypadkach podejrzenia choroby Meniere’a, zawrotów głowy czy szumów usznych. ABR latencje przeprowadza się również, kiedy występują podejrzenia uszkodzenia słuchu u dzieci.

ABR progi – badanie diagnozuje uszkodzenia słuchu w obszarze ucha środkowego, ślimaka, nerwu słuchowego i pnia mózgu. Badanie może być wykonywane w przypadku: oceny progu słyszenia czy uszkodzenia słuchu u małych dzieci i dorosłych.

ABR nocne – badanie ABR wykonywane we śnie w celu zapewnienia miarodajnych wyników. 

Badanie ABR jest bezinwazyjne i bezbolesne, więc pacjent nie odczuwa żadnego dyskomfortu. Wykonywane jest za pomocą systemu VIVOSONIC przez wysoko wykwalifikowanych techników Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS, a w przypadku potwierdzenia niedosłuchu umożliwia także określenie miejsca uszkodzenia w drodze słuchowej. 

W czasie badania pacjentowi zakłada się słuchawki, a na głowie ma umieszczone trzy elektrody, które są połączone ze specjalnym systemem komputerowym rejestrującym aktywność mózgu. Wynik badania jest przedstawiony w formie wykresu, z którego można wyczytać, jak badany reaguje na dźwięki. Na wykresie przedstawione są fale mózgowe oznaczone cyframi rzymskimi od I do V. Każda fala odpowiada konkretnemu odcinkowi drogi słuchowej, od ślimaka do pnia mózgu. Badanie ABR pozwala określić dolną i górną granicę słyszalności oraz rodzaj i stopień zaburzenia słuchu. 

Badanie ABR stosuje się w badaniach przesiewowych i diagnostycznych słuchu. Pozwala wykryć uszkodzenia słuchu w obszarze ucha środkowego, ślimaka, nerwu słuchowego i pnia mózgu. Pacjenci są kierowani na badanie ABR w sytuacji, kiedy występuje podejrzenie niedosłuchu, głuchoty, guza nerwu słuchowego. Badanie przeprowadza się również wśród pacjentów, którzy zmagają się z zaburzeniami równowagi, szumami usznymi czy zawrotami głowy. Jest ono wykonywane w stanie wyciszenia.

 Przygotowując się do badania ABR należy:

 • upewnić się, że pacjent jest zdrowy i nie przechodzi żadnej infekcji górnych dróg oddechowych z uwagi na możliwość zafałszowania wyników przez wydzielinę zalegającą w nosogardle,
 • przed rozpoczęciem badania, wykonać otoskopię oraz audiometrię impedancyjną aby upewnić się, że pacjent ma czyste, drożne przewody słuchowe, a w uchu środkowym nie zalega płyn,
 • wyciszyć się.

W filiach Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS wykonujemy badanie ABR nocne w placówce oraz w domu pacjenta, co sprzyja pomyślnemu ich przeprowadzaniu w przypadku osób starszych czy niepełnosprawnych, dla których dojazd do placówki stanowiłby problem. Domowe warunki zapewniają komfort i poczucie bezpieczeństwa, dzięki czemu ograniczamy stres pacjenta.

Wśród obiektywnych badań słuchu ABR odgrywa obecnie największą rolę w diagnostyce wczesnych zaburzeń słuchu u dzieci.

Wskazania do przeprowadzenia badania ABR wśród dzieci:

 • dzieci z dodatnim wynikiem badania przesiewowego słuchu przeprowadzonego za pomocą otoemisji akustycznej,
 • dzieci w wieku poniżej 6 miesięcy, które należą do grupy podwyższonego ryzyka zaburzeń słuchu,
 • dzieci w wieku poniżej 2 lat, które nie wykazują adekwatnych do wieku reakcji słuchowych,
 • dzieci, u których istnieje podejrzenie, że przyczyną opóźnionego rozwoju mowy może być niedosłuch,
 • dzieci, u których nie można wykonać badania orientacyjnego lub audiometrycznego z powodu różnych patologii w obrębie centralnego układu nerwowego np. dzieci z zespołem Downa, dzieci autystyczne, niewspółpracujące.

Przygotowując się do badania ABR należy:

 • upewnić się, że dziecko jest zdrowe,
 • upewnić się, że dziecko ma czyste, drożne przewody słuchowe. Jeżeli rodzic nie jest pewny czy w przewodach nie zalega woskowina prosimy zgłosić się do naszego gabinetu w celu oceny przewodów słuchowych dziecka,
 • uwzględnić godziny, w których dziecko rzeczywiście zasypia w ciągu dnia / w nocy,
 • położyć dziecko późno spać w dniu poprzedzającym badanie,
 • w dniu badania obudzić dziecko wcześnie i nie pozwolić mu zasnąć przed badaniem,
 • dziecko tuż przed badaniem powinno zostać nakarmione i przebrane.

W filiach Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS wykonujemy ABR nocne w placówce oraz w domu pacjenta, co sprzyja pomyślnemu ich przeprowadzaniu u małych dzieci. Domowe warunki zapewniają komfort i poczucie bezpieczeństwa, dzięki czemu ograniczamy stres dziecka. Wykonując badanie ABR w domu unikamy też obciążenia związanego z narkozą.

Badanie ABR w przypadku małych dzieci powinno być wykonywane we śnie w celu zapewnienia miarodajnych wyników, a najlepiej w miejscu, w którym czuje się komfortowo, czyli w domu. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom wprowadziliśmy w Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS możliwość wykonania badania w śnie fizjologicznym podczas wieczorowo-nocnej wizyty domowej. Dzięki badaniu ABR w domu, ograniczamy stres dziecka oraz unikamy obciążenia związanego z narkozą. ABR nocne w domu pacjenta wykonuje się też u osób starszych  czy niepełnosprawnych, dla których dojazd do placówki stanowi problem. Podczas snu, osoba badana jest wyciszona i się nie rozprasza, wtedy badanie jest najbardziej miarodajne.

Placówki Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS, w których wykonujemy badanie ABR w domu pacjenta:

Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content