Czym się zajmuje logopedaNajczęstsze choroby i zaburzenia rozpoznawane i leczone przez logopedęPlacówki, w których możesz skorzystać z usługi

Realizujemy kompleksowe usługi diagnostyczne i terapeutyczne z zakresu logopedii, surdologopedii  i neurologopedii.

W ramach świadczeń oferujemy:

 • terapię dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami słuchu i mowy,
 • terapię dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami pochodzenia neurologicznego,
 • terapię dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • terapię dzieci i młodzieży z zaburzeniami wyższych funkcji słuchowych (centralne zaburzenia procesów przetwarzania słuchowego), w tym treningi słuchowe z wykorzystaniem Stymulacji Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego (SPPS-S),
 • terapię noworodków w związku z negatywnym wynikiem przesiewowego badania słuchu,
 • terapię głosu w różnych schorzeniach foniatrycznych (m.in.: guzki śpiewacze),
 • naukę głosu i mowy przełykowej u osób po całkowitym usunięciu krtani,
 • naukę czytania i pisania,
 • terapię wad artykulacji, w tym ćwiczenia sprawności aparatu artykulacyjnego,
 • terapię w zakresie opóźnień w rozwoju mowy (programowanie języka),
 • terapię niepłynności mowy,
 • terapię dzieci z rozszczepem wargi i/lub podniebienia.

Prowadzimy terapię surdologopedyczną dzieci, młodzieży i dorosłych korzystających z aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych, a także pacjentów z zaburzeniami w zakresie przetwarzania słuchowego. 

Ćwiczenia i rehabilitacja:

 • ćwiczenia relaksacyjne i stymulujące poprawną wymowę,
 • terapia zaburzeń percepcji słuchowej, w tym ćwiczenia w zakresie koncentracji i uwagi słuchowej,
 • teleffiting pacjentów z implantem ślimakowym (zdalne programowanie procesorów mowy),
 • porady i szkolenia dla rodziców i opiekunów,
 • rehabilitacja poprzedzająca wszczepienie implantu ślimakowego,
 • rehabilitacja pacjentów po wszczepieniu implantu ślimakowego oraz osób noszących aparaty słuchowe,
 • treningi słuchowe metodą Johansena.

Najczęstsze choroby i zaburzenia rozpoznawane i leczone przez logopedę to:

 • wady wymowy (dyslalia czyli nieprawidłowa realizacja głosek np. kot – tot),
 • opóźniony rozwój mowy (samoistny – bez przyczyny i niesamoistny wynikający z innych zaburzeń np. niedosłuch, zaburzenia neurologiczne, niewłaściwa stymulacja itp.),
 • zaburzenia nadawania i rozumienia mowy wynikające z uszkodzenia słuchu,
 • zaburzenia nadawania i rozumienia mowy w następstwie neurologicznych schorzeń (np. guzy, udary, afazje itp.),
 • niepłynność mówienia,
 • centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego,
 • zaburzenia uwagi słuchowej i koncentracji,
 • zaburzenia głosu w schorzeniach foniatrycznych,
 • zaburzenia nadawania mowy u osób po całkowitym usunięciu krtani,
 • dysleksja,
 • zaburzenia mowy w związku z rozszczepem podniebienia.

Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content