Diagnoza i terapia pedagogicznaPlacówki, w których możesz skorzystać z usługi

Zakres działań pedagoga obejmuje diagnozę oraz terapię indywidualną bądź grupową.

Prowadzimy zajęcia z dziećmi z zaburzeniami mowy i słuchu oraz trudnościami szkolnymi.

W trakcie zajęć z dziećmi:

  • rozwijamy pamięć świeżą i trwałą,
  • doskonalimy technikę czytania i czytania ze zrozumieniem,
  • usprawniamy grafomotorykę (umiejętność rysowania i pisania),
  • poprawiamy umiejętność redagowania wypowiedzi ustnych i pisemnych,
  • ćwiczymy pisownię wg zasad ortograficznych
  • rozwijamy wiedzę i umiejętności szkolne.

Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content