Cennik – Kujawsko-Pomorskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Konsultacje lekarskie
Cena (PLN)
Konsultacja audiologiczno-foniatryczna dr hab. n. med. W. Kaźmierczak
250
Konsultacja laryngologiczna dr hab. n. med. W. Kaźmierczak
190
Badania diagnostyczne
Cena (PLN)
AT - audiometria tonalna
45
AWP - audiometria w polu swobodnym
50
AS - audiometria słowna
55
AI - audiometria impedancyjna
45
Tympanometria
25
TDT - test drożności trąbek słuchowych
25
TDM - test dyskryminacji mowy
25
UCL
30
DPOAE
60
ABR latencje
100
ABR progi
130
Charakterystyka szumów
35
Pakiet AT, AI
70
Pakiet AT, AI, AS
100
Pakiet AT, AI, DPOAE
120
Pakiet szumowy: AT, AI, DPOAE, char. szumu, UCL
160
Pakiet szumowy poszerzony: AT, AI, DPOAE, UCL, ABR, char. szumu
260
Pakiet AT, AI, char. szumów
90
Pakiet AT, DPOAE
80
Badanie endoskopowe nosa z oceną migdałka (z poradą lekarską)
220
Konsultacja audioprotetyczna i regulacja pogwarancyjna aparatów słuchowych zakupionych w CSiM "Medincus"
35
Dodatkowe usługi
Cena (PLN)
Wkładka uszna twarda
50
Wkładka uszna miękka
60
Pobranie wymazu- nos, ucho, gardło
20
Inhalacja pojedyncza
20
Inhalacje pakiet (10 szt.)
185
NeilMed Sinus Rinse
95
Opinia specjalistyczna
50
Zaświadczenie lekarskie
45
Powielanie dokumentacji medycznej - jedna strona kserokopii
0.30
Opłata za wypełnianie dokumentacji dla firmy ubezpieczeniowej (max. 4 strony)
150
Opłata za wypełnianie dokumentacji dla firmy ubezpieczeniowej (każda kolejna strona)
35
Opłata za tłumaczenie dokumentacji medycznej na język obcy (angielski, rosyjski), jedna strona, max 1800 znaków
50
Dokumentacja medyczna xero 1 str.
0.30
Ostatnia aktualizacja dnia: Maj 7, 2018
Nasz numer konta:
06 1240 1040 1111 0010 6918 1628