Cennik – Pomorskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Konsultacje specjalistyczne
Cena (PLN)
Konsultacja lekarza specjalisty (dr Urbańska, dr Dębniak, dr Klein-Obrębska)
140
Konsultacja lekarza specjalisty (kolejna)
120
Konsultacja lekarza specjalisty (dr Aleksandrowski - każda konsultacja)
150
Rehabilitacja foniatryczna
100
Badanie endoskopowe videolaryngostroboskopia
50
Badanie endoskopowe fiberoskopia krtani
50
Badanie endoskopowe fiberoskopia nosogardła
50
Badanie endoskopowe dokumentacja fotograficzna z badania
40
Drobne zabiegi - gabinet laryngologiczny
Cena (PLN)
Oczyszczanie uszu z woskowiny
60
Oczyszczanie uszu z woskowiny + opatrunek uszny
80
Koagulacja chemiczna rozszerzonych naczyń
40
Przedmuchanie trąbek słuchowych
40
Wlewka leku do krtani
40
Konsultacje psychologiczne - dr n. med. Katarzyna Lewandowska – psycholog kliniczny
Cena (PLN)
konsultacja psychologiczna indywidualna /od 1 do 3 wizyt/
90
konsultacja psychologiczna rodzinna /od 1 do 3 wizyt/
140
porada psychologiczna
80
psychoterapia indywidualna
100
Wizyty logopedyczne/surdologopedyczne/neurologopedyczne mgr Edyta Stańczyk- surdologopedia/terapeuta głosu/dogoteraputa
Cena (PLN)
Wywiad/diagnoza/wstępny plan terapii (1 wizyta, 1 godzina)
150
terapia surdologopedyczna 45 minut
90
terapia surdologopedyczna 60 minut
120
rehabilitacja słuchowa/wychowanie słuchowe/trening słuchowy (dla pacjentów z aparatami słuchowymi, implantami ślimakowymi i zaburzeniami CAPD) 45 minut
90
rehabilitacja słuchowa/wychowanie słuchowe/trening słuchowy (dla pacjentów z aparatami słuchowymi, implantami ślimakowymi i zaburzeniami CAPD) 60 minut
120
pakiet badań do oceny wyższych funkcji słuchowych (fpt, spn, ddt)/capd 60 minut (WYWIAD, TESTY)
120
rehabilitacja głosu, ćwiczenia emisyjne 45 minut
100
rehabilitacja głosu, ćwiczenia emisyjne 60 minut
150
opinia logopedyczna
100
konsultacja - wizyta jednorazowa 45 minut
100
warsztaty radiowe dla dzieci - NEWSROOM KIDS: 2 h
100
Wizyty logopedyczne/surdologopedyczne/neurologopedyczne mgr Anna Gorczewska – neurologopeda
Cena (PLN)
1 wizyta - wywiad/konsultacja neurologopedyczna/plan terapii 60 minut
150
terapia neurologopedyczna 30 minut
60
terapia neurologopedyczna 45 minut
70
terapia neurologopedyczna 60 minut
90
rehabilitacja głosu, ćwiczenia emisyjne 45 minut
100
rehabilitacja głosu, ćwiczenia emisyjne 60 minut
150
opinia neurologopedyczna
100
Indywidualna stymulacja słuchu trening Johansena IAS
Cena (PLN)
diagnoza kwalifikacyjna pełna 2 h
300
diagnoza kwalifikacyjna skrócona 1 h
200
płyta Johansena
200
kolejna wizyta 1,5 h
150
Badania diagnostyczne
Cena (PLN)
AT - audiometria tonalna
50
AI - audiometria impedancyjna
50
AT - audiometria tonalna + AI - audiometria impedancyjna
80
Tympanogram
30
AS - audiometria słowna
50
AT - audiometria tonalna + AS - audiometria słowna
80
AT - audiometria tonalna + AI - audiometria impedancyjna + AS - audiometria słowna
120
SISI audiometria tonalna nadprogowa
35
Charakterystyka szumów
35
Test trąbkowy
30
UCL/MML
25
DPOAE/TEOAE - otoemisje akustyczne
60
ABR - neurodiagnostyka (latencje)
150
ABR ST /próg 2-4 Khz/
170
ABR ST + ton 1 Khz
200
Pakiety badań
Cena (PLN)
AT, AI Pakiet słuchowy podstawowy
80
AT, AI, AS Pakiet słuchowy rozszerzony
120
Pakiet szumowy podstawowy AT,AI,DP
130
Obiektywna diagnostyka słuchu noworodków AI + TEOAE
90
Obiektywna diagnostyka słuchu noworodków rozszerzona AI + ABR ST
200
Obiektywna diagnostyka słuchu noworodków pełna AI + ABR ST + ABR ton 1 Khz
230
Badania nocne
Cena (PLN)
AI – audiometria impendancyjna
100
TEOAE/DP – otoemisja akustyczna
150
ABR ST /próg 2-4 Khz/
350
ABR ST + AI – pakiet
400
ABR ST + ton 1 Khz
450
ABR ST + ABR ton 1 KhZ + AI
500
Opłata manipulacyjna – badanie w ciągu dnia -w przypadku niewykonania badania z przyczyn pacjenta np. nie zaśnięcie dziecka
50
Opłata manipulacyjna – badanie nocne- za przyjazd i gotowość technika do wykonania pracyw przypadku niewykonania badania z przyczyn pacjenta np. nie zaśnięcie dziecka
180
UWAGI
Cena (PLN)
Dotyczy badań nocnych w przypadku uzyskania patologicznych wyników, technik może zaproponować wykonanie dodatkowych badań. Umożliwią one lekarzowi postawienie właściwego rozpoznania oraz szybkie zaprotezowanie niedosłyszącego dziecka.
0
Opłaty manipulacyjne wnosimy w momencie rejestrowania dziecka na badanie!
0
Inhalacje
Cena (PLN)
Inhalacja nadciśnieniowa AMSA (1 zabieg) zawiera koszt leku
20
Inhalacja nadciśnieniowa Tajfun (1 zabieg) zawiera koszt leku
20
Badanie narządu równowagi
Cena (PLN)
badanie VNG
180
badanie VNG częściowe
90
manewr nastawczy
70
Pozostałe
Cena (PLN)
Opłata za wypełnianie dokumentacji dla firmy ubezpieczeniowej (max. 4 strony)
150
Opłata za wypełnianie dokumentacji dla firmy ubezpieczeniowej (każda kolejna strona)
35
Opłata za tłumaczenie dokumentacji medycznej na język obcy (angielski, rosyjski), jedna strona, max 1800 znaków
50
Dokumentacja medyczna xero 1 str.
0.34
Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej
9.73
Wysyłka dokumentacji medycznej
8.50
Sporządzenie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych
1.95
Ostatnia aktualizacja dnia: Marzec 20, 2019
Nasz numer konta:
06 1240 1040 1111 0010 6918 1628