Projekt: “Wdrożenie systemu CRM z systemem telekomunikacyjnym dla potrzeb Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o.”

2 lipca 2012 by administartor
9_m.jpg
Tytuł projektu: “Wdrożenie systemu CRM z systemem telekomunikacyjnym dla potrzeb Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o.” Umowa nr RPMA.02.03.00-14-047/11 Wartość projektu: 1 434 352,20 Wysokość dofinansowania: 466 456,00 Okres realizacji: od 02.07.2012 do 31.12.2012 Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013 w ramach Priorytetu II.- Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza. Działanie 2.3. Technologie informacyjne i komunikacyjne dla MSP.
Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content