PROTOKÓŁ WYBORU – USŁUGI DORADCZE

W odpowiedzi na wysłane zapytanie ofertowe na zakup usług doradczych z dnia 12 stycznia 2011 r. zostały złożone oferty:
SP Management Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 61 C/304
01-031 Warszawa
Flying Fish Stasz i Kiełkowski S.J.
Al. Jana Pawła II 41L
31-864 Kraków
S-Project Mariusz Sperczyński
Ul. Gwiaździsta 15 A lok.40
01-651 Warszawa

Informujemy, że w wyniku analizy ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy S-Project Mariusz Sperczyński, na łączną kwotę 26 700 zł (netto).