Wykłady/warsztaty: „Słyszeć nie znaczy słuchać – ośrodkowe zaburzenia słuchu”

Wychodząc naprzeciw prośbom terapeutów pracujących z dziećmi, Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy Medincus rozpoczęło cykl wykładów/warsztatów dotyczących rozpoznawania zaburzeń rozwoju słuchu, głosu u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz terapii w zakresie stwierdzanych deficytów.
Pierwsze wykłady miały miejsce w dniu 28 listopada 2015 w siedzibie naszego Centrum w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego 3 w których uczestniczyło 40 osób (pedagogów z terenu miasta Szczecin). Następne wykłady przewidziane są na 16 stycznia 2016 r.

„Słyszeć nie znaczy słuchać – ośrodkowe zaburzenia słuchu”
Plan warsztatu:

 1. „Małe ABC o centralnych/ośrodkowych zaburzeniach słuchu (CAPD)”.
  dr n. med. Anna Dąbrowska specjalista audiolog i foniatra
  Kierownik Zachodniopomorskiego Centrum Słuchu i Mowy ,,Medincus”
 2. „Słyszeć nie znaczy słuchać – ośrodkowe zaburzenia słuchu z perspektywy pedagoga. Zastosowanie terapii metodą Tomatisa, Johansena, SPPS”.
  mgr Anna Wiraszka-Sienkiewicz surdopedagog, terapeuta metody Tomatisa i SPPS
 3. „Logopedyczne ABC o CAPD – czyli co ciekawi logopedę w CAPD”
  mgr Joanna Tracz logopeda
 4. „Jak rozpoznać dziecko z ryzykiem zaburzeń Integracji Sensorycznej”
  mgr Maria Kopańska fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej,
  mgr Sylwia Kowalska fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej
 5. „Wybrane metody w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – Arteterapia i Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne”
  mgr Martyna Sztuk – promotor zdrowia, arteterapeuta.
 6. „Systemy wspomagające słyszenie (System FM), urządzenia coraz częściej obecne w szkole…”
  mgr Tomasz Kopański protetyk słuchu

Na wykłady należy dokonywać zapisów pod numerem telefonu (91) 455 33 00, ew. 693-547-673, lub osobiście w rejestracji przychodni ZCSiM, przy ul. Starzyńskiego 3-4. Możliwa jest również rejestracja mailowa: rejestracja.szczecin@csim.pl (z dopiskiem wykłady). Liczba miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Pod wymienionym adresem mailowy można również zgłaszać propozycje tematów, które chcielibyście za naszym pośrednictwem poznać.