Marek Zaleski

3 kwietnia 2019 by administartor
Zaleski-Marek_WARSZAWA-ALEJE.png
mgr

Marek Zaleski

FILIA

MAZOWIECKIE CENTRUM SŁUCHU I MOWY MEDINCUS W WARSZAWIE 

Specjalizacja:

Rehabilitacja zawrotów głowy i zaburzeń równowagi

Diagnostyka i leczenie:

 • Ćwiczenia adaptacyjne i substytucyjne przy zawrotach głowy i zaburzeniach równowagi pochodzenia błędnikowego/obwodowego i pozabłędnikowego /pozaobwodowego,
 • Manewry repozycyjne w położeniowych zawrotach głowy,
 • Profilaktyka bólów kręgosłupa,
 • Ergonomia stanowiska pracy.

Wykształcenie:

 • Akademia Wychowania  Fizycznego w W-wie; Magister Rehabilitacji Ruchowej, 1988,
 • Oakton Community College, Des Plaines, IL; 14 ‘godzin kredytowych’ z zakresu zarządzania, marketingu, biznesu i PR , 1999-2000.

Doświadczenie zawodowe:

 • 1990 – 1991, Centralny Szpital Kliniczny AM przy ul. Banacha w Wwie, oddział neurologii: stanowisko magistra rehab. i młodszego asystenta,
 • 1991 – 1993, Christ Hospital & Medical Center, Oak Lawn, IL, USA: stanowisko licencjonowanego fizjoterapeuty (licensed physical therapist ),
 • rehabilitacja szpitalna i ambulatoryjna pacjentów z problemami ortopedycznymi, neurologicznymi, kardiologicznymi i ogólnomedycznymi,
 • 1993 – 1999, Ballard Healthcare Residence, Des Plaines, IL: do 02.1995 – stanowisko fizjoterapeuty, a następnie przez 4,5 roku  kierownika zakładu rehabilitacji- proporcja obowiązków klinicznych i administracyjnych 50/50, kierowanie 15osobowym zespołem terapeutów i techników, przygotowanie i wdrażanie nowych programów, standardów i procedur; szkolenia dla personelu ośrodka dotyczące prewencji urazów, kręgosłupa, bezpiecznego transferu pacjentów, obsługi nowychurządzeń, etc.; rehabilitacja pacjentów ortopedycznych, neurologicznych i ogólnomedycznych,
 • 1999 – 2002, RehabCare Group @ Provena St. Joseph Hospital, Elgin, IL:  stanowisko koordynatora klinicznego proporcje obowiązków klinicznych i administracyjnych  w zależności od potrzeb klinik i szpitala kierowanie czterema klinikami rehabilitacyjnymi i zakładem rehab.szpitalnej (około 20 terapeutów i 5 osób personelu pomocniczego); w klinikach  ok. 80 100 wizyt dziennie; w szpitalu ok. 40 pacjentów dziennie; rehabilitacja szpitalna i ambulatoryjna (przykładowe problemy: bóle kręgosłupa, bóle stawów, endoprotezy kolan & bioder, urazy tkanek miękkich, rekonstrukcje więzadeł kolanowych, zawroty głowy i zaburzenia równowagi, udary mózgu i inne schorzenia  neurologiczne),
 • 2002, samodzielna praktyka rehabilitacyjna  w Warszawie;
  • ścisła współpraca  z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu  dotycząca usprawniania pacjentów przy zaburzeniach równowagi i  zawrotach głowy o różnej etiologii,
  • prezentacje zasad rehabilitacji przedsionkowej i problemów z równowagą pochodzenia obwodowego i pozaobwodowego  dla lekarzy i terapeutów w różnych ośrodkach (IFPS, Medicover)
  • współpraca z Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS  w zakresie rehabilitacji przedsionkowej i usprawniania / profilaktyki bólów kręgosłupa,
 • stanowisko asystenta dydaktyczno – klinicznego w katedrze laryngologii CMKP w W-wie ( Szpital Bródnowski – od 2010),
 • reprezentowanie IFPS  i CMKP na konferencjach otolaryngologicznych w Bydgoszczy i Jachrance w ‘13 oraz  w Zakopanem w ‘17; prezentacje dotyczące diagnozowania i terapii położeniowych zawrotów głowy (BPPV) oraz zawrotów  pochodzenia obwodowego.
Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content