Monika Matusiak

3 kwietnia 2019 by administartor
Pracownicy_tlo_-1200x1197.jpg
dr n. med. mgr filoz.

Monika Matusiak

FILIA

NZOZ MAZOWIECKIE CENTRUM SŁUCHU I MOWY MEDINCUS W WARSZAWIE 

Specjalizacja:

Otorynolaryngologia, audiologia i foniatria

Diagnostyka i leczenie:

 • Zapalenie ucha: zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego, w tym przewlekłe stany zapalne oraz zapalenie wysiękowe i perlakowe,
 • Przerost migdałka gardłowego oraz przerost i/lub zapalenie migdałków podniebiennych,
 • Otoskleroza,
 • Niedosłuch wrodzony oraz nabyty spowodowany różnymi czynnikami,
  nagła głuchota, niedosłuch związany z wiekiem,
 • Diagnostyka w kierunku wszczepienia implantów słuchowych – ślimakowych, ucha środkowego, na przewodnictwo kostne,
 • Diagnostyka w kierunku protezowania narządu słuchu, badania wstępne i okresowe dla pacjentów pracujących w hałasie,
 • Zapalenie błony śluzowej nosa, naczynioruchowy nieżyt nosa,
 • Zapalenie zatok, polipy nosa i zatok,
 • Skrzywienie przegrody nosa, przerost małżowin nosowych,
 • Bezdech senny,
 • Refluks żołądkowo – przełykowy,
 • Ostre i przewlekłe choroby krtani i tchawicy (guzki, polipy oraz torbiele fałdów głosowych, nagłośni, zmiany przerostowe fałdów głosowych, obrzęk Reinkego, brodawczaki krtani).

Badania i usługi:

 • Fiberoskopia,
 • Otoskopia,
 • Endoskopia nosa,
 • Endoskopia krtani,
 • Usunięcie ciała obcego, czopów woskowinowych,
 • Założenie opatrunku,
 • Koagulacja naczyń krwionośnych nosa,
 • Pobranie wymazu.

Wiek przyjmowanych pacjentów:

 • Noworodki i niemowlęta do 6 miesiąca życia,
 • Niemowlęta od 6 miesiąca do 1 roku życia,
 • Małe dzieci (1-3 rok życia),
 • Dzieci powyżej 3 roku życia,
 • Dorośli.

Wykształcenie:

 • Doktorat – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
 • Specjalizacja z audiologii i foniatrii – uzyskanie tytułu specjalisty w zakresie audiologii i foniatrii – 2022,
 • Specjalizacja z otorynolaryngologii – uzyskanie tytułu specjalisty w zakresie otorynolaryngologii  – 2009, 
 • Dyplom lekarza medycyny – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
 • Tytuł magistra filozofii – Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe:

 • Obecnie – CSIM MEDINCUS w Warszawie – lekarz otorynolaryngolog, audiolog, foniatra
 • 2009 r. – obecnie – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu – lekarz otorynolaryngolog,
 • 2009 r. – Katedra i Klinika Chirurgii Stomatologicznej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
 • 2002 r. – 2009 r. – Oddział Laryngologii, Szpital im. Franciszka Raszei w Poznaniu – lekarz laryngolog.

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi,
 • Polskie Towarzystwo Otolaryngologów Dziecięcych,
 • Polskie Towarzystwo Badania Układu Nerwowego.

Samodzielne projekty naukowe uzyskane w procedurach konkursowych:

 1. Ocena częstości występowania wirusów brodawczaka ludzkiego  w stanach zapalnych i nowotworowych uszu. – grant Komitetu Badań Naukowych, 2007
 2. Badanie przydatności oceny polimorfizmów genów MMP-9 i BDNF oraz ich produktów jako biomarkerów neuroplastyczności u dzieci z głuchotą prelingwalną leczonych za pomocą wszczepienia implantu ślimakowego – grant SONATA Narodowego Centrum Nauki, 2015

Członkostwo w instytucjach i organizacjach: 

 1. Komisja bioetyczna przy Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie
 2. Państwowa Komisja Egzaminacyjna w zakresie otorynolaryngologii

Nagrody i wyróżnienia: 

 1. Wyróżnienie dla najlepszej pracy na Europejskim Sympozjum Implantów Ślimakowych u Dzieci w Rotterdamie, maj 2023, za pracę pt. “Biomarkery neuroplastyczności w leczeniu głuchoty wrodzonej za pomocą implantacji ślimakowej – MMP-9?” 
Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content