Zjazd specjalistów otolaryngologii dziecięcej w Kajetanach

8 listopada 2019 by administartor
2019_Medincus_XLII-konferencja-otol.-dziecięca-5-1200x800.jpg

Blisko 400 specjalistów i ekspertów z całego kraju spotkało się na początku listopada w Kajetanach, na XLII Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”.

Podczas paneli dyskusyjnych i rozmów kuluarowych swoim doświadczeniem dzielili się wybitni specjaliści i praktycy z dziedziny otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii. Panel  dyskusyjny dotyczący drenażu wentylacyjnego u dzieci poprowadził prof. Piotr H. Skarżyński.

W trakcie konferencji omówiono zagadnienia leczenia częściowej głuchoty, nowoczesne metody operacyjne, a także postęp technologiczny w zakresie implantów ślimakowych, który wciąż cieszy i daje nadzieje na polepszenie jakości życia małych pacjentów. Prelegenci zgłębili również temat otosklerozy, chorób infekcyjnych u dzieci, a także wymienili doświadczenia w zakresie drenażu wentylacyjnego czy chorób migdałków. Podkreślano także wagę badań przesiewowych –  najskuteczniejszych we wczesnej wykrywalności zaburzeń słuchu u dzieci.

Podczas konferencji odbyła się także sesja ku pamięci dr hab. n. med. Marii Góralówny – wybitnej specjalistki z zakresu audiologii i otolaryngologii dziecięcej, która swoje życie poświęciła dzieciom z uszkodzonym narządem słuchu, służąc im wszechstronną wiedzą i doświadczeniem.

Organizator:

Polskie Towarzystwo Otolaryngologów Dziecięcych
Towarzystwo Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich
Instytut Narządów Zmysłów

Patronat:

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Partnerzy:

Fotogaleria:

 

 

Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content