4. Urodziny Toruńskiego Centrum Słuchu i Mowy Medincus

8 marca 2024 by Katarzyna Kocot
AkcjaUrodzinowa_Torun_FB-1200x1200.jpg

Cztery Lata Toruńskiego Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS-

Z ogromną radością świętujemy czwarta rocznicę działalności Toruńskiego Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS.

To były cztery lata pełne wyzwań, ale także niesamowitej satysfakcji z możliwości pomagania naszym pacjentom.

Z okazji naszych 4. URODZIN przygotowaliśmy dla Was specjalną promocję: ZDABAJ O SWÓJ SŁUCH.

W każdy czwartek, w marcu, zapraszamy do CSIM MEDINCIUS na bezpłatne badanie słuchu w zakresie pakietu podstawowego z naszej oferty czyli badań AT + AI.

AT – Audiometria tonalna pozwala określić, czy pacjent ma jakiekolwiek problemy ze słuchem i jeśli tak, jakiego rodzaju. Wyniki audiometrii tonalnej pomagają lekarzom i audiologom zdiagnozować rodzaj i stopień utraty słuchu oraz opracować odpowiedni plan leczenia lub zalecenia, takie jak noszenie aparatów słuchowych czy terapię mowy.

AI – Audiometria impedencyjna pozwala na przeprowadzenie diagnostyki otosklerozy, toczącej się lub przebytej infekcji ucha środkowego, a także ocenić drożności trąbki słuchowej. Badanie jest szybkie, a wyniki dostępne są od razu po jego zakończeniu.

Badanie słuchu jest bezinwazyjne i służy do oceny poziomu słyszenia. Słuch powinien zbadać każdy, kto zauważył u siebie słabsze słyszenie, szumy lub piski w uszach, bądź po prostu chciałby sprawdzić, czy prawidłowo odbiera dźwięki.

Profilaktyczne badanie słuchu szczególnie zalecane jest osobom, które pracują lub w przeszłości pracowały w hałasie, a także osobom po 50. roku życia, gdyż właśnie wtedy najczęściej pojawiają się pierwsze oznaki stopniowej utraty słuchu.

Aby wziąć udział w urodzinowej promocji należy telefonicznie zapisać się na wizytę. Badania będą wykonywane w toruńskim CSIM MEDINCUS w godzinach pracy placówki. Ilość miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i skorzystania z urodzinowej akcji. 

W CSIM MEDINCUS oferujemy kompleksowe badania i opiekę specjalistów w zakresie: otorynolaryngologii, foniatrii, badań słuchu i mowy, logopedii, protetyki słuchu i doboru aparatów słuchowych, inhalacji.

Szczegółowe informacje o zakresie naszej działalności znajdziecie na naszej stronie internetowej.

Toruńskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

https://csim.pl/placowki/torun/

 

REGULAMIN AKCJI

REGULAMIN AKCJI „4. Urodziny Toruńskiego CSIM MEDINCUS” – Świętuj z nami urodziny i zbadaj swój słuch.

 1. Definicje
 2. Akcja prowadzona jest na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 3. Organizator – Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS Sp. z o.o., ul. Mokra 7, 05-830 Kajetany,

NIP: 5222595396 i działające w imieniu placówki:

Toruńskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

III. Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w Akcji.

 1. Placówka objęta Akcją – placówka Organizatora, w której prowadzona jest Akcja.

Adresy Placówki objęty Akcją jest dostępny na stronie www.medincus.pl oraz pod numerem

telefonu +48 666 333 222.

 1. Cele

Celami akcji są:

 1. badanie słuchu u pacjentów w każdym wieku.
 2. konsultacje protetyczne, w ramach których uczestnicy omawiają z protetykiem wyniki badań słuchu,
 3. zwiększanie świadomości o niedosłuchu.
 4. Uczestnicy
 5. Uczestnikiem akcji może być każda osoba, która wyrazi wolę uczestnictwa

w Akcji, zaakceptuje niniejszy Regulamin, w przeciągu ostatnich 36 miesięcy nie była pacjentem

Organizatora, zapisze się na wizytę w terminie określonym w punkcie II, paragraf 4. i udzieli stosownych zgód na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do uczestnictwa w Akcji.

 1. Akcja obejmuje bezpłatne badania słuchu AT, AI oraz konsultację protetyczną, w każdy czwartek marca 2024 oku, w tym zakresie uczestnictwo jest bezpłatne.

III. Na potrzeby Akcji dane Użytkowników są zbierane i przetwarzane.

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o.

 1. Mokra 7, Kajetany

05-830 Nadarzyn

www.medincus.pl 2/2

 1. Zasady Akcji
 2. W Akcji biorą udział pierwszorazowi pacjenci (którzy nie byli pacjentami organizatora przez ostatnie

3 lata).

 1. Akcja odbywa się w każdy czwartek marca 2024 roku tj. 7.03.2024, 14.03.2024, 21.03.2024, 28.03.2024, w czasie godzin otwarcia placówki.

III. Zapisy na badania i konsultacje protetyczną są obowiązkowe i odbywają się w rejestracji placówki,

bądź telefonicznie: +48 666 333 222.

 1. Akcja obejmuje także badania słuchu AT i AI oraz konsultacje protetyczne zlecone przez specjalistę

w trakcie wizyty lekarskiej pod warunkiem, że badania i konsultacje odbywają się w terminie określone w punkcie II, paragraf 4.

 1. Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego stawienia się na umówione wizyty. W przypadku

opóźnienia wynikającego z winy Uczestnika, placówka zastrzega sobie prawo do anulowania wizyty.

 1. Akcja trwa w okresie od 1 do 31 marca 2024 roku.

VII. Dla wszystkich zdarzeń prawnych powstałych w związku lub w wyniku Akcji, właściwe jest prawo polskie.

 1. Regulamin
 2. Organizator jest uprawniony do dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Akcji.

Zmiany są skuteczne z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej www.medincus.pl.

 1. Treść Regulaminu jest dostępna w Placówkach objętych Akcją oraz na stronie internetowej:
Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content