Badanie przesiewowe słuchu noworodka

24 czerwca 2019 by administartor
Badanie-przesiewowe-słuchu-noworodka-1200x800.png

Twoje dziecko nie przeszło pomyślnie badania przesiewowego słuchu! Co to oznacza?

Wynik testu wykonanego dziecku w czasie pobytu na oddziale noworodkowym wskazuje na to, że w momencie badania Twoje dziecko nie słyszało prawidłowo, jednym lub obydwoma uszami. Może to być związane z uszkodzeniem słuchu, ale przeważnie wynika jedynie z hałasu otoczenia, czy z zalegania mazi lub płynu owodniowego w przestrzeniach ucha, co powoduje nieprawidłowy wynik badania. Oznacza to, że Twoje dziecko wymaga powtórzenia testu w pierwszym trymestrze życia, aby wykluczyć możliwość istnienia wady słuchu wymagającej leczenia.

Pamiętaj! Bardzo istotne jest powtórzenie badania przesiewowego lub wykonanie wstępnego badania diagnostycznego!

Ponowne wykonanie badania przesiewowego może potwierdzić lub wykluczyć problemy ze słuchem. Potwierdzenie oznacza konieczność dalszych badań diagnostycznych w ośrodku audiologicznym. Wykluczenie oznacza, że w czasie badania dziecko słyszało prawidłowo. Należy pamiętać, że wraz z rozwojem dziecka kształtują się jego umiejętności słuchowe. Bardzo ważna jest dalsza obserwacja rozwoju reakcji słuchowych i mowy dziecka w warunkach codziennej zabawy. Pomocny będzie „Test rozwoju reakcji słuchowych i mowy”. Pamiętaj, że wątpliwości zawsze wymagają wyjaśnienia. Porozmawiaj z lekarzem rodzinnym, zapytaj, gdzie można wykonać badanie słuchu.

Jak należy przygotować dziecko do ponownego badania przesiewowego lub wstępnego badania diagnostycznego?

Uzyskanie dobrych warunków do badania wymaga snu dziecka. Postaraj się również zapewnić dziecku suchą pieluszkę, ubranko na zmianę i picie. Wtedy badanie na pewno się powiedzie.

Jak wykonuje się powtórne badanie przesiewowe słuchu lub wstępne badanie diagnostyczne?

Badanie podstawowe wykonuje się tak samo jak to na oddziale noworodków, tj. za pomocą otoemisji akustycznej (OAE) lub słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (ABR), podczas którego asystowaliście. Różnica polega jedynie na wstępnym wywiadzie i badaniu lekarskim oraz wykonaniu dodatkowego badania tzw. audiometrii impedancyjnej (AI), diagnozującego stan ucha środkowego. Dzięki temu dodatkowemu badaniu możemy potwierdzić lub wykluczyć np. bezboleśnie przebiegające zmiany pozapalne uszu wymagające leczenia. Służy do tego niewielkich rozmiarów sonda, którą umieszcza się w zewnętrznej części przewodu słuchowego. Badanie to trwa około 5 minut. Jest nieskomplikowane, niebolesne i całkowicie bezpieczne dla dziecka.

Jak częste są uszkodzenia słuchu u noworodków i niemowląt?

Poważne zaburzenia słuchu występują u około 2-4 na 1000 noworodków. U 30% dzieci z niedosłuchem nie można znaleźć w wywiadzie przyczyny uszkodzenia słuchu. Nie są w grupie ryzyka, są ogólnie zdrowe, w rodzinie nie było przypadków niedosłuchu, rodzice nie są spokrewnieni. Często niedosłuch u dziecka ujawniający się po raz pierwszy w rodzinie może być spowodowany mutacją genową. Niekiedy niedosłuch może postępować lub ujawnić się w ciągu kilku pierwszych lat życia. Niektóre dzieci mogą też utracić słuch później, na skutek przebycia infekcji, chorób zakaźnych, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, urazów głowy itp. W wieku szkolnym co piąte dziecko ma różnego rodzaju zaburzenia słuchu. Większość z nich powstaje w wyniku zmian zapalnych i można je skutecznie leczyć, gdy są wcześnie wykryte.

Znamy już wynik wstępnego badania diagnostycznego. Co dalej?

Otrzymanie nieprawidłowego wyniku popartego konsultacją lekarza oznacza konieczność dalszych dokładnych badań diagnostycznych audiologiczaudiologia. innych. W ich wyniku może okazać się, że dziecko ma niebolesne zmiany wysiękowe wymagające leczenia farmakologicznego albo trwały niedosłuch wymagający wielospecjalistycznej rehabilitacji w aparatach słuchowych.

Pamiętaj! Uszkodzenie słuchu w tym okresie życia dziecka może być niezauważalne.

Pierwsze miesiące życia dziecka to tzw. „złoty okres rozwoju mowy”, bardzo ważny dla rozwoju przyszłych umiejętności komunikowania się z otoczeniem za pomocą mowy. Dziecko z uszkodzeniem słuchu nie odbiera prawidłowo dźwięków otoczenia, w związku z tym jego umiejętność nauki mowy i nabywania języka jest znacznie ograniczona, a często wręcz niemożliwa. Współczesne badania wykazały, że mózg dziecka kształtuje się pod wpływem bodźców słuchowych docierających z otoczenia, m.in. mowy. U dziecka niedosłyszącego informacja z układu słuchowego dociera do mózgu w sposób znacznie ograniczony. Może to spowodować zmniejszenie lub nieodwracalną utratę zdolności słuchowych dziecka. Im późniejsze wykrycie uszkodzenia słuchu i wdrożenie postępowania leczniczego, tym mniejsza szansa, że dziecko nauczy się mówić. To dlatego tak ważne jest wczesne zgłaszanie się na wyznaczone badania. Optymalnym czasem na zakończenie badań diagnostycznych i podjęcie właściwego leczenia niedosłuchu jest pierwsze półrocze życia dziecka. Później szansa twojego dziecka na zminimalizowanie konsekwencji uszkodzenia słuchu maleje wraz z wiekiem, gdyż zmniejsza się plastyczność mózgu, a w efekcie maleje również skuteczność rehabilitacji słuchu i mowy.

Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content