III Kaukasko – Polsko – Polonijna konferencja medyczna „Medycyna w XXI wieku: osiągnięcia, wyzwania i szanse”, 14-16 września 2012, Tbilisi, Gruzja

W dniach 14-16 września 2012 w Tbilisi, Gruzja, odbyła się gruzińsko-polska konferencja medyczna, która miała na celu nie tylko przedstawienie osiągnięć medycznych obu krajów, ale również zjednoczenie narodów Polski i Gruzji.

Uczestnikami konferencji byli wybitni lekarze – specjaliści z Polski. Centrum Słuchu i Mowy „Medincus” reprezentowały: Irina Pierzyńska, która wystąpiła z wykładem pt.: „Rozwiązania telemedyczne w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji pacjentów po wszczepieniu implantów ślimakowych (leczenie częściowej głuchoty)” oraz Paulina Kamyk, przedstawiająca pracę pt.: „Badania przesiewowe – wyrównywanie szans dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi”. Prezentacje cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczestników konferencji i stworzyły pole do dyskusji na temat możliwości telemedycyny i badań przesiewowych w Gruzji. Wynikiem tych dyskusji było nawiązanie współpracy z dwoma ośrodkami w Tbilisi, a również podpisanie umowy pomiędzy Centrum Słuchu i Mowy „Medincus” i Narodowym Centrum Audiologii, reprezentowanym przez dyrektora Prof. Zuraba Kevanishvili.