Diagnoza

Diagnoza

Diagnoza w terapii SPPS-S prowadzona jest przez wykwalifikowanego terapeutę, który uzyskał certyfikat z prowadzenia terapii SPPS-S.

Terapeuta po pierwszym spotkaniu i wywiadzie wstępnym kwalifikuje pacjenta do określonej grupy dla której opracowane zostały zestawy testów diagnostycznych.

Po przeprowadzeniu diagnozy (ilość spotkań oraz czas potrzebny na diagnozę określa terapeuta indywidualnie dla każdego pacjenta), dane dzięki niej uzyskane wprowadzane zostają do Panelu SPPS, którego zadaniem jest ich weryfikacja oraz jeśli pacjent tego wymaga zaprogramowanie odpowiedniego, indywidualnie dobranego treningu terapii SPPS-S.

Panel SPPS to narzędzie, które dzięki specjalnie opracowanym algorytmom, na które nakłada na siebie szereg czynników między innymi takich jak: wiek, zgłaszane trudności oraz dane z diagnozy pacjenta, w automatyzowany sposób dobiera program najbardziej odpowiadający potrzebom dziecka.

Diagnoza centralnych procesów przetwarzania słuchowego za pomocą ściśle określonych służących do tego testów, ma miejsce przed każdym kolejnym poziomem terapii.  Po analizie uzyskanych przez pacjenta wyników Panel SPPS programuje kolejny poziom terapii.