Diagnostyka narządu słuchuDiagnostyka narządu mowyPlacówki, w których możesz skorzystać z usługi

Przeprowadzamy diagnostykę narządu słuchu u pacjentów w każdym wieku – u noworodków, dzieci, osób dorosłych.

Diagnozujemy choroby uszu, zaburzenia słuchu (niedosłuch, szumy uszne, nadwrażliwość słuchowa, zaburzenia procesów przetwarzania słuchowego) oraz zaburzenia równowagi:

 • VNG (videonystagmografia)
 • ENG (elektronystagmografia)

Diagnostyka narządu słuchu:

 • audiometria tonalna,
 • audiometria tonalna w wolnym polu,
 • audiometria słowna,
 • audiometria słowna w wolnym polu,
 • audiometria impedancyjna: tympanometria+ badanie odruchów z mięśnia strzemiączkowego,
 • badanie otoemisji akustycznej- TEOAE i DPOAE,
 • badanie potencjałów wywołanych z pnia mózgu, ABR progi podstawowe/rozszerzone, ABR latencje (wykonywane w Centrum, ew. w domu pacjenta*),
 • diagnostyka szumów usznych –charakterystyka szumów usznych, MML,
 • test drożności trąbek słuchowych –TDT,
 • próby nadprogowe SISI, test sekwencji częstotliwości dźwięku (FPT); test sekwencji długości dźwięku (DPT); test rozdzielnousznego słyszenia (DDT)*.

Badania ucha:

 • videootoskopia, videomikroskopia,
 • mikrootoskopia.

Przygotowanie dziecka do badania ABR

Informacje o zaliczce na badania ABR

*wybrane placówki

—————————–

Po przeprowadzeniu diagnostyki kwalifikujemy adekwatnie do występującego u danego pacjenta schorzenia do właściwego sposobu leczenia – zachowawczego, operacyjnego (uszu środkowych, operacji wszczepienia implantów słuchowych, zabiegów ryno- lub laryngochirurgicznych), protezowania słuchu, fizykoterapii, rehabilitacji narządu słuchu, mowy lub narządu równowagi.

Diagnostyka narządu mowy:

 • videostroboskopia,
 • videolaryngoskopia,
 • nasofaryngoskopia,
 • nasofiberoskopia.

Zajmujemy się diagnostyką zaburzeń głosu oraz mowy w różnych stanach patologicznych nosa, gardła i krtani oraz o obwodowym lub ośrodkowym podłożu (opóźniony rozwój mowy, wady wymowy, afazje dorosłych i dysfazje dziecięce, dysartrie).

Po przeprowadzeniu diagnostyki kwalifikujemy do właściwego sposobu leczenia – zachowawczego, operacyjnego (uszu środkowych, operacji wszczepienia implantów słuchowych, zabiegów ryno- lub laryngochirurgicznych), protezowania słuchu, fizykoterapii, rehabilitacji narządu słuchu, mowy lub narządu równowagi.

Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content