O Kapsule Badań ZmysłówNagrodyPrzebieg badaniaObsługa kapsułyFAQ

Kapsuła Badań Zmysłów (KBZ)

Zintegrowany system urządzeń do diagnostyki i telekonsultacji schorzeń narządów zmysłów, z których korzystać mogą osoby od 7-go roku życia. Urządzenie zawiera wystandaryzowane testy do prowadzenia badań przesiewowych 5 zmysłów: słuchu, wzroku, węchu, smaku i równowagi.

   

Kapsuła pozwala na wykonywanie badań przesiewowo-diagnostycznych u dzieci w wieku szkolnym, osób dorosłych, grup zawodowych narażonych na różne zaburzenia zmysłów oraz osób w wieku senioralnym. Urządzenie umożliwia szybką identyfikację problemu i ukierunkowuje na dalsze postępowanie i lecznicze. Dodatkowo opracowano specjalny portal dedykowany dla pacjentów i specjalistów, na który wysyłane są wyniki poszczególnych badań. Lekarze mają możliwość szybkiego kontaktu z pacjentem i wskazania mu ewentualnych zaleceń.

Dzięki Kapsule w jednym miejscu można samodzielnie zbadać prawidłowe funkcjonowanie narządów zmysłów. Umożliwia to wczesną diagnostykę nie tylko zaburzeń zmysłów, lecz także np. przyszłych chorób mózgu. W przyszłości kapsuła ułatwi także rehabilitację narządów zmysłów.

Odsetek pacjentów dotkniętych schorzeniami narządów zmysłów rośnie, zarówno wśród dzieci, jak i w grupie seniorów. Niewykryte i nieleczone zaburzenia u dzieci utrudniają ich rozwój, a po 50-tym roku życia są jedną z głównych przyczyn wykluczenia społecznego i zawodowego. Jest szansa, że dzięki nowemu urządzeniu uda się w znacznym stopniu rozwiązać te problemy.

   

Badanie podstawowych zmysłów człowieka umożliwia wykrycie pierwszych symptomów chorób rozwijających się na podłożu neurodegeneracyjnym. Oznacza to np. możliwość przewidzenia rozwoju choroby Alzheimera za kilkanaście lat, a co za tym idzie – wdrożenia zmian nawyków pacjenta i ćwiczeń, które opóźnią wystąpienie schorzenia nawet o kolejnych kilkanaście lat. Badania przesiewowe obniżają koszt prowadzenia terapii i leczenia i poprawiają komfort życia.

Liderem projektu dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach przedsięwzięcia STRATEGMED było Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu we współpracy z zespołami Politechniki Warszawskiej, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Instytutem Narządów Zmysłów i Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS oraz Greenfusion sp. z o.o.

Zobacz ulotkę (wersja polska)

Kapsuła otrzymała nagrody na międzynarodowych i krajowych targach i wystawach: Złoty Medal na Targach w Japonii, w kategorii wynalazków podczas 3 edycji targów Japan Design, Idea & InventionExpo-2018, zorganizowanej przez World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA) oraz Chiza i Corporation Best International Design Award – wyróżnienie za wygląd i dostosowanie do użytkowników.

Obecnie nie ma na świecie takiego zintegrowanego systemu urządzeń, dzięki któremu można wykonać badanie najważniejszych narządów zmysłów, w jednym miejscu i krótkim czasie. Aby diagnozować zaburzenia kolejnych narządów, pacjenci muszą odwiedzić kilka ośrodków – oznacza to wiele wizyt i nierzadko długie miesiące oczekiwań na konsultacje.

Dla wielu osób diagnostyka jest na tyle uciążliwa, że rezygnują z badań i leczenia. Co istotne, zespół zintegrowanych urządzeń, zawartych w takiej uniwersalnej kapsule, umożliwi nie tylko diagnostykę, lecz także zdalną konsultację pacjentów ze schorzeniami narządów zmysłów.

Kapsuła Badań Zmysłów to innowacyjne wielofunkcyjne urządzenie, pozwalające na przeprowadzenie badań przesiewowych i wczesne wykrywanie – i co za tym idzie leczenie – zaburzeń czy chorób, które nierozpoznane w odpowiednim czasie kończą się niepełnosprawnością czy całkowitym wyłączeniem z normalnego życia. Wraz ze starzeniem się społeczeństwa z zaburzeniami narządów zmysłów boryka się coraz większy odsetek osób. Wczesna trafna diagnoza może umożliwić pacjentowi powrót do zdrowia. W przypadku choroby Alzheimera istotne jest szybkie włączenie leków, które łagodzą objawy choroby i przedłużają okres, w którym chory nie wymaga intensywnej opieki.

Użytkownik przed skorzystaniem z Kapsuły musi zarejestrować się na Portalu: https://portalpacjenta.badaniezmyslow.pl/login

Do badań w Kapsule loguje się za pomocą identyfikatora pacjenta i kodu PIN lub za pomocą kodu QR, które otrzymuje po rejestracji na Portalu Pacjenta.

Po wejściu do Kapsuły Pacjent otrzymuje komunikaty, które pojawiają się na ekranie monitora, prowadzące go przez kolejne etapy badań. Pacjent informowany jest jak prawidłowo przeprowadzić badanie i poszczególne testy. Komunikatom towarzyszą grafiki i filmy video. Podczas badania pacjent może też otrzymać komunikaty głosowe – dostępne po naciśnięciu przycisku „Wysłuchaj instrukcji” lub obejrzyj film. Komunikaty dotyczą możliwych rodzajów smaków i zapachów występujących w teście i odstępach czasu pomiędzy kolejnymi próbami.

BADANIE SŁUCHU

W Kapsule Badań Zmysłów znajduje się audiometr APD – urządzenie przeznaczone do wykonywania badań przesiewowych narządu słuchu. Pacjent proszony jest o założenie słuchawek. W słuchawkach pojawiają się dźwięki lub szumy o różnej wysokości, długości i natężeniu, czyli głośności. Zgodnie z instrukcjami pacjent wykonuje polecenia i naciska przycisk.

BADANIE WZROKU

Celem badań jest określenie poziomu ostrości wzroku do bliży, dali, czułości kontrastu i widzenia barw. Jeśli pacjent korzysta z okularów lub soczewek powinien je założyć na czas przeprowadzania testu. Badania są wykonywane oddzielnie dla oka prawego i lewego. W części testów konieczne jest założenie opaski na prawe lub lewe oko, część testów jest obuoczna. Po wykonaniu wszystkich testów na ekranie wyświetlany jest wynik. Szczegółowe wyniki wykonanych badań znajdują się również na indywidualnym profilu w Portalu Pacjenta. Na podstawie wyniku badania zalecone może zostać wykonanie dalszej diagnostyki specjalistycznej.

BADANIE SMAKU

Aplikacja zachęca pacjenta, aby wyjął z podajnika kopertę z testem. Pacjent skanuje kod QR z koperty z testem, aby rozpocząć właściwe badanie smaku. Pacjent otrzymuje polecenie wyjęcia z zestawu kolejnych pasków i wykonuje próby smaku. Pytany jest o rodzaj wyczuwalnego smaku i wskazuje na liście z odpowiedziami wybraną odpowiedź. Do wyboru „słodki”, „gorzki”, „słony” ,„kwaśny”. W przypadku braku wyczuwalnego smaku pacjent może wybrać opcję „bez smaku”.

BADANIE WĘCHU

Pacjent otrzymuje zestaw próbek. Każda próbka węchu ma nadrukowany kod QR. W kodzie zawarta jest informacja o kolejności próbek. Aplikacja wymuszana pacjencie zeskanowanie kodu QR, przeprowadzenie badania oraz wprowadzenie wyboru rozpoznanego zapachu. DOSTĘPNE PRÓBKI Z ZAPACHEM: cynamon, banan, dym, skóra, czekolada, benzyna, brak zapachu. Pacjent otrzymuje polecenie, aby potrzeć kolejne listki zapachowe i wącha zakropkowane pole. Pytany jest o rodzaj wyczuwalnego zapachu i ma wskazać wyczuwany zapach na liście z odpowiedziami. W przypadku braku wyczuwalnego zapachu zaznacza opcję „brak zapachu”. Po zaznaczeniu ostatniej odpowiedzi i najechaniu kursorem na ikonę „Dalej” zostanie wyświetlone podsumowanie całego badania.

BADANIE RÓWNOWAGI

Badanie odbywa na macie posturo graficznej i przy użyciu VNG (videonystagmografia).System do rejestracji i oceny zaburzeń równowagi składa się z bezprzewodowych videogoglitypu Videogogle Frenzla Framiscoope. Urządzenie rejestruje oczopląs i przekazuje do oprogramowania do analizy oczopląsu. Badania są wykonywane samodzielnie przez badanego przed monitorem komputerowym. Instrukcje dla pacjenta pojawiają się na ekranie monitora. Komunikatom towarzyszą grafiki i filmy video, dostępne są też komunikaty głosowe.

Do badania pacjent przystępuje bez makijażu, nie powinien mieć namalowanych kresek wokół oczu ani posiadać sztucznych rzęs. Gogle powinny zostać nałożone starannie i skonfigurowane zgodnie z instrukcjami na ekranie. Wykonywanych jest 5 testów: W teście nr 1 Kapsuła jest zaciemniana, trwa to 30 sekund. Pacjent proszony jest o to, aby nie poruszał głową i starał się nie mrugać. W teście nr 2 Kapsuła nadal jest zaciemniana, na ekranie pojawiają się znaki, pacjent śledzi je wzrokiem, nie poruszając głową. W teście nr 3 na ekranie pojawiają się znaki, przeskakujące z prawej na lewą stronę ekranu. Zadaniem osoby badanej jest skierowanie wzroku w kierunku wyświetlanego znaku i odczytanie go nagłos. W teście nr 4 na ekranie pojawiają się znaki wolno poruszające się w płaszczyźnie poziomej. Znaki zmieniają się podczas ruchu. Zadaniem pacjenta jest śledzenie ich wzrokiem i odczytywanie ich na głos. W teście nr 5 na ekranie pojawiają się żółte i czarne pasy przesuwające się w poziomie. Zadaniem pacjenta jest obserwowanie środka ekranu i odczytanie na głos znaku, który się tam pojawi.

Badanie polega na nagrywaniu gałki ocznej pacjenta w różnych scenariuszach ruchu. Nagranie jest dokonywane za pomocą gogli z kamerą i zaślepką na oko. Film jest przekazywany bezprzewodowo do komputera kapsuły za pomocą urządzeń przetwarzania obrazu VIDEO. Na zakończenie system wyświetla podsumowanie badania wraz z informacją, iż szczegółowy wynik dostępny będzie na dedykowanym profilu w Portalu Pacjenta. Wynik wykonanych testów po ocenie specjalisty przekazywany jest do Profilu Pacjenta. W przypadku wyniku nieprawidłowego Pacjent skierowany zostaje do dalszej diagnostyki specjalistycznej.

CO DZIEJE SIĘ PO ZAKOŃCZENIU TESTÓW?

Wynik testów przesyłany jest na konto pacjenta na Portalu Pacjenta. W testach słuchu, zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD), węchu, smaku i wzroku testy ocenia algorytm i wynik jest widoczny na ekranie od razu jako prawidłowy lub nie. W przypadku posturografii i VNG (badanie błędnika, które jest jedną z najnowocześniejszych metod diagnozowania zawrotów głowy) potrzebna jest ocena specjalisty, która odbywa się poprzez Portal Lekarza. Po konsultacji ze specjalistą wynik trafia na Profil Pacjenta.

Obsługa testów jest samodzielna, ale nad procesem czuwa opiekun Kapsuły. Opiekun Kapsuły Badań Zmysłów to osoba, która w sposób profesjonalny zajmuje się pomocą pacjentom w przeprowadzaniu badań w Kapsule, zapewnia im bezpieczeństwo oraz jest odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. Osoba ta musi być pełnoletnia, posiadać minimum wykształcenie średnie oraz mieć podstawową wiedzę z zakresu obsługi komputera. Wymaganiem pożądanym jest, aby opiekun Kapsuły ukończył szkołę umożliwiającą wykonywanie zawodów medycznych np. średni personel medyczny, technik medyczny, protetyk słuchu, audiolog lub był studentem na kierunku medycznym.

Aby zdobyć kwalifikacje zawodowe Opiekuna Kapsuły Badań Zmysłów należy zdać egzamin po ukończeniu kursu przeprowadzonego przez Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu (ul. Mokra 17, Kajetany k. Warszawy, 05-830 Nadarzyn, www.whc.ifps.org.pl).

Osoba będąca Opiekunem Kapsuły Badań Zmysłów charakteryzuje się posiadaniem pewnych predyspozycji zawodowych, z których najważniejsze to:

  • umiejętność nawiązywania kontaktu z pacjentami,
  • odporność na sytuacje stresowe,
  • asertywność,
  • odpowiedzialność,
  • dyskrecja,
  • cierpliwość,
  • umiejętność koncentracji i podzielność uwagi,
  • dobra organizacja pracy,
  • życzliwość i empatia w stosunku do innych osób.

Ile trwa badanie?

Badanie przesiewowe 5 zmysłów trwa łącznie ok. 2h.

Czy badanie można przerwać?

Tak, badanie można przerwać i po jakimś czasie do niego wrócić.

Czy badanie jest płatne?

Badanie odbywa sie w ramach akcji promocyjnych lub innych programów prozdrowotnych np. „Po pierwsze Zdrowie” i jest wtedy bezpłatne.

Jak dużo osób zostało jak dotychczas przebadanych w Kapsule?

Jak dotychczas zostało wykonanych ok. 8000 badań, co oznacza, że skorzystało z niej ok. 3000 -3500 osób.

W jakich krajach była stosowana Kapsuła?

Jak dotychczas tylko w Polsce.

Ile testów jest przeprowadzanych na godzinę?

Od 3 do 4 pojedynczych badań.

Czy istnieją przeciwwskazania do korzystania z Kapsuły?

Tak jest kilka przeciwwskazań, są to w szczególności:

– klaustrofobia,

– aktywna choroba zakaźna,

– aktywne zakażenie (infestacja) pasożytami skóry,

– nienależyty stan higieniczny użytkownika,

– stan po użyciu alkoholu lub stan nietrzeźwości,

– stan po użyciu środków psychotropowych, narkotyków lub o zbliżonym działaniu, uniemożliwiający udział w badaniu.

Czy badanie jest szkodliwe?

Przy zachowaniu przedstawionych powyżej przeciwwskazań badanie jest zupełnie nieszkodliwe.

Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content