Diagnostyka, leczenie zawrotów głowy i narządu równowagi
Na czym polegają badania
Placówki, w których możesz skorzystać z oferty

Specjalizujemy się w diagnostyce i leczeniu zawrotów głowy. Dzięki nowoczesnemu, wysokospecjalistycznemu wyposażeniu i wykwalifikowanej kadrze możemy trafnie diagnozować i leczyć naszych pacjentów.

Posiadamy nowoczesny system do wykonywania badań VNG i ENG*

  • VNG – videonystagmografia
  • ENG – elektronystagmografia

Posiadamy dwa rodzaje kalorymetrów (powietrzny i wodny), które pozwalają na przeprowadzanie diagnostyki układu równowagi i prób kalorycznych także u osób ze schorzeniami uszu środkowych.

*Wykonujemy:

  • manewry uwalniające w przypadku łagodnych położeniowych zawrotów głowy,
  • rehabilitację przedsionkową w przypadku obwodowych uszkodzeń narządu równowagi,
  • vHIT – video Head Impulse Test (test pchnięcia głową),
  • cVEMP i oVEMP – badanie miogennych przedsionkowych potencjałów wywołanych,
  • SHIFT OAE – badanie przesunięcia w fazie odpowiedzi z otoemisji pozwalające na wiarygodną i nieinwazyjną ocenę występowania wodniaka śródchłonki endolimfatycznej (np. przy chorobie Meniere’a).

Badania te są pomocne w diagnozowaniu choroby Meniere’a, łagodnych położeniowych zawrotów głowy, zapalenia nerwu błędnikowego, diagnozowania uszkodzeń narządu otolitowego łagiewki i woreczka, uszkodzeń błędników, przetoki kanału półkolistego górnego, ośrodkowych zaburzeń wpływających na zaburzenia równowagi.

*wybrane placówki

POBIERZ ULOTKĘ

Badanie VNG i ENG (video- i elektronystamografia)

Polega ono na zapisie ruchów gałek ocznych  podczas stymulacji bodźcami (w VNG zapis pochodzi z kamer umieszczonych w specjalnych goglach, zaś w ENG – z elektrod umieszczonych na zewnętrznych kątach oczu):

  1. wzrokowymi (śledzenie poruszającego się obrazu),
  2. ruchowymi (wykonuje się określone ruchy głową i ułożenia pacjenta na kozetce),
  3. bodźcami cieplnymi (ciepłą / zimną wodą lub powietrzem podawanymi do ucha pacjenta).

Badanie trwa około godziny. Pozwala ono zdiagnozować otolaryngologiczne przyczyny zawrotów głowy i zaburzeń równowagi takie jak: uszkodzenia błędników lub łagodne położeniowe zawroty głowy, może także wskazywać na wyższe (neurologiczne) przyczyny zaburzeń.

Diagnozujemy położeniowe zawroty głowy, czyli krótkotrwałe zawroty pojawiające się po zmianie pozycji np. położeniu do łóżka, przekręcaniu z boku na bok, wstawaniu, podnoszeniu głowy do góry czy schylaniu. Jeśli zostaną zdiagnozowane położeniowe zawroty głowy  pacjentowi rekomenduje się wykonanie manewru repozycyjnego w celu przesunięcia przemieszczonych otolitów i usunięcia zawrotów.

Przygotowanie do badania VNG  Pobierz PDF

Badanie vHIT – (video head impuls test)

Polega na nagrywaniu ruchów gałek ocznych w odpowiedzi na niewielkie ruchy głową w różnych płaszczyznach. Jest jedynym obecnie dostępnym testem, który ocenia funkcjonowanie wszystkich sześciu kanałów półkolistych w odpowiedzi na stymulację fizjologiczną. Test vHIT jest niezbędny do oceny zaburzeń w obszarze peryferyjnej części narządu przedsionkowego i określenia, w której części nerwu występuje nieprawidłowość oraz czy występuje ona w obszarze kanałów półkolistych.

Badanie vHIT jest nieocenioną pomocą w diagnozowaniu ostrych zawrotów głowy, pomaga odróżnić zawroty pochodzenia obwodowego od ośrodkowego i nie nasila ostrych dolegliwości pacjenta.

Jest badaniem nieinwazyjnym, można wykonywać je również dzieciom, trwa około 15 minut.

Badanie cVEMP i oVEMP – badanie miogennych przedsionkowych potencjałów wywołanych

Badania te polegają na rejestracji odpowiedzi z mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego (cVEMP )i mięśni oka (oVEMP) w odpowiedzi na dźwięk. Jest badaniem niebolesnym w zależności od pacjenta trwającym od 30 min do 1 godziny.

Badania te są pomocne w diagnozowaniu uszkodzenia nerwu błędnikowego (gałęzi dolnej i górnej) spowodowanych zmianami zapalnymi bądź degeneracyjnymi, jest to bardzo częsta przyczyna ostrych zawrotów głowy i występujących później zaburzeń równowagi.

Badanie to służy również do oceny narządu otolitowego woreczka i łagiewki. Pacjenci z uszkodzonym narządem otolitowym odczuwają bujanie ciała, zapadanie się lub niestabilność.

Leczenie i rehabilitacja w zawrotach głowy

W zależności od postawionej diagnozy oferujemy leczenie zawrotów głowy, które ma poprawić funkcjonowanie pacjenta, usprawnić proces kompensacji i habituacji.

Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content