Opracowanie planu rozwoju eksportu usług dla rozwoju firmy na rynkach zagranicznych.

Projekt realizowany przez Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. pn. „Opracowanie planu rozwoju eksportu usług dla rozwoju firmy na rynkach zagranicznych.” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu.

 

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

Umowa o dofinansowanie Nr UDA-POIG.06.01.00-14-412/10-00
Etap I – Przygotowanie planu rozwoju eksportu w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6
Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Okres realizacji: 15/01/2011 – 30/04/201117