Opracowanie planu rozwoju eksportu usług dla rozwoju firmy na rynkach zagranicznych.

17 stycznia 2011 by administartor
9_m.jpg
Projekt realizowany przez Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. pn. “Opracowanie planu rozwoju eksportu usług dla rozwoju firmy na rynkach zagranicznych.” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu.   PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO   Umowa o dofinansowanie Nr UDA-POIG.06.01.00-14-412/10-00 Etap I – Przygotowanie planu rozwoju eksportu w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Okres realizacji: 15/01/2011 – 30/04/201117
Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content