Oferta usług – Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Otorynolaryngologia

167_mW ramach świadczeń z zakresu otolaryngologii realizujemy kompleksowe usługi diagnostyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne. Obejmują one swym zakresem problemy narządu słuchu, równowagi, głosu i mowy. Wykonujemy szczegółowe badania wideoendoskopowe uszu, nosa, zatok i krtani. Gabinety lekarskie wyposażone są w nowoczesny sprzęt diagnostyczny oraz różnego rodzaju środki lecznicze Prowadzimy kompleksową kwalifikację do zabiegów chirurgicznych oraz zajmujemy się opieką przed i pooperacyjną.

 

Posiadamy kontrakt z NFZ na realizację świadczeń w zakresie otolaryngologii.

Audiologia i foniatria

168_mDiagnozujemy i leczymy choroby uszu (zapalne i niezapalne, wady wrodzone), zaburzenia słuchu (niedosłuch, szumy uszne, nadwrażliwość słuchową, zaburzenia centralnych procesów przetwarzania słuchowego) oraz zaburzenia równowagi. Ponadto zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i rehabilitacją zaburzeń głosu oraz mowy w różnych stanach patologicznych nosa, gardła i krtani (zapalnych oraz niezapalnych) oraz o obwodowym lub ośrodkowym podłożu (opóźniony rozwój mowy, wady wymowy, afazje dorosłych i dysfazje dziecięce, dysartrie). Po przeprowadzeniu diagnostyki kwalifikujemy adekwatnie do występującego u danego pacjenta schorzenia do właściwego sposobu leczenia – zachowawczego, operacyjnego (uszu środkowych, operacji wszczepienia implantów słuchowych, zabiegów ryno- lub laryngochirurgicznych), protezowania słuchu, fizykoterapii, rehabilitacji narządu słuchu, mowy lub narządu równowagi. Zajmujemy się diagnostyką i leczeniem zarówno dzieci – począwszy od okresu noworodkowego, jak i osób dorosłych, do wieku podeszłego włącznie.

Posiadamy kontrakt z NFZ na realizację świadczeń w zakresie audiologii i foniatrii.

Rehabilitacja

 • 170_mrehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami mowy i słuchu;
 • rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych zaaparatowanych;
 • rehabilitacja oraz kompleksowa opieka nad pacjentami po wszczepieniu implantu słuchowego;
 • konsultacje i diagnostyka CAPD – Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego
 • rehabilitacja dzieci i młodzieży z zaburzeniami słuchu centralnego;
 • rehabilitacja głosu w różnych schorzeniach foniatrycznych;
 • nauka głosu i mowy przełykowej u osób po całkowitym usunięciu krtani.

Protetyka słuchu

171_mOferujemy sprzedaż aparatów słuchowych renomowanych producentów. W naszej ofercie znajdą Państwo także: systemy FM, generatory szumu szerokopasmowego, baterie do aparatów słuchowych oraz akcesoria do aparatów słuchowych. Naszym celem jest zapewnienie osobom mającym problemy ze słuchem możliwości kompleksowej opieki: od konsultacji lekarskiej, poprzez odpowiednie badania diagnostyczne, aż po dobór aparatu słuchowego najlepiej spełniającego oczekiwania pacjenta. Nasi protetycy oferują Państwu rozwiązania dopasowane do ubytku słuchu, indywidualnych potrzeb, stylu życia oraz możliwości finansowych.

Umowa z NFZ pozwala na dofinansowanie części kosztów ponoszonych przez pacjenta podczas zakupu aparatów słuchowych.

Inhalacje

172_mDysponujemy inhalatorami, które przeznaczone są do leczenia chorób wynikających z zaburzeń funkcjonowania górnych dróg oddechowych: gardła, nosa i zatok.

 • Inhalatory ultradźwiękowe z przystawką pulsacyjną lub bez wytwarzające wibroaerozol lub aerozol z roztworów leczniczych,
 • Inhalator AMSA, który wytwarzając wibroaerozol i opcjonalnie nadciśnienie jest szczególnie przydatny w leczeniu dysfunkcji trąbki słuchowej (Eustachiusza) oraz wysiękowego zapalenia ucha środkowego.

 

 

Wykonujemy również zabiegi na krtań: jonoforezy, galwanizacje, prądy Trauberta.

Diagnostyka narządu równowagi

175_mPosiadamy nowoczesny system VNG /ENG (videonystagmografia lub opcjonalnie możliwe wykonywanie elektronystagmografii). Posiadanie przez nas dwóch rodzajów kalorymetrów (powietrznego i wodnego) pozwala na przeprowadzanie diagnostyki układu równowagi i prób kalorycznych także u osób ze schorzeniami uszu środkowych .

 • VNG – videonystagmografia
 • ENG – elektronystagmografia

Psychologia / Psychoterapia

290_mObszarem naszego szczególnego zainteresowania jest pomoc dzieciom z zaburzeniami komunikacji w tym z zaburzeniami słuchu i mowy. Mamy doświadczenie w diagnozie i terapii trudności w komunikacji o różnej etiologii – ze specyficznymi zaburzeniami mowy i języka, całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm, zespół Aspergera), zaburzeniami komunikacji o podłożu emocjonalnym (lęk społeczny, mutyzm selektywny), specyficznymi zaburzeniami rozwoju umiejętności szkolnych (trudności z nauką czytania i pisania oraz arytmetyką), z upośledzeniem umysłowym.
Pomagamy także dzieciom i młodzieży z innymi zaburzeniami i trudnościami rozwojowymi w tym: dzieciom i młodzieży z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) oraz ich rodzinom, dzieciom i młodzieży z zaburzeniami zachowania, z zaburzeniami tikowymi, z zaburzeniami nastroju (depresja), z zaburzeniami lękowymi oraz innymi zaburzeniami emocjonalnymi.
Oferujemy ponadto pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną dla osób dorosłych.

Oferujemy:

 • diagnozę psychologiczną,
 • konsultacje, porady i wsparcie psychologiczne dla rodziców,
 • psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży prowadzoną w nurcie poznawczo-behawioralnym,
 • psychoterapię indywidualną dorosłych prowadzoną w nurcie poznawczo-behawioralnym,
 • diagnozę i terapię pedagogiczną (reedukacja) w tym autorską terapię trudności w uczeniu się matematyki,
 • pełne badanie gotowości szkolnej (intelekt+funkcje poznawcze),
 • diagnozę psychologiczną małego dziecka (do 3 r.ż.),
 • diagnozę i terapię logopedyczną i neurologopedyczną,
 • konsultacje i porady w zakresie genetyki klinicznej,
 • psychoterapię grupową dzieci i młodzieży (treningi umiejętności społecznych, trening zastępowania agresji, trening radzenia sobie ze stresem)
 • warsztaty rodzicielskie (Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, warszataty dla rodziców dzieci z ADHD).

Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego (SPPS-S)

SPPS-S czyli Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego to nowa, łatwo dostępna metoda wsparcia dla pacjentów mająca zastosowanie w wielu różnych grupach zaburzeń wynikających z zaburzeń przetwarzania słuchowego. SPPS-S prowadzona jest za pomocą innowacyjnego urządzenia służącego do prowadzenia wielozmysłowej terapii. W swojej miniaturowej formie zawiera ono szereg nowoczesnych rozwiązań technologicznych, dzięki którym trening słuchowy przeprowadzony na urządzeniu bogaty jest w szereg nowoczesnych rozwiązań z zakresu modyfikacji dźwięku m.in.: filtracja różnego typu (w tym tzw. filtracja fonetyczna), separacja drogi powietrznej i kostnej, a także zmiany natężenia i czasu trwania dźwięku. Wpływ na skuteczność terapii wynika z podziału na stymulowanie percepcji słuchowej, w zakresie różnych funkcji słuchowych, (w ramach kształcenia uwagi mimowolnej), jak również rozwijanie słuchowej uwagi dowolnej, szczególnie w zakresie percepcji i ekspresji głosu i mowy. Istotne jest również stymulowanie integracji słuchowo-wzrokowo- ruchowej poprzez aktywne ćwiczenia. Trójpoziomowe stopniowanie natężenia terapii umożliwia przeprowadzenie od 15 do 90 treningów (z możliwością ich zwiększenia w przypadku braku powodzenia). Przejście na kolejny poziom terapii zależne jest od wyników diagnozy i umiejętności przetwarzania słuchowego u pacjenta.

Zestaw SPPS jest mały, poręczny a przez to wygodny w użyciu. Nie wymaga współdziałania z innymi, często dużymi oraz kosztownymi urządzeniami, zlokalizowanymi w specjalnie do tego przygotowanych pomieszczeniach. Przekłada to się na znaczne obniżenie kosztów użytkowania urządzeń terapeutycznych oraz większą dostępność treningu.

SPPS przeznaczony jest osób z różnymi zaburzeniami oraz trudnościami wynikającymi z ograniczeń w zakresie przetwarzania słuchowego, takimi jak:

 • problemy z rozumieniem mowy;
 • trudności w czytaniu i pisaniu;
 • zaburzenia artykulacji;
 • niepłynność mowy;
 • zaburzenia głosu;
 • opóźniony rozwój mowy;
 • zaburzenia koncentracji uwagi słuchowej;
 • trudności w nauce języków obcych;
 • i inne.