Problemy ze słuchem u pierwszoklasistów

23 czerwca 2022 by Anna Zakrzewska
5c1a3653bc5f6_o_large.jpg

Według szacunków Światowej Organizacji zdrowia (WHO), 466 milionów ludzi na świecie ma bardzo poważne wady słuchu, natomiast około miliarda osób boryka się z innymi problemami słuchowymi.

Jak pokazują badania, co szósty uczeń, rozpoczynający naukę w pierwszej klasie w Polsce, ma trudności z prawidłowym słyszeniem, wynikające z różnego rodzaju zaburzeń. Problem ten może powodować u dziecka kłopoty w codziennym funkcjonowaniu, np. z przyswajaniem wiedzy, wykonywaniem poleceń, odpowiednim zachowaniem itp. Bywa, że rodzice i nauczyciele upatrują w postawie dziecka brak zaangażowania, nieposłuszeństwo czy lenistwo, nie domyślając się, że może mieć niedosłuch. Dlatego bardzo ważne jest przeprowadzanie badań przesiewowych słuchu u dzieci w różnym wieku, również tych młodszych. Pozwalają one bowiem w bardzo skuteczny sposób wcześnie wykryć zaburzenia związane ze słyszeniem, co – dzięki prawidłowemu rozpoznaniu problemu i w porę podjętych właściwych krokach, przyczynia się do skutecznego przeciwdziałania pogłębieniu się wady słuchu u dziecka.

Prof. Piotr H. Skarżyński, w komentarzu dla Dziennika Zachodniego podkreślił, jak ważne jest regularne badanie słuchu, pozwalające określić, czy występują ubytki słuchu, czy niedosłuch jest znaczący i wymaga interwencji, czy wystarczy na przykład stała obserwacja pod okiem lekarza.

Aby zwrócić uwagę społeczeństwa na coraz częściej pojawiające się problem słuchowe, specjaliści Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS przeprowadzają bezpłatne badania słuchu w czasie lokalnych eventów (m. in. Miasteczko Słuchu), a także w placówkach oświatowych. Badania cieszą się dużym zainteresowaniem i przyciągają wielu chętnych.

Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content